November 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Det milda vädret och rikligt regn medförde högre vattenföring än normalt, även grundvattennivån var över den normala i stort sett i hela landet. Snötäcket sträckte sig över Norrland, Dalarna och norra Värmland.

Vattenföring

I Norrlands fjälltrakter har vattenföringen i vattendragen under november varit den för årstiden normala.
 
På grund av det milda vädret och relativt rikligt med regn har vattenföringen i Norrland i övrigt och i övriga Sverige varit högre än normalt för årstiden.
 
Speciellt i Bohuslän, Värmland och Norrlands kusttrakter har vattenföringen under senare delen av månaden varit mycket högre än normalt för årstiden.

Snötillgång

Snötäcket sträckte sig över Norrland, Dalarna och norra Värmland. Norrlands kust var bitvis snöfri.

I södra Norrland, särskilt i fjälltrakterna, var snödjupet mycket över det normala medan det var mycket under det normala i Svealand och längs södra Norrlands kust.
 
I norra Norrland var snödjupet mycket över det normala vid kusten och normalt eller under det normala i inlandet och fjällen.

Grundvattennivån

Senaste månadens rikliga nederbörd medförde att nivåerna var mycket över de normala i större delen av Götaland och i Svealands sydvästra delar.

I övriga Svealand samt i Norrlands sydliga och västra delar var nivåerna normala eller över de normala. Grundvattennivåer under de normala återfanns endast i Norrlands nordöstra delar där det även förekom nivåer mycket under de normala.

Grundvattennivån 15 november 2006 enligt SGU
Grundvattennivån 15 november 2006 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 23 november 2006
Snötäckets beräknade vattenvärde 23 november 2006 Förstora Bild