Mars 2009 - Temperatur och nederbörd

Månaden något varmare än normalt över landet med halva normalmängden nederbörd i mellersta och norra Norrland.

Något varmare än normalt

På många håll noterades månadens lägs­ta temperatur så sent som den 25 eller 26. Månaden som helhet var dock något varmare än normalt i praktiskt taget hela landet.
 
I Götaland och Svealand var temperaturöverskotten i år ungefär lika stora som i fjol. De var dock betydligt lägre än överskotten för den rekordvarma mars 2007. Året dessförinnan, 2006, var däremot mars betydligt kallare än normalt.

Karta över medeltemperaturen mars 2009
Medeltemperaturen mars 2009 Förstora Bild
Karta över temperaturavvikelse mars 2009
Medeltemperaturens avvikelse från normalt mars 2009 Förstora Bild

Lite nederbörd i norr

Norra och mellersta Norrland fick lite nederbörd med mindre än halva normalmängden i de inre delarna. I Nikkaluokta kom bara 5 mm, vilket är den tredje minsta marsnederbörden där sedan startåret 1951.

De lägsta nederbördsmängderna, 3.8 respektive 4.3 mm är från åren 1974 och 2005. Månadens största snödjup med 152 cm uppmättes i Katterjåkk på morgonen den 21.

Karta över nederbörd mars 2009
Nederbörd mars 2009 Förstora Bild
Karta över Nederbörden i procent av den normala mars 2009
Nederbörden i procent av den normala mars 2009 Förstora Bild