Mars 2006 - Vattenstånd och vågor

Vattenståndet sjönk ytterligare jämfört med februari. Anmärkningsvärt är att alla stationer hade vattenstånd under eller mycket under det normala månadens samtliga dagar.

Höga vågor

Ett antal mindre lågtryck rörde sig i början av månaden på en bana förbi Sydsverige till Baltikum varvid ostliga vindar blev förhärskande på Östersjön.

Bakom en markant kallfront den 10 ökade nordostvinden till kulingstyrka och vågorna på mellersta och södra Östersjön höll sig omkring 2.5 m, max 4.0 m.
 
På västkusten dominerade vågor under 1 m. Vid Väderöarna uppmättes dock kortvarigt 2.4 m signifikant våghöjd natten mellan den 29 och 30.

Fortsatt lågt vattenstånd både i Östersjön och i Västerhavet

Vattenståndet sjönk ytterligare jämfört med februari, mycket på grund av ett omfattande vinterhögtryck som täckte Skandinavien fram till den 15.

Därefter retirerade högtrycket till Island och öppnade upp för flera svaga lågtryck på en sydostlig bana förbi mellersta Sverige. I slutet av månaden dominerade sydostliga vindar p g a lågtryck och fronter som trängde in från sydväst.

Anmärkningsvärt är att alla stationer hade vattenstånd under eller mycket under det normala månadens samtliga dagar, med ett litet undantag för Skanör och Klagshamn den 9-10!

De lägsta noteringarna för mätplatserna i Bottniska viken och Östersjön, mellan -50 och -66 cm, härrör alla från perioden 18-20. Det allra lägsta värdet för västkusten, -86 cm, noterades den 26 i Viken i samband med kraftig sydostvind.