Mars 2006 - Is och temperatur i havet

Isläggningen som startat i februari fortsatte och Bottenhavet var den 14 helt istäckt. Den 27 skedde en omläggning till milt väder med plusgrader i södra Sverige, varvid isarna i Bohusläns vikar samt utmed Östersjökusten minskade.

Sjunkande vattentemperaturer och snabb isläggning av Bottenhavet i mitten

Isläggningen som inleddes i februari fortsatte i samband med ett omfattande högtryck. Nordostliga vindar och klart väder medförde sträng kyla nattetid långt nere i sydligaste Sverige.

Vänern blev helt istäckt den 5 och skärgårdsisarna i Östersjön nådde då ut även till de yttersta öarna. Svårforcerade stampisvallar bildades efterhand både i norra Kalmarsund och utanför inloppet till Gävle samtidigt som en snabb isläggning följde i Ålands hav.
 
Bottenhavet blev helt istäckt den 14. Årets maximala isutbredning inträffade den 17-18. Den södra isgränsen gick då i höjd med Almagrundet i norra Östersjön samt vidare kustnära sydvart till Blekinge skärgård.

I slutet av mars bildades stora områden med öppet vatten i Bottenhavet i samband med tidvis hårda nordliga, senare ostliga vindar. I centrala Bottenviken fanns redan i början av månaden grova flak,40-50 cm tjocka, samt en hel del isvallar.
 
Issituationen förändrades sedan inte nämnvärt men ytterligare vallar bildades i Skelleftebukten samt i Norra Kvarken.

Den 27 skedde en omläggning till milt väder med plusgrader i södra Sverige, varvid isarna i Bohusläns vikar samt utmed Östersjökusten började bli porösa och minska i omfattning.

Vattentemperaturerna sjönk först till 1-2 grader under de normala med tillfälligt någon minusgrad i ytvattnet på västkusten. Den sista veckan steg temperaturerna långsamt upp mot de normala i södra Sveriges farvatten.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2006
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2006 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2006
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2006 Förstora Bild