November 2008 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I Norrland var vattenföringen i början av månaden över den normala för årstiden. Grundvattennivåerna var i stora delar av Götaland och Svealand över eller mycket över de normala.

Vattenföring

I Norrland var vattenföringen i början av månaden över den normala för årstiden för att därefter vara sjunkande och mot slutet av månaden under den normala.
 
I Svealand har vattenföringen varit kring den normala, undantaget är mitten av denna månad där vattenföringen varit över den normala.

I större delen av Götaland har vattenföringen varit högre än normalt för årstiden

Snötillgången

Ett sammanhängande snötäcke låg i Norrland samt i större delen Svealand och i nordöstra delen av Götaland.

Snömagasinet var över det normala för årstiden i Norrlands fjälltrakter, östra delarna av Uppland, Södermanland, Östergötland och delar av Västergötland.

I övriga Norrland, Svealand och Götaland var snömagasinet under det normala för årstiden.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna var i stora delar av Götaland och Svealand över eller mycket över de normala. I de inre delarna av Norrland var nivåerna under de normala. I övriga landet var nivåerna i de närmaste normala för årstiden.

Grundvattennivån 15 november 2008 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 november 2008 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 25 november 2008
Snötäckets beräknade vattenvärde 25 november 2008 Förstora Bild