Mars 2009 - En blandning av vår och vinter

En varm inledning medförde att våren anlände till stora delar av Götaland och södra Svealand under de första dagarna i mars. Men mycket längre kom inte våren på flera veckor. Perioder med vårtemperaturer före­kom ett flertal gånger men blev aldrig tillräckligt långvariga utan avbröts av kyla och snö. Vintern slog till den 25-26 då ovanligt låga temperaturer, för att vara i slutet av mars, noterades på många håll. Som en upprepning av mars i fjol medförde snöfall mot slutet av månaden att större delen av landet blev snötäckt innan vårvärme avslutade månaden.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Vår i södra Sverige

Månaden inleddes med ett högtryck i norr där det var kallt och på morgonen den 1 noterade Nikkaluokta månadens lägsta temperatur, -33.7°.

Den 1-2 passerade nederbördsområden och gav Norrland och västra Svealand snö den 1 samt hela landet snö med inslag av regn längst i söder den 2.
 
De största mängderna fick Värmland, Dalsland och Norrbotten där Kalix fick 19 mm i smält form.

Ett lågtryck över Atlanten gav först sydvindar medan ett högtryck öster om Finland sedan medförde ostliga vindar fram till och med den 7.
 
En del nederbördsområden berörde delar av landet den 4-7. Dygnsmedeltemperaturen var över den normala i större delen av landet.

Detta medförde att våren, dvs en dygnsmedeltemperatur på över 0° minst 7 dagar i följd, anlände till södra och västligaste Götaland den 1 och till stora delar av övriga Götaland och södra Svealand den 2 och 3.

I Barkåkra i Skåne uppmättes 9.3° den 5. I varmluften förekom även dimma, främst den 4.
 

Snöfall

Nya lågtryck med tillhörande nederbördsområden över Atlanten närmade sig från väster och gav den 8 större delen av landet snö och längst i söder regn.

På flera platser i västra Svealand och södra Norrland ökade då snödjupen med drygt en decimeter. Även den 9 gav snöfallsområdet delar av Norrland snö.

Ett lågtryck över Baltikum medförde sedan snöfall över östra Svealand natten till den 10 och snöfallet bredde under dagen ut sig över nordöstra Götaland, Svealand och delar av Norrland.

Mest nederbörd föll vid Upplandskusten där snödjupet i Söderby-Karlsäng på två dygn ökade med 19 cm. Lätt snöfall förekom även den 11 då det även blev kallare innan ett nytt nederbördsområde kom in över västkusten den 12.

Även detta gav snö men nu mest i väster där flera platser i Bohuslän och västra Västergötland fick cirka 1 dm nysnö till på morgonen den 13.
 

Karta över snödjupet 15 mars 2009
Snödjup 15 mars 2009 Förstora Bild
Karta över snödjupet 31 mars 2009
Snödjup 31 mars 2009 Förstora Bild

Åter varmare

Från den 13 blev det allt varmare i hela landet. Delar av Götaland berördes av regn natten till den 15. Ett par fronter gav också regn i främst Götaland och östra Svealand den 16 och snö i fjällen den 15-17.

Ett högtryck växte sedan från den 18 sakta in över landet västerifrån och gav klart väder. Det blev även tillfälligt kallare i hela landet den 19, i söder även den 20.

Högtrycket orkade dock inte stå emot nederbördsområden som passerade norra Sverige som fick snöfall fram t o m den 20. Även snöbyar i fjällen gjorde att månadens största snödjup 152 cm uppmättes på morgonen den 21 i Katterjåkk.

I södra Sverige hade det då blivit varmt och med solens hjälp steg temperaturen till hela 14.0° i Oskarshamn.
 

Bakslag

Ett högtryck väster om Storbritannien gav nordväst- och nordvindar och det blev allt kallare från den 22. Ett nederbördsområde gav södra Götaland regn och övriga landet snö både den 22 och 23.

Snöfall berörde även östra Svealand och Gotland den 24. Då uppmättes även stormstyrka i vindbyarna i Roma och 24 m/s i medelvind i Fårösund.

En svag högtrycksrygg gav uppehåll och mestadels klart väder vilket medförde att temperaturen sjönk nattetid.

Den 25 till cirka -15° vid flera stationer i Småland, Östergötland och Västergötland och natten därefter till cirka -13°, då även på Gotland.

För många stationer i Götaland, Svealand och i delar av Norrland var detta månadens lägsta temperatur. På kvällen den 26 nådde ett omfattande nederbördsområde västkusten.

Det gav till morgonen den 27 nordvästra Götaland drygt 1 dm nysnö. I södra Götaland föll nederbörden även som regn.

Under dagen rörde sig snöfallet sakta norrut. Snödjupen ökade då som mest med cirka 2 dm på flera håll i norra Götaland och i delar av Svealand. I t ex Älgarås i Västergötland uppmättes 21 mm i smält form vilket gav en snödjupsökning på 18 cm.

Lika stor ökning fick även Godegård i Östergötland, Järnboås i Västmanland och Gördalen i Dalarna. Den 29 fick delar av Norrland ytterligare snö samt södra Götaland regn.
 

Varm avslutning

Med sydvindar bakom nederbördsområdet följde även varmare luft.

Flera temperatur­noteringar över 10° gjordes i Skåne och Småland den 29-30 samt på flera håll i Götaland och södra Svealand den 31, då även månadens högsta temperatur, 14.8°, noterades i Karlshamn.

I varmluften förekom även dimma i södra Sverige.

Karta över solskenstid under mars 2009
Solskenstid under mars 2009 Förstora Bild
Karta över medelmålninghet under mars 2009
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2009. Förstora Bild