Oktober 2004 - Några köldknäppar, blött i Götaland

Första halvan av månaden bjöd på en del sol men också kalla nätter med en ordentlig köldknäpp den 10-12. Under den andra halvan rådde en tät lågtryckstrafik från sydväst och det regnade kraftigt i södra Sverige vid några tillfällen. Särskilt stora mängder föll omkring den 17 i sydöstra Götaland med upp emot 80 mm på ett par dygn i bl a östra Blekinge. Den 22-23 fick västra Götaland mycket nederbörd med lokalt stora mängder hagel. Snö och vinterkyla kännetecknade den sista veckan längst i norr. Månadsnederbörden, som var riklig i Götaland, avtog markant från söder mot norr. Medeltemperaturen blev nära den normala i hela landet.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Markvatten och grundvatten

Ostadigt

Ett högtryck gav en hel del sol men också kyliga nätter den 1-2. Högtrycket rörde sig bort över Finland mot västra Ryssland den 3-4 och lämnade plats för en mild sydlig till sydvästlig luftström med fronter och nederbördsområden.

Mest regn föll i Värmland och sydvästra Lappland med uppemot 25 mm den 4. Norra Norrland berördes ännu den 5 av detta regnväder, medan ett annat snabbt rörde sig österut över främst nordvästra Skåne och södra Småland.

Söder därom var det mycket milt och månadens högsta temperatur på närmare 18° uppmättes i Malmö och Kristianstad den 5. Även i östra Norrland blev detta den varmaste dagen med 15° i Gävle och 14° på Bjuröklubb.

Det ostadiga vädret fortsatte den 6-8 i samband med att ett omfattande lågtrycksområde sakta försköts österut över södra Sverige. Nederbörd föll i hela landet varvid Väse mellan Karlstad och Kristinehamn fick mest med 37 mm den 7.

Högtryck med kyla

Den 9 hade lågtrycksområdet förflyttat sig till västra Ryssland samtidigt som ett högtryck närmade sig från Brittiska öarna.

Över Sverige blåste därvid en frisk och kall nordanvind. Ett mindre lågtryck rörde sig från mellersta Skandinavien ner mot Litauen den 10 varvid främst östra Uppland och Gotska Sandön fick nederbörd. I norra Uppland kom nederbörden delvis som snö.

Därefter växte högtrycket in över Skandinavien och det blev mycket kyligt för årstiden, särskilt under de tidiga morgontimmarna den 11-12. I de inre delarna av Götaland och Svealand var det på de flesta håll 5-8 minusgrader.

Det var dock ännu kallare i norra Sverige med som lägst -13° i Latnivaara nordväst om Gällivare den 11. Dagtid orkade ändå temperaturen, med den bleka höstsolens hjälp, upp emot 10° i sydligaste Sverige.

Högtryckets centrum försköts mot Baltikum den 12 varvid vinden vred över till syd i södra Sverige, sydväst i norra. Trots detta var nätterna kyliga ett par dygn till, då luften var ganska torr och mestadels molnfri.

Medelmolninghet under oktober 2004
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2004 Förstora Bild
Karta med soltimmar under oktober 2004
Antal soltimmar i oktober 2004 Förstora Bild

Stora regnmängder i söder

Högtrycksinflytandet upphörde den 15 när fronter med splittrade regnområden rörde sig in över Götaland söderifrån. Söndagen den 17 intensifierades ett regnväder över främst de sydöstra delarna av landet.

På ett par dygn föll då 50-80 mm i östra Skåne, Blekinge och sydöstra Småland. Bland annat fick Karlskrona cirka 80 mm på två dygn och Blekingekusten, som fått strax under normal mängd fram t o m september  fick därmed i ett slag mer nederbörd än normalt hittills under året.

Lågtrycket låg kvar över Götaland den 18 och nordöstra Småland och södra Östergötland fick då omkring 20 mm regn.

Det försvagade lågtrycket rörde sig till Litauen den 19 och en högtrycksrygg passerade sedan snabbt österut, innan nästa omfattande regnväder nådde västkusten sent den 20.

Påföljande dygn och framför allt natten till den 22 föll stora nederbördsmängder i främst Dalsland och norra Bohuslän där Svarteborg enligt privata mätningar fick hela 66 mm regn och hagel i samband med stark åska.

Samtidigt föll snö i norra Norrland och säsongens första mer bestående snötäcke lyste därför upp större delen av Lappland på morgonen den 22.

Över södra Sverige rörde sig ett mindre lågtryck hastigt österut under kvällen och natten till den 23, varvid Havraryd i inre Halland fick 50 och Borås 36 mm regn på 24 timmar.
 
De två följande dagarna föll ytterligare 15-30 mm i detta område. En mindre högtrycksrygg passerade landet den 24, men dagen därpå rörde sig ett flertal kraftiga åskskurar mot nordost över bl a norra Halland, södra Småland och södra Värmland.
 
De största regnmängderna uppmättes i Värmland och södra Dalarna med 15-30 mm den 25.

Köldknäpp i norr

Den 26 stabiliserades vädret långsamt i samband med att en mindre högtrycksrygg kom in västerifrån och den 27 klarnade det upp på de allra flesta håll.

Det i huvudsak soliga men kyliga vädret fortsatte några dagar till i norra Sverige där Naimakka och Nikkaluokta noterade månadens lägsta temperatur med -21° den 30.

I gränsområdet till mildare luft över Centraleuropa berördes Götaland av några tämligen svaga regnväder.

Under månadens sista dygn stabiliserades vädret i södra Sverige, medan det i stället var mycket ostadigt med hård västlig vind och talrika byar av snö och snöblandat regn i de västra fjällen där Mierkenis fick 39 mm i smält form.

Karta över åskdagar oktober 2004
Åskdagar under oktober 2004 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar oktober 2004
Totalt antal blixtar oktober 2004 Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 oktober 2004
Snödjupskarta för 31 oktober 2004 Förstora Bild