Oktober 2010 - Vattenstånd och vågor

Kalix uppmätte både det högsta och det lägsta vattenståndet under oktober, och i Bottenhavet registrerade de högsta vågorna. I övrigt var oktober en månad med relativt måttliga variationer i vattenstånd och våghöjd.

Högst och lägst vattenstånd i Bottenviken

Månaden inleddes med vattenstånd under medel inne i Östersjön, som följd av det högtryck i ost som dominerade vädret i Sverige. Över Nordatlanten låg samtidigt ett lågtryck, och i gränszonen genererades friska sydostliga vindar som höll vattenståndet längs västkusten över medel den 4-7.

Kring mitten av månaden bildades ett lågtryck över Bottenviken som vandrade mot sydost. I samband med detta blåste en ihållande nordvind som tvingade ner vattenståndet till 100 cm under medelvatten i Kalix den 15. Detta blev månadens lägsta notering.

Ett litet, intensivt lågtryck passerade norra Götaland den 21-22 med frisk västlig till nordvästlig vind och vattenstånd omkring 50 cm över medel längs västkusten.
Avslutningsvis orsakade en ihållande sydvind i kombination med lågtryck över norra Skandinavien månadens högsta vattenstånd på 86 cm över medel, även det i Kalix.
 

Höstvågor

Den 4-7 låg Sverige i gränszonen mellan ett högtryck i öst och ett lågtryck i väst. Detta gjorde att det blåste ihållande från syd eller sydost över i stort sett hela landet. Under denna period var våghöjden relativt konstant kring 3 m på Södra Östersjön. I mitten av månaden orsakade hård sydlig vind höga vågor på Bottenhavet. Finngrundet fick den 14 månadens högsta notering på 4.2 m signifikant våghöjd* och 6.5 m maximal våghöjd.

Den 18-22 samt den 27-28 var ytterligare blåsiga perioder då flera frontsystem passerade landet. Väderöarna hade 3.5 m signifikant våghöjd den 18 och 27, och Södra Östersjön hade 4 m den 22 och 3 m den 28.