November 2006 - Mildare än normalt trots kall inledning

November inleddes med vinterlika temperaturer i hela Sverige. Snart tog dock mildluften överhand och kom att dominera resten av månaden med bara korta avbrott. I synnerhet andra halvan var mycket mild, vid flera tillfällen med temperaturer nära de högsta kända så sent på säsongen. Ett stort antal omfattande nederbördsområden rörde sig upp över landet. Långt upp längs Norrlandskusten föll nederbörden ofta som regn. Det innebar att snögränsen, i motsats till det normala i november, visade en retirerande rörelse under månaden. Vid månadsskiftet var snötäckets utbredning den minsta sedan år 2000.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Inledande snöoväder

Natten till den 1 berördes södra Sverige av säsongens första snöoväder. I bland annat Stockholmsområdet orsakade snön svåra trafikstörningar. På Örskär nådde medelvinden som högst 30 m/s.
 
Mellan Öland och Gotland sjönk fraktfartyget Finnbirch varvid två personer omkom. Över land klarnade det upp och på de allra flesta platser i landet blev någon av månadens fyra första nätter månadens kallaste.

Nikkaluokta var allra kallast med -29.4° den 1. I Götaland nåddes lägsta värdet natten till den 3 med -12.5° i Hagshult.

Omslag till mildare väder

I inre Götaland låg på sina håll drygt 1 dm snö, som mest 19 cm i Boxholm i Östergötland. Där blev dock snötäcket inte långvarigt. Den 4-5 inleddes nämligen en övergång till varmare väder.
 
Mildluften föregicks av ett nederbördsområde som gav 1-2 dm nysnö på en del håll i Norrland. Från den 6 rådde barmark i Götaland där man på många håll noterade månadens högsta temperatur samma dag. Bland annat Kalmar och Karlshamn hade då 14°.

Medelmolninghet under november 2006
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2006 Förstora Bild
Karta med soltimmar under november 2006
Antal soltimmar i november 2006 Förstora Bild

Intensiva lågtryck

Den 7 rörde sig ett intensivt lågtryck in över södra Norrland med kraftig blåst. Värst var det i Jämtland där 10 000 hushåll var utan el.

Stationen i Mattmar registrerade en byvind på 30 m/s. Natten mellan den 8 och 9 fördjupades ett nytt lågtryck över Götaland, där det på sina håll föll stora regnmängder.

Tomtabacken fick 43 mm och ytterligare några stationer 40 mm. Lågtrycket ersattes av en högtrycksrygg och tillfälligt blev det även något kallare. Älvsbyn i Norrbotten hade -23° både den 9 och den 11.

Nya nederbördsområden

Högtrycksryggen blev inte långvarig utan följdes av nya nederbördsområden västerifrån. I Göteborgsområdet föll 30-40 mm regn den 10-11 resulterande i översvämningsproblem.

Lika stora nederbördsmängder föll ett dygn senare i norra Ångermanland i form av en blandning av regn och snö.

Den 13-14 rörde sig ett nytt nederbördsområde upp över landet, följt av ytterligare ett den 16-17.

I norra Svealand och inre Norrland föll nederbörden helt eller delvis som snö, men endast i delar av Lappland skedde någon nämnvärd tillväxt av snötäcket. Samtidigt var det mycket milt.

Den 17 hade Visby 12.9°, det högsta värdet så sent på säsongen sedan mätningarnas början 1859.

Åska i Vänerområdet

Därefter följde ett par dagar med i allmänhet lite stabilare väder. Vänerområdet utgjorde dock ett undantag. Där drog åskskurar in den 19 och utanför Kristinehamn observerades en tromb.

Den 20 passerade ett djupt lågtryck på Norska havet. Tillhörande nederbördsområde gav på sin väg upp över landet stora mängder, inte minst vid västkusten där vattenmagasinen redan var överfulla.

Exempelvis fick Lysekil 41 mm på två dygn. Ytterligare nederbördsområden rörde sig de följande dagarna upp över landet i en mycket mild sydlig luftström. Bara i norra Norrland kom nederbörden mest som snö.

Storm i fjällen och extremt milt slut

Den 26 utbredde sig för årstiden mycket mild luft över hela landet. I Göteborg noterades 13.9°, vilket är ett mycket högt värde så sent på säsongen. I Sunne i Värmland förekom samtidigt stormbyar på 26 m/s.

När tillhörande lågtryck nästa dag rörde sig upp över Ishavet utbredde sig en kraftig och mycket mild västlig vind över norra Sverige.

I synnerhet fjällen hade mycket blåsigt med en medelvind på 39 m/s i Stekenjokk och byvindar på 53 m/s i Tarfala.

I mellersta och norra delen av landet noterades i allmänhet månadens högsta temperatur under de här dagarna. Exempelvis hade Delsbo 11.3° den 26 och Piteå 7.6° den 27.

Under de avslutande dagarna i november etablerades en svag högtrycksrygg över Sverige. Det innebar att endast små mängder rapporterades i samband med de svaga nederbördsområden som passerade.

Luftmassan som täckte Sverige var för årstiden fortsatt extremt mild och kulmen på mildvädret nåddes sent på dagen den 30.

Vid Stockholms observatorium var det då hela 12.3°, vilket hade inneburit nytt decemberrekord om värdet avlästs några timmar senare.

Efter att i början av november ha sträckt sig ända ner till södra Småland, hade snögränsen i slutet av månaden retirerat högst påtagligt. Hela södra Sverige samt Norrlandskusten var då snöfria.

Snödjupskarta för 15 november 2006
Snödjupskarta för 15 november 2006 Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 november 2006
Snödjupskarta för 30 november 2006 Förstora Bild