Oktober 2004 - Temperatur i havet

Avkylningen av ytvattnet var långsam och ytvattentemperaturen låg 0.5-2 grader över det normala. Det förkom dock lokala områden med uppvällt kallt djupvatten i början av månaden.

Varmare ytvatten än normalt i Bottenviken

Avkylningen av ytvattnet gick långsamt och ytvattentemperaturen i Bottniska viken låg mestadels 1-2 grader över, i norra Östersjön 0.5-1.0 grader över, i södra Östersjön 0 till 0.5 grader under, och på västkusten ca 1.0 över den normala.
 
Lokala områden med uppvällt kallt djupvatten förekom i början av månaden vid södra Öland och utanför Hoburgen, men efterhand blandades vattnet upp med omgivande varmare vatten till normal temperatur.

Karta över ytvattentemperatur i havet 14 oktober 2004
Ytvattentemperatur i havet 14 oktober 2004 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 1 november 2004
Ytvattentemperatur i havet 1 november 2004 Förstora Bild