September 2021 - Periodvis varm och nederbördsrik

I början av september rådde sommartemperaturer på dryga 20 grader i södra delarna av landet. Därefter mer höstlikt väder över lag. Ett antal nederbördsfronter passerade in över landet med lokalt stora regnmängder både i norr och i söder.  

Temperatur

Temperaturen för månaden som helhet blev runt det normala. Något över i den södra halvan och något under i den norra halvan av landet. Störst temperaturunderskott var det i nordost, där exempelvis Haparanda och Umeå hade sin kyligaste september sedan 2008.

Under en varm period i månadens inledning, framförallt i söder, registrerades månadens högsta temperatur på 27,0° i Lund den 10. Maximitemperaturen för Lund i augusti var endast en tiondels grad högre. 

Under dagarna 8-10 september noterade också några stationer i södra Sverige en högre maximitemperatur än under augusti. Att maxtemperaturen för enskilda stationer är högre i september än i augusti är inte allt för vanligt förekommande. För Karlstad, Falun, Malmö och Gustavsfors får man gå tillbaka flera decennier för att finna något liknande. I Gustavsfors och Malmö ända till 1958 respektive 1961. För några andra stationer, däribland Kalmar och Göteborg inträffade detta senast 2016.

Månadens lägsta temperatur var -6,0° i Latnivaara i norra Lappland den 16 september. Detta är en blygsam lägsta temperatur för landet för en septembermånad.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under september 2021.
Månadsmedeltemperaturen under september 2021. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare septembermånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i september i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i september (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i september (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

Den totala nederbördsmängden under september för landet som helhet hamnade något över det normala för månaden. Detta med undantag för ett område från nordöstra Götaland upp till sydöstra Norrland,  på Öland och Gotland, samt i fjällkedjan, där nederbörden blev under det normala.

I östra delarna av Östergötland och Södermanland föll det förhållandevis minst nederbörd, under 50% av det normala. Där har man på sina håll nu haft fyra torra septembermånader i rad.

I Västergötland var nederbördsöverskottet störst. Kilagården i Västergötland (startår 1883) hade sin sjätte regnigaste septembermånad med 129,9 mm,  vilket placerar sig efter 1946 (158,5 mm), 1994 (145,6 mm), 1937 (137,0 mm), 1995 (134,0 mm) och 1944 (130,0 mm).

Största nederbördsmängd för månaden fick Rångedala i Västergötland med 180,9 mm.

Karta över nederbörd september 2021.
Nederbördssumma under september 2021. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2021.
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i september 2021 (693 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i september 2021 (23 kB, pdf)

 

Vind

Trots en ostadig månad med passage av flera fronter blev byvinden kring det normala för månaden på de flesta håll i landet.

Den högsta registrerade byvinden för månaden är 33,2 m/s i Stekenjokk den 2 september.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2021. Förstora Bild

Snö

Bara ett par stationer rapporterade mätbart snödjup. Som mest uppmättes 5 cm i Karungi i Norrbotten den 15 september.

Solskenstid

Solskenstiden blev runt genomsnittet för månaden eller lägre för de flesta av mätplatserna för solstrålning. Framförallt var perioden 16-24 september mycket solfattig vid i princip samtliga stationer. Flest soltimmar noterades på Hoburg på sydligaste Gotland som var den enda stationen att registrera över 200 timmar i september.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2021.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2021. Förstora Bild
Karta med soltimmar under september 2021.
Antal soltimmar i september 2021. Förstora Bild

Åska

Endast ett fåtal dagar med åska förekom i september. Det åskrikaste dygnet inträffade den 12 september då det totalt registrerades 315 urladdningar, framförallt lokaliserade i södra Sveriges inland och kring östkusten. 

Antal åskdagar under september 2021.
Antal åskdagar under september 2021. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under september 2021.
Totalt antal blixtar under september 2021. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Kyligt i norr men varmt i söder

Under månadens inledning påverkades vädret av två tryckområden, ett högtryck över Brittiska öarna och ett lågtryck över Ryssland, varvid kylig luft styrdes ner över landets norra delar. Den kallare luften medförde också blåst och regn och snöbyar i fjällkedjan. Temperaturerna låg i norr som mest uppemot 5-10 grader.

I söder milda temperaturer för årstiden med dryga 20 grader, på sina håll närmare 25 grader, och uppehåll.

Under början av september som är vår första höstmånad, hade den meteorologiska hösten redan brett ut sig över stora delar av norra och västra delarna av Norrland. I övriga landet rådde det fortfarande sommartemperaturer.

Från den 3 växte en högtrycksrygg in över landet vilket gav soligt väder på många håll och kyliga nätter. Säsongens första frost i Götaland noterades den 4 i Hagshult i Småland med en lägsta temperatur av -1,7°.

Från den 5 var det mer moln, men fortsatt mestadels uppehåll, och något blygsammare högsta temperaturer, runt ca 20 grader i söder och runt 10 grader längst i norr.

Regn på flera håll

Den 7-8 drog fronter med regn in över norra Sverige, den 8-10 låg en varmfront med nederbörd som ett band tvärs över södra Norrland. Vidare följde omfattande nederbörd i stora delar av landet under den 11-12 i samband med passerande lågtryck med tillhörande frontsystem. Nederbördsmängder på dryga 20-40 mm uppmättes på flera håll. Mest nederbörd registrerades vid stationen i Kilsbergen-Suttarboda (41,3 mm) i Närke och i Kärna (37,9 mm) i Bohuslän under nederbördsdygnet den 11.

Mycket varmt för månaden

Temperaturen under perioden 7-12 var för månaden mycket mild med temperaturer över 20 grader på flera håll i Götaland och Svealand.  Som resultat fick ett antal stationer en högre maximitemperatur i september än vad de hade under augusti, vilket inte är allt för vanligt förekommande. Varmast var det den 10 med 27,0° i Lund.

För tre stationer i Värmland, Arvika (25,6°), Gustavsfors (24,1°) och Östmark-Åsarna (25,9°), får man gå tillbaka flera decennier för att hitta en varmare septemberdag än det var den 9. I Östmark får man gå tillbaka ända till 1958 för att finna ett högre septembertemperatur medan man i Arvika och Gustavsfors får gå tillbaka till 1968.

Höstens första snödjup

Under den 13-14 låg regnområdena kvar endast allra längst i norr, medan det klarnade upp söderut. Mest nederbörd registrerades den 14 i Haparanda (34,7 mm) och i Kypasjärvi (34,5 mm) i Norrbotten. En del av nederbörden föll i form av snö, och säsongens första snödjup uppmättes vid stationerna Karungi och Kypasjärvi i Norrbotten den 15 september.

Temperaturerna under dessa dagar låg som mest kring 20 grader i söder och 5 grader allra längst i norr.

Blött dygn i Götaland

Nederbördsmängder registrerade den 16 september
Nederbördsmängder registrerade den 16 september Förstora Bild

Den 15 var det uppehåll i stort hela landet, med sol på många håll. Redan fram mot kvällen den 15 ankom ett nytt nederbördsområde söderifrån med lokalt stora regnmängder.  Största nederbördsmängden registrerades i Kristianstad på 67,0 mm. Regnet drog upp över södra Sverige den 16 och natten mot den 17 och gav ifrån sig stora mängder regn i Götaland. De största mängderna var lokaliserade till Västergötland där det på flera håll föll 40-50 mm och mer lokalt i östra Småland. Stationen i Västervik/Gladhammar (startår 1859) fick sitt blötaste septemberdygn på 108 år med en registrerad nederbörd på 66,5 mm. Den 1 september 1913 föll det 83,7 mm där. Även i Skövde (45,5 mm), Skara (44,6 mm) och Mariestad (44,1 mm), samtliga belägna i Västergötland, får man gå långt tillbaka för att hitta ett blötare septemberdygn.

Natten till den 16 noterades månadens lägsta temperatur med -6,0° i Latnivaara i norra Lappland.

Från den 17 låg temperaturen på samtliga av landets stationer en bit under 20 grader.

Så här dags hade också hösten avancerat en bit ner över landet och infunnit sig i stora delar Svealand.

Mulet höstväder

I norr låg en högtrycksrygg med uppehållsväder. Högtrycket kom sedan att influera större delen av landet fram till den 19. Det var uppehållsväder men mycket moln vilket är typiskt för höst-högtryck. Under den 20 föll skurar på flera håll i mellersta Sverige ur dessa moln.

Under en kall natt den 21 noterade Visby -1,1°, vilket är den tredje lägsta temperaturen som uppmätts i september i Visby. Rekordet på -2,9° är från 2001 och det näst lägsta på -1,3° från 1977. Till sammanhanget kan nämnas att stationen innan 1945 hade ett mildare läge vilket mycket troligt påverkat att rekordet är från modern tid.

Från den 21 fram till den 24 drog en rad fronter in västerifrån med nederbördsområden över hela Sverige.

Stora nederbördsmängder längs Norrlandskusten

Nederbördsmängder registrerade den 23 september
Nederbördsmängder registrerade den 23 september Förstora Bild

Framförallt under den 23 och natten till den 24 berördes hela landet av omfattande nederbörd. De största mängderna registrerades i kustnära områden längs mellersta Norrlandskusten. Lokalt var det de största regnmängderna för september som observerats där på flera decennier. Holmön/Holmögadd i Västerbotten (startår 1879) uppmätte sitt blötaste septemberdygn med 47,2 mm. Tidigare rekord sattes 1963 då det kom 45,9 mm där.

Ytterligare några stationer uppmätte den näst största nederbördsmängden för september. Exempelvis Umeå (Västerbotten, startår 1858) med 57,4 mm, där största dygnsmängd i september är från 1879 då det kom 60,7 mm. Örnsköldsvik i Ångermanland (startår 1941) med 46,2 mm, där största dygnsmängd är uppmätt i september 1946 då det kom 46,3 mm. Ulvsjön i Medelpad (startår 1969) med 46,0 mm, vilket också noterades i september 1983. Största dygnsmängd där är 51,4 mm som mättes i september 1990.

Åter mildare temperaturer

Därefter följde en nederbördsfattig helg den 25-26 med sol i stora delar av södra och mellersta Sverige, men mer moln i norr.

Mer moln den 27 och också tillfälligt något högre temperaturer än tidigare på många håll. Samma dag registrerades också månadens sista temperaturer över 20 grader i Helsingborg och på Hallands Väderö, båda belägna i Skåne. Även längst i norr låg temperaturen vid nästintill alla stationerna över 10 grader.

Regnigt avslut i söder

Mot kvällen kom en front med kallare luft in västerifrån över södra delen av Sverige med nederbörd på uppåt 20 mm på flera håll. De största registrerade mängderna under nederbördsdygnet den 27 var 43,6 mm i Källsjö i Halland,  39,6 mm i Linhult i sydligaste Västergötland och 33,4 mm i Eftra i Halland. Men också högre upp i landet kom 29,8 mm i Säffle i Värmland.

Under månadens sista dygn var det fortsatt regnigt väder i södra och mellersta Sverige med fronter som drog in från sydväst. Mest nederbörd, 38,2 mm, uppmättes i Kilsbergen-Suttarboda i Närke den 28.

Även i norra Sverige något regn, med där främst mindre mängder.

Dygnsmedeltemperaturerna var milda för årstiden under perioden 27-30 september, framförallt i norra Norrland.

Höst i Norrland och Svealand

Vid månadens slut var det höst i Norrland och större delen av Svealand med undantag för mindre kustnära områden och även höst i inre delarna av Götaland.

Högsta temperatur, september 2021
Norrland +24,7° den 8 Gävle (Gästrikland)
Svealand +25,9° den 8 Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland +27,0° den 10 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, september 2021
Norrland -6,0° den 16 Latnivaara (Lappland)
Svealand -3,0° den 4 Höljes (Värmland)
Götaland -2,5° den 5 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, september 2021
Norrland 125,5 mm Korsvattnet A (Jämtland)
Svealand 144,7 mm Kilsbergen-Suttarboda A (Närke)
Götaland 180,9 mm Rångedala A (Västergötland)
Lägsta nederbörd, september 2021
Norrland 17,8 mm Abisko Aut (Lappland)
Svealand 13,8 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 18,6 mm Sanda (Gotland)
Högsta lufttryck, september 2021
Norrland 1034,3 hPa den 20 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1030,1 hPa den 20 Hamra (Dalarna)
Götaland 1028,9 hPa den 5 Karlskrona/Söderstjerna (Blekinge)
Lägsta lufttryck, september 2021
Norrland 981,9 hPa den 23 Kuggören (Hälsingland)
Svealand 983,3 hPa den 23 Örskär (Uppland)
Götaland 986,4 hPa den 23 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, september 2021
Norrland 5 cm den 15 Karungi (Norrbotten)
Svealand -
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm september 2021 (7 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i september 2021 (4 kB, pdf)