November 2008 - Vattenstånd och vågor

Månadens högsta signifikanta våghöjd på 5.8 m, med maxvågor på 8.8 m, uppmättes den 24 vid Finngrundet. Månadens enda anmärkningsvärda tillfälle kom den 24 då mycket kraftiga nordliga vindar resulterade i att vattenståndet i Bottenviken kortvarigt sjönk långt under medelvattenstånd och månadens lägsta nivå på -95 cm uppmättes i Kalix.

Höga vågor

November hade flera perioder av starka vindar och höga vågor, speciellt under mitten och slutet av månaden.

Signifikanta våghöjder över 4 m uppmättes vid Väderöarna den 10 och 16 och i Södra Östersjön den 14, 15 och 16. Den 18 hade Huvudskär 4.9 m och Södra Östersjön 5.4 m i signifikant våghöjd, båda med maximala våghöjder runt 8 m.

I samband med ett lågtryck över Finska Viken uppmättes den 24 nordliga stormvindar och höga vågor på Östersjön och i Bottenhavet.

Månadens högsta signifikanta våghöjd på 5.8 m, med maxvågor på 8.8 m, uppmättes den 24 vid Finngrundet.

Stora variationer i Bottenviken

Under den första veckan i november observerades små variationer i vattenståndet kring den svenska kusten, med ett överskott av vatten i Östersjön och lägre nivåer längs västkusten.

Starka väst- och sydvästvindar runt den 10 pressade in vatten från Skagerrak och Kattegatt och höjde kortvarigt vattennivån längs västkusten.
 
I samband med en passerande högtrycksrygg observerades en period med låga vattenstånd i Sydvästra Östersjön den 18-20.

Månadens enda anmärkningsvärda tillfälle kom den 24 då mycket kraftiga nordliga vindar resulterade i att vattenståndet i Bottenviken kortvarigt sjönk långt under medelvattenstånd och månadens lägsta nivå på -95 cm uppmättes i Kalix.

Ett efterföljande lågtryck med sydliga vindar pressade dock åter in vatten i Bottenviken, och månadens högsta vattenstånd uppmättes också i Kalix som hade 84 cm över medel den 28.