September 2011 - Avkylning av haven

Flera lågtryckpassager gav upphov till höga vågor samt stora vattenståndsvariationer. Ett kraftigare lågtryck den 13 september ledde till uppvällning längs Östersjökusten och temperaturen sjönk snabbt till 10°.

Månaden inleddes med homogena temperaturer i haven runt Sverige. I nästan hela Östersjöbassängen, från Norra Kvarken till Bornholm, var ytvattentemperaturen 17-18°, och bara någon grad kallare i ändarna, Bottenviken respektive Sydvästra Östersjön. Temperaturen i Skagerrak och Kattegatt var också runt 17°.

Temperaturläget bestod fram till den 13, då ett lite kraftigare lågtryck med västliga vindar passerade över Östersjön. Då ytvattnet drivit till sjöss vällde kallt djupvatten upp, och temperaturen längs svenska Östersjökusten och södra Bottenhavskusten sjönk snabbt till ned mot 10° medan den låg kvar runt 16° i de östra delarna av de båda haven.

Högtrycket som följde ledde till en viss avkylning i norr, där ytvattnet den 30 låg kring 12° i Bottenhavet och 10° i Bottenviken. Läget i Östersjön förblev i stort sett oförändrat fram till slutet av månaden, med uppvällning och runt 10° främst vid Blekinge- och Östgötakusten medan centrala Östersjön samt Västerhavet höll 14° i ytvattnet.

Ytvattentemperatur i kustvatten september 2011

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2011
Ytvattentemperatur i havet 15 september. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2011
Ytvattentemperatur i havet 30 september. Förstora Bild

Vattenstånd över medelnivån

September inleddes med vattenstånd kring medelnivån på de flesta håll runt Sveriges kuster. I början av månaden var det nordliga vindar över Bottenviken och vattnet pressades söderut. Den 2 registrerade Ratan -7 cm.

Den 6-7 berördes landet av ett lågtryck. I samband med detta pressade en sydlig kuling som vred till väst vattnet mot västkusten och vattenståndet steg då till +69 cm i Kungsvik. På Bottenviken pressades vattnet mot nordväst av en sydostlig vind och Kalix noterade +52 och Ratan +45 cm.

Den 13 kom återigen ett kraftigt lågtryck in över Sverige. På västkusten pressade en sydvästlig vind på över 20 m/s vattnet åt nordost. I Kungsvik registrerades då månadens högsta vattenstånd till + 97 samtidigt som Göteborg hade +84 cm. På Östersjön pressades sedan vattnet österut och den 14 registrerades månadens lägsta nivå i Skanör med -51 cm.

Ett lågtryck rörde sig över Bottenviken den 27 och vindarna kring detta pressade upp vattnet mot Kalix som registrerade + 63 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i september 2011

Höga vågor

Månadens högsta vågor noterades i samband med två lågtryckpassager. Natten till den 7 gav ett lågtryck sydlig kuling som vred till väst längs västkusten. Väderöbojen registrerade då en signifikant våghöjd på 4,1 m. Senare under dagen var den signifikanta våghöjden vid Huvudskärsbojen 3,2 m och Finngrundet 2,3 m.

Nästa lågtryck kom den 13 med sydvästliga vindar på över 20 m/s längs västkusten. Bojen vid Väderöarna registrerade då en signifikant våghöjd på 6,2 m och en maximal våghöjd på 9,4 m. Den 14 registrerade Huvudskärsbojen 3,5 m och Finngrundsbojen 2,3 m.

Under andra halvan av månaden berörde flera lågtryck Sverige men våghöjderna höll sig under 3 m.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2011
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i september 2011. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Finngrundet september 2011
Signifikant våghöjd vid Finngrundet i september 2011. Förstora Bild