Oktober 2010 - Temperatur i havet

Ytvattentemperaturen längs kusterna sjönk periodvis snabbt under oktober, medan avkylningen till sjöss var långsammare. Månadsmedelvärdet blev nära eller under normalt för Östersjön och något över för Västerhavet.

Snabb avkylning längs kusterna

Inledningsvis var oktober mild och solig, och som resultat skedde en tillfällig uppvärmning av ytvattnet, främst i Bottenviken och Bottenhavet. Detta vände dock under den andra veckan, och avkylningen gick under en tid snabbt längs kusterna. Det värmeöverskott som september lämnat efter sig i ytvattnet minskade och kring mitten av månaden var temperaturen nära eller något under normal vid de flesta kuststationerna. Under slutet av månaden var vädret lågtrycksbetonat med mer moln, och avkylningstakten avtog.

Ute till havs är påverkan från land mindre betydelsefull och avkylningen går i regel långsammare. Vid utsjöstationerna var ytvattentemperaturen nära normal under hela
månaden.

Månadsmedeltemperaturen blev nära eller under normalt för Östersjön och något över för Västerhavet.

Karta över ytvattentemperatur i havet 14 oktober 2010
Ytvattentemperatur i havet 14 oktober Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 28 oktober 2010
Ytvattentemperatur i havet 28 oktober Förstora Bild