Mars 2006 - Temperatur och nederbörd

Månaden hamnar bland de tio kallaste marsmånaderna i Götaland sedan 1901. Månaden var även nederbördsfattig men i slutet kom det en del kraftiga snöfall i östra Jämtland

Kallt

Mars hamnar bland de tio kallaste marsmånaderna sedan 1901 i delar av Götaland. Det har inte varit så stora underskott sedan åtminstone 1987 med undantag av norra Norrland 2001.
 
I stora delar av Götaland har vi nu haft underskott sedan årets början. I större delen av landet blev mars den första månaden med underskott sedan juni i fjol.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i mars 2006
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i mars 2006 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i mars 2006
Medeltemperaturen i mars 2006 Förstora Bild

Mest som snö

Delar av Lappland och Norrbotten har i mars fått mindre än 10 mm nederbörd vilket har gett rejäla underskott. Man får gå ända tillbaka till 1974 för att hitta en marsmånad med större underskott.

Även östra Jämtland har fått lite nederbörd i vinter, men kraftiga snöfall under de sista dagarna i mars gav där till sist ganska stora överskott.

Karta över nederbörd i mars 2006
Nederbörd under mars 2006 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under mars 2006
Nederbörden i procent av det normala under mars 2006 Förstora Bild