November 2006 - Vattenstånd och vågor

Nordliga stormbyar över Östersjön medförde kortvarigt vågor på 5-6 meter kring Gotland och enskilda vågor på upp till 10 meter höga rapporterades. Kraftiga nordvindar pressade upp vattenståndsnivåerna i Öresund samt längs Skånes sydkust till 100-115 cm över normalvatten, längs tyska östersjökusten uppemot +150 cm.

Höga vågor

Lågtrycket den 1 med nordliga stormbyar över Östersjön medförde kortvarigt vågor på 5-6 meter kring Gotland och enskilda vågor på upp till 10 meter höga rapporterades. Finngrundet uppmätte vid detta tillfälle 5.2 meter som mest.
 
Ytterligare ett flertal lågtryck med kulingvindar drog in över Skandinavien och våghöjden på Väderöbodbojen steg den 26 till drygt 5 meter i samband med sydvästlig vind på uppemot 20 m/s. Vindbandet nådde Bottenviken senare samma dag varvid vågorna växte till 3-4 meters höjd.

Snabbt skiftande vattenstånd

Stora svängningar i Östersjöns vattenmassor skedde redan den 1 då ett intensivt lågtryck passerade på en bana från Skagerrak till Finska viken.

De kraftiga nordvindarna pressade då upp nivåerna i Öresund samt längs Skånes sydkust till 100-115 cm över normalvatten, längs tyska Östersjökusten uppemot +150 cm. Samtidigt sjönk vattenståndet i norra Bottenviken till 75 cm under medelvatten.

Nya lågtryck passerade upp över Norska havet som på ett pärlband och ett flertal tillfällen med nivåer mellan +60 och +80 cm förekom längs västkusten samt i norra Bottenviken.

Toppnoteringen i Kalix blev +107 cm den 26. Även korta perioder med lågt vattenstånd i södra Östersjön fanns. Som exempel kan nämnas den 6 då Skanör uppmätte -30 cm, medan man hade +60 cm norr om Öresundsbron, vilket genererade en kraftig sydgående ström