Mars 2009 - Vattenstånd och vågor

Ytterligare en månad utan anmärkningsvärt höga vågor och med varierande vattenstånd över landet.

Höga vågor

Mars var ytterligare en månad utan anmärkningsvärt höga vågor. I Norra och Södra Östersjön mättes signifikant våghöjd* på 2.6 m den 3 respektive den 5. Bojen i Södra Östersjön knep sedan både första och andra plats på topplistan.

Den 17 registrerades där signifikant våghöjd 3.4 m i samband med nordvästlig kuling, och månadens rekord på 4.2 m genererades av starka nordostvindar bakom ett lågtryck den 24. Vid det tillfället var de högsta vågorna strax över 6 m. Vid Väderöarna i Skagerrak var månadens högsta notering 3.15 m vilket kom sig av sydvästvindar den 30.

Odramatiska vattenstånd

Månaden började med friska sydostvindar som över Bottniska viken pressade upp vattennivån något. Alla mätstationer i Bottenhavet och Bottenviken noterade vattenstånd över medel den 2-3 men under resten av månaden låg nivåerna mestadels under medelvatten.

Som lägst noterades -41 cm i Kalix och -39 vid Furuögrund i samband med en högtrycksrygg som växte in från Kolahalvön den 10. På västkusten hade man ungefär samtidigt höga vattenstånd skapade av hårda västliga vindar på Nordsjön som tryckte in vatten i Skagerrak och Kattegatt.

Månadens högsta uppmätta vattenstånd noterades i Kungsvik den 9 med 50 cm över medelvattenstånd. Ett högtryck växte in över Skandinavien från sydväst och pressade ner vattenytan längs västkusten.

Det medförde att Göteborg hade 43 och Kungsvik 51 cm under medelvattenstånd den 19 respektive 20.

Den 23 passerade ett lågtryck södra Sverige med starka nord- och nordostvindar, och stationerna längs den södra Östersjökusten noterade den 24 sina för månaden lägsta vattenstånd, 25-40 cm under medelvatten.
 
Månadens allra lägsta vattenstånd, -52 cm, noterades i Viken under natten till den 27 efter ihärdiga sydostvindar.