November 2008 - Is och temperatur i havet

I mitten av månaden drog riktigt kall luft ned över norra Sverige, och den första isläggningen rapporterades i norra Bottenviken under helgen 15-16. I samband med ett omslag till kallare väder i södra Sverige den 22-25 tog avkylningen fart även i Östersjön och Vänern samt utmed kusterna.

Isläggning i norra Sveriges farvatten

Med undantag av ett par dagar med minusgrader i början av månaden inleddes november med sydliga till sydvästliga vindar och milda temperaturer. Detta resulterade i långsam avkylning under månadens första hälft.

I mitten av månaden drog dock riktigt kall luft ned över norra Sverige, och den första isläggningen rapporterades i norra Bottenviken under helgen 15-16.

Ytvattentemperaturen vid Furugrund låg då ca 0.2 grader under normalvärdet. Den 21 upphörde temperaturmätningarna vid Furugrund då isen lagt sig.

Isen växte ytterligare i kustnära områden i Bottenviken, Norra Bottenhavet och övre delen av Ångermanälven under de nästföljande dagarna.

Delar av isen bröts tillfälligt upp av starka vindar och kraftigt varierande vattenstånd den 24 för att åter växa till mot slutet av månaden.

I samband med ett omslag till kallare väder i södra Sverige den 22-25 tog avkylningen fart även i Östersjön och Vänern samt utmed kusterna.

I Skagerrak och Kattegatt har ytvattentemperaturen varit relativt konstant under månaden p g a den effektiva omblandningen och milda temperaturer.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 13 november 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 13 november 2008 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 27 november 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 27 november 2008 Förstora Bild