November 2008 - Temperatur och nederbörd

Nästan hela landet var något varmare än normalt. Nederbördsfördelningen i år blev lik den för november 2007.

Något varmare än normalt

Nästan hela landet hade något varmare än normalt. I Norrbotten förekom dock temperaturunderskott på ett par tiondelar. Av årets höstmånader hade november i större delen av landet de största temperaturöverskotten.

Den blev också något varmare än november 2007 vars väder liknar det i år. Däremot var november åren 2006 och 2005 betydligt varmare, liksom 2003.

Ett par kalla novembermånader hade vi däremot år 2004 och 2002.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2008
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2008 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i november 2008
Medeltemperaturen i november 2008 Förstora Bild

Torrt i öster

Nederbördsfördelningen i år blev lik den för november 2007. En skillnad är dock att det då var Södertörn som drabbades av stora snömängder och nederbördsöverskott medan det i år var östra Uppland.

Största uppmätta snödjup där, 55 cm i Vattholma, blev nytt novemberrekord för stationen sedan mätstart 1973. Det tidigare rekordet, 32 cm, är från 1989.

Det högsta kända snödjupet i november i Uppland är dock 57 cm uppmätt på Singö den 30 november 1985.

Karta över nederbörd i november 2008
Nederbörd under november 2008 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under november 2008
Nederbörden i procent av det normala under november 2008 Förstora Bild