November 2005 - Temperatur och nederbörd

I områden med minst fyra graders överskott hamnar årets november på 2-5 plats bland de varmaste sedan 1901. Mest nederbörd i absoluta tal fick inre Halland med 125-160 mm, medan det bara föll cirka 20 mm i nordöstra Småland.

Åter störst överskott i norr

Relativt sett blev månaden mildast i Norrland med på de flesta håll minst fyra graders överskott. I november 2000, som var rekordmild på många håll, var överskotten dock i regel 1-2 grader högre.

I områden med minst fyra graders överskott hamnar årets november på 2-5 plats bland de varmaste sedan 1901. Längst i söder höll den kyliga avslutningen nästan på att väga upp den mycket milda inledningen.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2005
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2005 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i november 2005
Medeltemperaturen i november 2005 Förstora Bild

Mest i väst och nordost

Mest nederbörd i absoluta tal fick inre Halland med 125-160 mm, medan det bara föll cirka 20 mm i nordöstra Småland. I Tornedalen föll det närmare 100 mm på en del håll och i Pajala kom hela 92 mm, bara 1 mm mindre än rekordet från 1972.
 
I de sydöstra delarna av landet, med undantag för Gotland nu i november, har alla höstmånader varit torra och det sammanlagda underskottet har därmed blivit stort.

Karta över nederbörd i november 2005
Nederbörd under november 2005 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under november 2005
Nederbörden i procent av det normala under november 2005 Förstora Bild