September 2011 – Nya regnrekord i norra Norrland

September har varit en fortsättning på de ostadiga men ändå rätt varma sommarmånaderna. På sina håll i norra Norrland blev det en av de regnigaste septembermånader vi känner till. Allra längst i norr var det inte lika regnigt, men där blev september i stället en av de allra varmaste på 100 år. Värt att nämna är även den rekordartade "högsommarvärmen" under månadens avslutande dygn.

Ostadig inledning med tillfällig sommarvärme i söder

När september inleddes fanns ett mindre lågtryck över Finland. Bakom detta förekom regnskurar på flera håll och främst kring de stora sjöarna förekom även åska. En svag högtrycksrygg passerade nästa dag, men skuraktiviteten minskade inte nämnvärt. Den 3 nådde en varmfront med sitt regnområde in från väster. Regnområdet splittrades upp när det nästa dag rörde sig upp över Norrland. Samtidigt kom tillfälligt riktigt varm luft in över södra Sverige, och Göteborg noterade då månadens högsta temperatur i landet med 26,8°.

Karta över åskdagar september 2011
Åskdagar under september 2011. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar september 2011
Antal blixtar september 2011. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Regnvädren tilltar i styrka

Sommarvärmen blev inte långvarig. Den trängdes undan av flera kallfronter västerifrån. Kring dessa förekom kraftigt regn både i norr och i söder. Fram till morgonen den 5 hade Nordkoster fått 50 mm och Malmagen i Härjedalen 45 mm. Regnandet fortsatte under dagen och på 12 timmar fick Östmark-Lämbacken i Värmland 39 mm. Den 6 åskade det på många håll i nordvästligaste Jämtland och ett nytt omfattande regnområde kom in över sydvästra Sverige, där Uddevalla fick 45 mm.

Den 7 rörde sig regnområdet vidare norrut och i framför allt mellersta Norrland uppmättes på en del håll mycket stora regnmängder. Vindeln-Sunnansjönäs i Västerbotten fick 59 mm och Torrböle i nordostligaste Ångermanland hela 82 mm. Den sistnämnda mängden är den största under ett septemberdygn i Sverige på tio år.

När regnområdet följande dygn rörde sig vidare norrut följdes det av ett mindre lågtryck som bildades på Bottenhavet. Kring detta förekom en del kraftiga områden med regn och skurar. Ullånger i Ångermanland fick då 55 mm. Ett annat område med regn- och åskskurar passerade över Götaland. Lågtrycket på Bottenhavet påverkade vädret även den 9 med regn och på sina håll åska i Norrland och Svealand. Mest regn detta dygn fick Kittelfjäll i södra Lappland med 54 mm. Där förekom även jordskred orsakade av det kraftiga regnet .

Trumpetsvampar
Regnet var gynnsamt för svamparna, som till exempel dessa svarta trumpetsvampar i Kolmården. Foto: Cristoffer Wittskog Förstora Bild

Nya regnområden drar in från sydväst

En svag högtrycksrygg gav i främst södra Sverige en tillfällig stabilisering den 10. I gränsområdet till riktigt varm luft i söder passerade ett regnområde upp över landet den 11. Längst i söder fick man tillfälligt in varmluften och i Kristianstad noterades nästan 25°. Varmluften trängdes dock snabbt bort av en kallfront med omfattande åska i Götaland. Kallfronten bromsades upp följande dag vilket i framför allt nordöstra Sverige medförde stora regnmängder. Mest fick Kalix i Norrbotten med 44 mm.

Nya regnväder kom in från sydväst och tillhörande rätt intensiva lågtryck la sig över mellersta Sverige den 13. I Malkälen i Västerbotten föll 36 mm detta dygn, samtidigt som det var mycket blåsigt i söder med vindbyar upp till 24 m/s vid bland annat Karlstad flygplats. Lågtrycket försköts långsamt åt nordost med långsamt avtagande vindar över södra Sverige men fortsatt regnande i norr, där Luleå-Bergnäset fick 34 mm. Över inre Svealand låg ett band med åska.

Den 15 medförde en högtrycksrygg på Nordsjön torrare nordvästvindar över landet, men i västra Götaland förekom en del åskskurar. Nästa dag växte en högtrycksryggen in över Sverige och i framför allt södra delen av landet blev det en riktigt solig och vacker höstdag.

Karta över solskenstid under september 2011
Antal soltimmar i september 2011. Förstora Bild
Karta över medelmolnighet september 2011
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2011. Förstora Bild

Nattfrosten börjar göra sig gällande

Under denna lite torrare väderperiod i mitten av månaden började den första mer utbredda nattfrosten uppträda. Natten till den 17 hade Börtnan i Jämtland och Grundforsen i Dalarna -5° och en del stationer i inre Götaland -1°. Följande natt blev mildare i Götaland i samband med ökad molnighet. Längre norrut var det dock fortfarande frost på många håll och månadens lägsta temperatur rapporterades från Ljusnedal i Härjedalen med -5,4°.

Frostig Upplandsmorgon
Frost i spindelväv och på gräset i Norduppland den 18 september. Foto: Misha Lundgren Förstora Bild

Under dagen den 18 förstärktes ett regnområde över södra Sverige och fram till nästa morgon hade Älgarås i Västergötland fått hela 58 mm. Den 19 fortsatte regnområdet norrut och gav bland annat 35 mm i Härnösand i Ångermanland och 34 mm i Kittelfjäll i Lappland. Innan regnområdet efterhand drog bort åt nordost följande dygn hade det hunnit ge 35 mm i Talljärv i Norrbotten. I söder passerade områden med regnskurar.

Kraftiga regn över norra Norrland

Nya områden med regn och skurar drog in över landet och i synnerhet i norra Norrland blev regnmängderna mycket stora. Den 21 rapporterades 43 mm från Älvsbyn. Följande dygn blev månadens allra regnrikaste i Norrbotten med 64 mm i Klöverträsk, 53 mm i Brännberg och ytterligare 45 mm i Älvsbyn. Flera vägar och broar underminerades av det kraftiga regnet. Under höstdagjämningen den 23 mattades regnet av något och i Lappland förekom snö i luften på flera håll.

Den 24 passerade en högtrycksrygg följd av varmare och fuktigare luft som strömmade upp över landet. Den 25 nådde temperaturen för första gången på nästan två veckor strax över 20° i Skåne. Den 26 hann det bli ytterligare någon grad varmare i Skåne innan en markant kallfront drog in västerifrån. Tillhörande regnområde var som kraftigast i de redan regndrabbade områdena i norr. Puottaure och Nattavaara i Lappland fick 40 respektive 30 mm detta dygn. På kallfronten bildades ett mindre lågtryck som den 27 gav stormbyar på flera håll i Norrbotten och ytterligare påfyllning i regnmätarna.

Rekordartad värme de avslutande septemberdagarna

Den 28 passerade ett nytt regnområde i norr, men med beskedligare regnmängder än tidigare. Ytterligare ett sådant regnområde passerade den 29 samtidigt som en högtrycksrygg med för årstiden mycket varm luft växte upp över södra Sverige. I Hudiksvall nådde temperaturen 25,6°, vilket är den högsta temperatur som uppmätts i Sverige så sent i september.

Den 30 utbredde sig kraftiga nordvästvindar över norra Sverige bakom ett lågtryck över Nordkalotten. Vid Stora Sjöfallet registrerades vindbyar av orkanstyrka 34 m/s. I söder låg varmluften kvar med temperaturer på 23-25° på många håll.
 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i september 2011

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer september 2011

En av de varmaste septembermånaderna längst i norr

Några områden vid sydkusten hade en aning kallare än normalt på grund av den avkylning av havsvattnet som skedde där under september. Men på alla andra håll i Sverige så var september varmare än normalt. De största temperaturavvikelserna återfanns längst i norr, där det varit drygt tre grader varmare än under en normal september.

I Karesuando och Katterjåkk/Riksgränsen, som haft mätningar i över 100 år, är det bara september 1934 som varit varmare än i år. I södra Sverige behöver vi dock bara gå tillbaka till 2009 för att finna en varmare september, och ännu varmare var det i september 2006.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2011
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i september 2011. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i september 2011.
Medeltemperaturen i september 2011. Förstora Bild

Flera regnrekord i norra Norrland

Det ostadiga vädret från i somras fortsatte i september och nästan hela Sverige fick mer regn än normalt. Ett av de fåtaliga undantagen utgör Gotland, där man på sina håll inte ens nått upp till halva den normala septembermängden.

I södra Sverige finns det flera septembermånader som varit regnigare än den här. Men i norra Norrland har flera stationer satt nya rekord. Det gäller bland annat Jokkmokk och Piteå, som har mätningar sedan 1860-talet.
I Jokkmokk slogs det gamla rekordet från september 1876 med drygt 70 mm, vilket får anses som anmärkningsvärt när det gäller en så lång mätserie.

Karta över nederbörd september 2011.
Nederbörd under september 2011. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under september 2011
Nederbörd i procent av det normala under september 2011. Förstora Bild
 
Högsta temperatur, september 2011
Norrland +25.6° den 29 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +24.1° den 4 Säffle (Värmland)
Götaland +26.8° den 4 Göteborg (Västergötland)
 
Lägsta temperatur, september 2011
Norrland -5.4° den 18 Ljusnedal (Härjedalen)
Svealand -4.7° den 17 Grundforsen (Dalarna)
Götaland -1.4° den 17 Hagshult (Småland)
 
Högsta nederbörd, september 2011
Norrland 275 mm Kittelfjäll (Lappland)
Svealand 189 mm Sågen (Dalarna)
Götaland 222 mm Grebbeshult (Västergötland)
 
Lägsta nederbörd, september 2011
Norrland 32 mm Ritsem A (Lappland)
Svealand 35 mm Husarö (Uppland) och Landsort A (Södermanland)
Götaland 19 mm Fårösund A (Gotland)
 
Högsta lufttryck, september 2011
Norrland 1026.9 hPa den 30 Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 1026.0 hPa den 27 Blomskog (Värmland)
Götaland 1031.3 hPa den 28 Falsterbo (Skåne)
 
Lägsta lufttryck, september 2011
Norrland 974.0 hPa den 14 Skellefteå flygplats och Holmön (Västerbotten)
Svealand 978.5 hPa den 13 Hamra (Dalarna)
Götaland 983.6 hPa den 13 Nordkoster (Bohuslän)
 
Största snödjup, september 2011
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Medelvind över 21 m/s i september 2011

Dygnsnederbörd över 40 mm september 2011