November 2005 - Temperatur i havet

Det fortsatt milda vädret bestod fram till den 15, därefter skedde en successiv övergång till normala ytvattentemperaturer. Avkylningen närmast kusterna var särskilt snabb under månadens sista 3-4 dagar.

Övergång till normala ytvattentemperaturer

Novembervädret var fortsatt milt för årstiden fram till den 15 och avkylningen av ytvattnet gick därmed långsamt. Temperaturöverskottet från de tidigare höstmånaderna bestod.
 
På de flesta håll noterades mellan 2 och 3 grader över normal temperatur, litet mindre i norra Östersjön samt längs svenska Bottenhavskusten.

Därefter skedde en successiv övergång till normala ytvattentemperaturer i samband med att kallare luft fördes ned över Skandinavien i omgångar. Avkylningen närmast kusterna var särskilt snabb under månadens sista 3-4 dagar.

Ordentligt kall luft fick då fäste bakom ett ganska intensivt lågtryck som rörde sig på en bana norrut över Östersjön och Bottniska viken.

Tunn kvarliggande skärgårdsis rapporterades fr o m den 21 i Luleå och Kalix. Även Ångermanälvens övre del blev islagd ett par dagar senare, vilket är nära normalt.

Karta över ytvattentemperatur i havet 14 november 2005
Ytvattentemperatur i havet 14 november 2005 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 1 december 2005
Ytvattentemperatur i havet 1 december 2005 Förstora Bild