November 2005 - Vattenstånd och vågor

Vattenståndet höll sig i början av månaden över medelvatten både längs västkusten och i Bottenviken. Resten av månaden karakteriserades av mindre vattenståndsförändringar med vattennivåer över de normala. Den 15 uppmättes hela 6 m signifikant våghöjd vid Väderöbod och snarlika förhållanden rådde utanför baltiska kusten och i Finska vikens mynning.

Höga vågor

Blåsigt väder med sydvästliga till västliga kulingvindar rådde i södra Sveriges farvatten den 12-15, då ett par intensiva lågtryck passerade.

Den 15 uppmättes t ex hela 6 m signifikant våghöjd vid Väderöbod och snarlika förhållanden rådde utanför baltiska kusten och i Finska vikens mynning senare samma dag.

Den 28-29 drog ett rätt intensivt lågtryck med kortvarig nordvästlig kuling norrut från Polen via Ålands hav till Bottenviken. Vågbojen vid Huvudskär uppmätte i samband med detta kortvarigt vågor på ca 3 m.

Stora svängningar i mitten av månaden

Vattenståndet höll sig i början av månaden väl över medelvatten både längs västkusten och i Bottenviken i samband med dominerande sydvästliga vindar. Nivåerna låg i medeltal mellan +30 och +60 cm med toppnoteringen +79 cm i Kalix den 10.

Samtidigt noterades minusnivåer särskilt i södra Östersjön. I samband med att ett intensivt lågtryck passerade österut över mellersta Skandinavien den 14 steg vattenståndet på västkusten hastigt till +99 cm i Kungsvik och 50-60 cm över medelvatten längs Hallandskusten.

Samtidigt rusade vattnet undan söder om Skåne och månadens lägsta notering, -87 cm, härrör från Skanör denna dag. På grund av de stora skillnaderna ökade den sydgående strömmen i Öresund under några timmar, uppskattningsvis till mellan 3 och 4 knop!

Resten av månaden karakteriserades av mindre vattenståndsförändringar med vattennivåer något över de normala i samtliga bassänger.