Mars 2006 - Vitt land i väntan på vår

Snö täckte hela landet nästan hela mars. I södra Sverige får vi gå tillbaka till 1980-talet för att hitta en liknande snövinter. I Storsjöområdet var snötäcket å andra sidan länge osedvanligt tunt, orsakat av en kombination av ringa nederbörd och töväder. Vi har även haft temperaturunderskott i hela landet, vilket inte inträffat någon månad sedan december 2002. Under de allra sista dagarna tog dock våren sina första steg längst i söder. Mars har varit soligare än normalt i större delen av landet och i Luleå slogs rekord med 213 solskenstimmar, det gamla var från 1962.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Snö och kyla

Ett lågtryck utanför Jylland förde den 1 in fronter över landet och ett omfattande snöområde sträckte sig från Götaland och upp över Norrlandskusten, vilket gav 5-10 mm i smält form på många håll.

Längst i norr var det kallt och klart. Här noterades temperaturer under -30° varje dag till och med den 8, som lägst -39.1° i Karesuando den 3.

Den 2-3 befann sig lågtryckscentrum över sydligaste Skandinavien och förde in nederbörd över södra Sverige.

Drygt 10 mm föll på många håll i landets östra delar. En högtrycksrygg från Ryssland sträckte sig samtidigt in över norra Skandinavien och medförde kyla i molnfria områden.

Lågtrycket med sitt nederbördsområde rörde sig den 4-6 upp över Östersjön, vilket gav upp till 20 mm i delar av östra Svealand. När det rörde sig vidare mot Baltikum den 6 avtog snöandet och det klarnade upp i stora delar av landet.

Det blev därmed kallt och natten mot den 6 och 7 noterades omkring -25º i Götaland och nedåt -30° i nordvästra Svealand.

Ett lågtryck passerade den 7-8 från Lofoten ner över Norrland och vidare till Estland. Endast små nederbördsmängder uppmättes därvid, men den eftersläpande kallfronten gav den 9-10 några cm snö, när den rörde sig vidare ner över Götaland.

Högtrycksväder

Den 10 etablerade sig ett högtryck över norra Skandinavien. I klara områden blev det kallt, medan kylan lindrades av moln på andra håll.

Högtrycket gav ostvindar över Östersjön och snöbyar utmed de östra delarna av landet, varvid bl a Oskarshamn fick 13 cm nysnö. Lågtrycken tog nu banor norr om Skandinavien.

Fronter i samband med ett lågtryck över Kolahalvön gav snö framförallt i Norrbotten den 10. Högtrycket i norr fortsatte att dominera vädret den 12-13, då det också gick samman med ett högtryck över norra Ryssland.
 
Dess centrum låg ofta över mellersta Sverige, vilket bidrog till svaga vindar och ringa nederbörd. Fronter kom dock in österifrån i sydost den 14-15 och gav lite snö i Svealand.

Medelmolninghet under mars 2006
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2006 Förstora Bild
Karta med soltimmar under mars 2006
Antal soltimmar i mars 2006 Förstora Bild

Föhn

Högtrycket förflyttades alltmer västerut och hade den 17 sitt centrum mellan Island och Skottland. Fronter drog in från Norska havet över fjällen och vidare österut.

Detta gav nederbörd i de västra delarna av fjällen, Katterjåkk fick hela 27 mm, men också föhn och töväder. Många av månadens högsta temperaturer observerades därvid i Norrbottens kustland, bl a hade Orrbyn 8.4º den 17.

Nordvindar

Den 18 var vinden nordlig över landet, vilket gav snöbyar i fjällen. Rester av fronter nådde ner över Sydsverige men gav endast små nederbördsmängder.

Den nordliga strömningen fortsatte den 19, då ett tråg och en kallfront passerade landet. Endast ringa snönederbörd förekom dock.

Den 20-21 mojnade vinden och det blev åter klart och kallt. Ett lågtryck passerade Götaland den 22, vilket medförde något snö där och snöbyar över Svealand och sydligaste Norrland.

Ett flackt tryckfält gav den 23-24 svaga vindar och kallt i samband med klart väder. Ett mindre lågtryck drog dock in från Nordsjön och gav snö i delar av Götaland den 24, då Uddevalla fick hela 20 mm.

Över södra Norge etablerades ett nytt högtryck den 25-26. Enstaka snöbyar förekom i de nordligaste fjällen och en front över nordligaste Sverige gav lätt snöfall i Lappland och Norrbotten.

Äntligen varmare

I samband med ett lågtryck väster om Brittiska öarna kom fronter in över västra Götaland den 26 och gav ett omslag till mildare och mer vårlikt väder i söder. Den 27 åskade det på flera håll i Götaland.

Frontnederbörden kom som regn i söder men som snö längre norrut. I delar av västra Götaland föll mer än 10 mm både den 27 och 28.

Dis och dimma förekom i söder och snötäcket krympte nu snabbt i Götaland. En front över Svealand gav fortsatt snöfall de tre sista dagarna i mars, framförallt över södra Norrland och delar av Svealand.
 
I de tidigare ovanligt snöfattiga delarna av Jämtland föll ca 10 mm både den 27 och 28. Pålandsvind förstärkte snöfallet utmed delar av Norrlandskusten.

I Södersel i Ångermanland ökade snödjupet från 43 till 70 cm på fyra dygn. I Götaland kom ett nederbördsområde in från väster den 30.

Då fick Halland och delar av Småland över 10 mm. Mest fick Havraryd i inre Halland med 25 mm. Även den 31 föll regn i söder och snö i norr, som mest 11 mm i Älvkarleby.

Snödjupskarta för 15 mars 2006
Snödjupskarta för 15 mars 2006 Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 mars 2006
Snödjupskarta för 31 mars 2006 Förstora Bild