November 2005 - Mycket milt - men vintrigt slut

Under månadens första halva var det mycket milt i hela landet och den 4 sattes nya novemberrekord på flera platser i norra Götaland och södra Svealand. Ett djupt lågtryck som gav storm främst på Skagerrak den 14 blev inledningen på en period med mer normala eller under normala temperaturer. Tunna snötäcken kom och gick under månadens senare halva och även i fjällen var det för årstiden dåligt med snö. Månaden avslutades dock med vintrigt väder och snötäcke i nästan hela landet. Sammantaget blev månaden mild och därmed blev alla höstmånader mildare än normalt i praktiskt taget hela landet.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Extremt milt

Ett omfattande lågtryck som rörde sig norrut på Norska havet och ett lika omfattande högtryck med centrum över Vitryssland och Ukraina, gav friska syd- och sydvästvindar den 1-2.

Endast sydvästra Sverige fick nämnvärd nederbörd. Den 3-4 rörde sig nästa lågtryck närmare den norska kusten åt nordost, vilket medförde stora nederbördsmängder i Dalsland och västra Värmland, där Töcksfors fick hela 39 mm den 3.

Dagen därpå steg temperaturen till för årstiden extremt höga nivåer i den starka och milda sydvästliga vinden sydost om lågtrycket.

Nya rekord sattes bl a i Göteborg med 14.2° och i Örebro med 14.0°, båda med mätningar av maximitemperatur sedan 1880. I Västerås (13.6°) och Skara (13.0°) får man gå tillbaka ända till 1899 för att finna högre temperaturer.

De första tio dygnen hade Stockholm en medeltemperatur på 9.0°, nästan fem grader över normalt och omkring en grad högre än de två tidigare mildaste inledningarna av november 1978 och 2000.
 
Den 5-6 nådde tillfälligtvis lite kyligare luft in över norra Norrland, medan det var ostadigt i västra Götaland.

En milda sydvästvinden utbredde sig åter över hela landet den 7-8, men den 9 vred vinden över till syd, när högtrycket i sydost tillfälligt närmade sig.

Medelmolninghet under november 2005
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2005 Förstora Bild
Karta med soltimmar under november 2005
Antal soltimmar i november 2005 Förstora Bild

Höststorm

Ett omfattande men ganska svagt regnväder kom in på bred front från väster under eftermiddagen den 10 och högtrycket i sydost fick då åter maka på sig.

I Göteborg förekom hagelskurar med åska natten till den 11, samtidigt som ett mycket aktivt lågtryck närmade sig Skottland västerifrån. Det rörde sig den 12-13 mot mellersta och senare norra Norge.

Mycket mild luft täckte hela landet den 12 och det tunna snötäcke, som trots allt fanns i norra Norrland, smälte till stor del bort.

Den 13 befann sig resterna av lågtrycket norr om Nordkalotten och ett nytt oväder började bildas nära Island.

Det rörde sig in över mellersta Norrland dagen därpå och i norra Lappland och Norrbotten föll därvid omkring 1 dm snö.

Nästa lågtryck utvecklades strax väster om Sydnorge, och när det under eftermiddagen den 14 kom in över Svealand ökade vinden till storm på Skagerrak.

Väderöarna vid Bohuskusten uppmätte den högsta medel- och byvinden med 26 respektive 32 m/s.

I södra Svealand och norra Götaland förekom vindbyar av stormstyrka också i inlandet och i Kilsbergen nådde den kraftigaste vindbyn 27 m/s. Uppemot 30 000 hushåll blev kortvarigt strömlösa.

P g a ett nedfallet träd spårade en rälsbuss ur vid Lysvik söder om Torsby i Värmland. Vid Älmhult i Småland omkom en man vid röjningsarbete, men den huvudsakliga orsaken visade sig vara en rotvälta från januaristormen 2005.

I den kraftiga västvinden föll riklig nederbörd på västsidan av Sydsvenska höglandet där Havraryd i inre Halland fick 56 mm.

Nederbörden var utpräglat orografisk, d v s framkallad av uppvindar i atmosfärens lägre delar orsakade av terrängen. I östra Småland, där terrängen i stället skapade nedvindar, föll bara 1-3 mm.

När lågtryckets centrum nådde Finland den 15 utbredde sig kyliga vindar norrifrån.

Mer vinterlikt

I den kyliga nordanvinden, som i stort sett blev rådande till den 20-21, bildades snöbyar på en del håll, främst i fjällen och nära kusterna. I ett stråk från Göteborg åt sydost mot Ljungby-Växjö bildades ett snötäcke natten till den 16.

Detta låg på en del håll kvar i en dryg vecka. Natten till den 21 var det mest molnfritt i Lappland, där säsongens dittills lägsta temperatur, -28°, noterades i Nikkaluokta.

Ett omfattande lågtryck rörde sig den 22 åt öster över Ishavet, varvid milda västvindar åter utbredde sig över landet med början i nordväst.
 
Ett nytt lågtryck började ta form nära Jan Mayen den 23. Det tog en bana mot sydsydost och temperaturerna började åter falla. När lågtrycket rört sig ner mot södra Nordsjön blev det snökaos på kontinenten.

En del av snöområdet rörde sig upp över Götaland den 25-26 varvid Blekinge och södra Småland fick upp till 1 dm snö.
 
Ett annat område med snöfall låg nästan stilla över mellersta Tornedalen där snödjupet i Pajala ökade från 20 till 40 cm.

Ytterligare ett nederbördsområde berörde landets ostligaste delar under rörelse norrut den 28, varvid bl a Stockholm fick 1-2 dm snö.

Natten därpå blev det vitt också längs västkusten och i södra Halland fick Laholm blötsnö, i smält form 21 mm, i samband med åska.

Ett mer sammanhängande område med snö rörde sig sedan åt öster över Götaland så att nästan hela landet var snötäckt den 30.

Snödjupskarta för 15 november 2005
Snödjupskarta för 15 november 2005 Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 november 2005
Snödjupskarta för 30 november 2005 Förstora Bild