November 2008 - Snöstorm över östra Uppland

Liksom i november i fjol gav en strid ström av passerande lågtryck växlingar mellan milt och blåsigt och klart och kallt väder. Två stormar medförde stora trafikproblem. Den första med kraftigt regn och åska rörde sig över Sydsverige den 10. Den andra stormen, med rikligt med snö, drabbade främst östra Uppland den 23-25. Då nästan hela landet hade vintertemperaturer den 21-25 gav snöfallet en stor del av landet ett snötäcke några dagar. Sista veckan ökade också snödjupen i norra Sverige som varit små fram till dess.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Soligt följt av dimma

En högtrycksrygg gav inledningsvis klart och kallt väder med minusgrader nattetid i nästan hela landet den 1-2. I inre Småland sjönk temperaturen till -10° den 2.

På kvällen den 1 mulnade det på i norr då ett djupt lågtryck rörde sig österut på Ishavet. Tillhörande nederbördsområde passerade snabbt över Norrland.

Ett nytt nederbördsområde kom redan den 3 in över södra fjällen med regn och blötsnö för att natten efter ge snö i norra Norrland.

I samband med de passerande lågtrycken var det också blåsigt med snöbyar i främst Lapplandsfjällen.

Över södra Sverige låg däremot högtrycksryggen kvar med uppehållsväder men dimma och dimmoln förekom rätt allmänt.

Varmare luft från kontinenten kom tillfälligt in över sydligaste Götaland den 3 då månadens högsta temperatur, 13.2°, registrerades i Malmö. Den 5-6 fick även norra Sverige känna av högtrycket med tidvis klart väder.

Oväder över Sydsverige

Högtrycket drog österut och från ett omfattande lågtrycksområde på Atlanten kom fronter med nederbördsområden på löpande band från den 7.

De passerade upp över Sverige och gav tidvis ostadigt väder. Dimma förekom på många håll den 8-9. Då ett regnområde kom in över västkusten på morgonen den 10 blev det rejält blåsigt med byig vind i Götaland.
 
När det rörde sig vidare mot nordost övergick regnet i snö i nordvästra Svealand. På Väderöarna uppmättes en medelvind på 24 m/s och Jönköpings flygplats hade byvindar på 32 m/s.

Ovädret medförde bl a ett bortblåst tak i Huskvarna, nedfallna träd över vägar och strömlösa hushåll i östra Skåne, Blekinge, Småland och på Gotland samt tågstopp på Västra stambanan. Även åska förekom och en tromb i Hagshult i Småland.

Största nederbördsmängderna på 20-28 mm föll i Västergötland, västra Småland och Halland. Där uppmättes även de två följande dygnen lokalt regnmängder på upp till 28 mm. Temperaturen i Malmö steg åter till 13° den 11.

Medelmolninghet under november 2008
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2008 Förstora Bild
Karta med soltimmar under november 2008
Antal soltimmar i november 20008 Förstora Bild

Kallt i norr

En kallfront längst i norr drog den 12 ner över Norrland där det blev allt kallare och månadens lägsta temperatur -34.4° noterades i Naimakka den 14.

Men nya fronter med nederbördsområden stod åter på kö i väster. Moln dämpade redan samma dag kylan i norr och samtidigt blev det varmt i Sydsverige med drygt 12° vid Götalands ostkust.

Den 16 fick dock kalluften en ny chans att tillfälligt dra ner över hela landet varefter det klarnade upp.

Redan den 17 kom dock nederbördsområden och varmare luft in först över Norrland och sedan över södra Sverige och det blev blåsigt, speciellt den 18.

Snöstorm över östra Uppland

På baksidan av ett par lågtryck strömmade åter kall luft ner över landet den 20. Vintern avancerade därmed snabbt söderut då dygnsmedeltemperaturen höll sig under noll grader i nästan hela landet den 21-25.

På många håll var det månadens kallaste period liksom morgonen den 26 då Horn i Östergötland hade -15°.

Den 21-22 förekom snöbyar på många håll, speciellt i Östersjölandskapen. Då ett djupt lågtryck rörde sig norrut över Osteuropa den 23 ökade vinden över landets östra delar.
 
Samtidigt drog ett snöfallsområde in över Sverige österifrån och gav den 24 snö i större delen av landet. Största nederbördsmängden uppmättes på Svenska Högarna med 46 mm den 23 och högsta medelvindhastigheten på Örskär med 32 m/s den 24.
 
De största mängderna snö, med 35 mm i smält form, föll i norra Uppland där Vattholma och Vällnora mätte snödjup på 55 respektive 54 cm på morgonen den 25.

Kombinationen hård vind och stora mängder snö skapade kaos då vägarna i östra Uppland snöade igen och all busstrafik fick ställas in i Norrtälje och mellan Uppsala och Östhammar.

Flygtrafiken på Arlanda drabbades också svårt då det bara gick att hålla igång en landningsbana. Även på dagen den 25 förekom snöbyar utmed ostkusten, på Gotland liksom i norra Norrland, men lågtrycket försvagades då och vindarna avtog alltmer.

Vintern slut i södra Sverige

Den 26-27 var det blåsigt när västvindar kom in över Sverige och i söder töade snötäcket snabbt bort till den 28. Då började också varm luft strömma upp söderifrån med dimma och regn.

Det var fortsatt kallt i norr och regnet övergick i snö från Svealand, där norra Dalarna fick ett par decimeter nysnö till den 30. I större delen av Norrland ökade också snödjupen alltmer under månadens sista dagar.

Snödjupskarta för 15 november 2008
Snödjupskarta för 15 november 2008 Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 november 2008
Snödjupskarta för 30 november 2008 Förstora Bild