Mars 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Under de sista dagarna av månaden började snösmältningen och vattenföringen ökade. Norrland var det område i Sverige som hade normala grundvattennivåer, i övrigt var nivåerna under eller mycket under.

Vattenföring

Under mars har vattenföringen i vattendragen i Norrland varit låg men normal för årstiden. I vattendragen i inre Svealand har vattenföringen varit lägre än den normala för årstiden.
 
I resten av södra Sverige var också vattenföringen lägre än normalt under största delen av månaden. Under de sista dagarna av månaden började snösmältningen och vattenföringen ökade och kulminerade i vissa vattendrag med ett flöde som motsvarar en normal vårflod.

Snötillgången

Hela landet var snötäckt. Snötillgången var under, eller långt under, den normala i Norrland, förutom i västra Jämtlandsfjällen, delar av Tornedalen och lokalt i södra Norrland, där mängderna var ungefär normala. Den sena våren medförde att snötäcket var betydligt mäktigare än normalt för årstiden i större delen av Svealand och Götaland.

Grundvattennivån

I Norrlands nordvästligaste delar och i Västernorrlands län var grundvattennivåerna över de normala för årstiden. I stora delar av Västerbottens län var de dock under de normala. Låga eller mycket låga nivåer har också noterats i större delen av Svealand och Götaland.

Grundvattennivån 15 mars 2006 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 mars 2006 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 22 mars 2006
Snötäckets beräknade vattenvärde 22 mars 2006 Förstora Bild