November 2006 - Temperatur i havet

I samband med nordliga vindar och snöfall skedde en avkylning, särskilt gällde detta Bottenviken, där den första ishinnan i innerskärgårdarna bildades redan den 5, nästan 3 veckor innan normaldatum. Från den 15 dominerade åter milda sydvindar i hela landet med något högre temperatur än normalt.

Rekordvarmt på västkusten, tidig förstais i norr

Den i södra Sverige mycket milda oktobermånaden satte sina spår bl a vid Väderöbod som uppmätte 13.2° den 1, vilket är nästan 6 grader varmare än normalt och dessutom nytt novemberrekord med 1.3 grader.

I samband med nordliga vindar och snöfall skedde dock till en början en avkylning, särskilt gällde detta Bottenviken, där den första ishinnan i innerskärgårdarna bildades redan den 5, nästan 3 veckor innan normaldatum. Minusgraderna höll i sig i norr och skärgårdsisen växte till sig i tjocklek.

Fr o m den 15 dominerade åter milda sydvindar i hela landet och i slutet av månaden låg temperaturerna fortfarande cirka 0.5 grader över de normala både längs västkusten och i Bottniska viken samt 1.5-2.5 grader över de normala i Östersjön.

Karta över ytvattentemperatur i havet 16 november 2006
Ytvattentemperatur i havet 16 november 2006 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 november 2006
Ytvattentemperatur i havet 30 november 2006 Förstora Bild