Oktober 2004 - Temperatur och nederbörd

Temperaturavvikelserna hamnade inom en grad från de normala i hela landet. Närmast att nå en grads överskott var Stockholms skärgård och närmast att nå en grads underskott var bland annat delar av nordöstra Norrland. Storlien-Visjövalen, som fick hela 250 mm i september, kom nu bara 30 mm, den lägsta oktobernederbörden där sedan 1987.

Nära normala temperaturer

Temperaturavvikelserna hamnade inom en grad från de normala i hela landet. Områdena med underskott blev sammanlagt något större och oktober sticker därför ut som en riktigt kylig månad på sistone, då både 2002 och 2003 hade stora underskott.

Närmast att nå en grads överskott var Stockholms skärgård och närmast att nå en grads underskott var bland annat delar av nordöstra Norrland.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i oktober 2004
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i oktober 2004 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i oktober 2004
Medeltemperaturen i oktober 2004 Förstora Bild

Mycket blött i söder

Ungefär dubbla normalmängden föll i sydöstra Götaland där t ex Målilla fick 105 mm. För endast två år sedan uppmättes dock 124 mm i Målilla, då det också allmänt kom mer i området. Stora delar av Norrland fick lite nederbörd.

I Storlien-Visjövalen, som fick hela 250 mm i september, kom nu bara 30 mm, den lägsta oktobernederbörden där sedan 1987, då man bara fick ihop 23 mm.

Karta över nederbörd i oktober 2004
Nederbörd under oktober 2004 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under oktober 2004
Nederbörden i procent av det normala under oktober 2004 Förstora Bild