Mars 2009 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Norrland, västra Svealand och västra Götaland med för månaden normal vattenföring. Stora delar av landet snötäckt och grundvattennivåerna har sjunkit sedan februari.

Vattenföring

I allmänhet har vattenföringen i vattendragen i stora delar av Norrland, västra Svealand och västra Götaland legat kring den normala för månaden. Lokalt har den varit något över eller något under den normala.

Sydöstra Norrland samt Gotland har under månaden haft en vattenföring över den normala medan vattenföringen i östra Svealand och östra delen av Götaland, inklusive Skåne, har legat under den normala för månaden.

Snötillgången

Landet var snötäckt, bortsett från större delen av Götaland och Mälardalen.
 
Snötillgången var på de flesta platser normal, men i mellersta Sverige var snötäcket större än normalt, särskilt i fjällkedjan i Dalarna samt i ett område som omfattar skogslandet i södra Norrland.

På vissa håll var vatteninnehållet i snötäcket dubbelt så stort som normalt

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan februari månad sjunkit med ca 10 cm i större delen av landet. Undantaget är södra delen av Götaland där nivåerna stigit
ungefär 20 cm. 

Södra Götaland och ett område i inre Norrland hade nivåer som var under de normala för årstiden. Övriga delar av landet hade nivåer nära de normala

Karta över grundvattennivån 15 mars
Karta över grundvattennivån 15 mars 2009 Förstora Bild
Karta över snöns beräknade vattenvärde 25 mars 2009
Snöns beräknade vattenvärde 25 mars 2009 Förstora Bild