Mars 2009 - Is och temperatur i havet

En hel del temperaturvariationer satte sina spår på isutbredningen. Östersjöns ytvattentemperatur var dock i stort oförändrad under hela månaden.

Början till slutet för issäsongen

Mars bjöd på en hel del temperaturvariationer som satte sina spår på isutbredningen. Mildluften som letade sig upp norrut med de sydliga vindarna i början av månaden gick hårt åt istäcket i norra Bottenhavet och Kvarken.

Ny is bildades dock igen kortvarigt under ett par kalla dagar med svaga vindar runt den 12. Efter detta följde en period med omväxlande nordliga och sydliga vindkomponenter, och isen bröts upp och drev fram och tillbaka i Norra Kvarken.

Omkring den 23 blev det åter kallt i norr, och de råkar och sprickor som bildats i istäcket frös igen. En högtrycksrygg som låg relativt stilla över Skandinavien med kallt klart väder runt den 25 gjorde så att isen började växa till sig igen.

Den 30 blåste det dock upp till sydlig kuling över Bottniska viken, och den is som bildats i Kvarken och södra Bottenviken bröts åter upp.
 
Längre söderut gick avsmältningen relativt ostört, och i slutet av mars fanns inte mycket is kvar vare sig längst kusterna eller i Vänern. Mälaren var dock vid månadsskiftet fortfarande istäckt.

Under tiden som isen pendlat fram och tillbaka i norr, ökade ytvattentemperaturerna längs kusterna i söder stadigt. Dels genom avrinning från land, dels genom vårsolens strålar som blev allt starkare.

I slutet av månaden tryckte västvindar in varmare ytvatten i Skagerrak och Kattegatt, och den 27-28 hade Väderöarna hela 4.7º, jämfört med dryga 2º i början av mars.

Till sjöss i Östersjön förblev dock ytvattentemperaturerna i stort sett oförändrade under hela månaden.

Karta över Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2009
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2009 Förstora Bild
Karta över Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2009
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2009 Förstora Bild