November 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Det låg ett snötäcke i norra Svealand samt hela Norrland förutom delar av kusten. I ett stråk söder om Vänern samt i Blekinge var grundvattennivåerna mycket under de normala. Vattenföringen var i stort sett normal under månaden.

Vattenföring

I de östra och inre delarna av södra Sverige har vattenföringen under november varit låg. I vattendragen i sydvästra Sverige var den relativt hög i början av månaden, men sjönk sedan till den normala. I övriga delar av landet har vattenföringen varit kring den normala för årstiden.

Snötillgången

Det fanns ett snötäcke i norra Svealand samt hela Norrland förutom delar av kustlandet. Större delarna av Svealand och Götaland var utan snö. Mängderna var under de normala för i stort sett hela Sverige.

Grundvattennivån

I Norrlands västra delar, i Dalarnas nordligaste del samt lokalt i Värmland var grundvattennivåerna över de normala.

I sydöstra Norrland, östra Svealand och större delen av Götaland var nivåerna under de normala. I ett stråk söder om Vänern samt i Blekinge var nivåerna mycket under de normala. I övrigt rådde normala nivåer

Grundvattennivån 15 november 2005 enligt SGU
Grundvattennivån 15 november 2005 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 december 2005
Markvattenhalt i procent av den normala, 21 december 2005 Förstora Bild