Oktober 2004 - Markvatten och grundvatten

För årstiden höga nivåer återfanns i Götaland, västra Svealand och norra Norrland. I södra Norrland, östra Svealand och på Gotland var nivåerna under de normala. Markvattennivåerna var normala i stort sett i hela landet.

Markvattenhalten

Markvattenhalterna var normala för årstiden generellt i hela landet. Halter något över de normala återfanns i norra Norrland och södra Götaland.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna var i stort sett oförändrade i Götaland, Svealand och södra Norrland. Normalt brukar nivåerna stiga något i de delarna av landet vid den här tiden på året.

I mellersta och norra Norrland har nivåerna dock stigit några tiotal cm. För årstiden höga nivåer återfanns i delar av Götaland, västra Svealand och norra Norrland. I södra Norrland, östra Svealand och på Gotland var nivåerna under de normala.

Grundvattennivån 15 oktober 2004 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 oktober 2004 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 oktober 2004
Markvattenhalt i procent av den normala, 21 oktober 2004 Förstora Bild