Oktober 2020 - Varm och nederbördsrik

Oktober 2020 blev mildare än normalt i praktiskt taget hela Sverige. På det sättet är denna oktobermånad ett undantag på minst tio år. En ständig följd av nederbördsområden under framför allt andra halvan av månaden bidrog till att praktiskt taget hela Sverige fick mer nederbörd än normalt. Det enda undantaget är västra fjällen.

Temperatur - Mild månad i hela landet

Oktober blev mildare än normalt i praktiskt taget hela Sverige. De största avvikelserna hittade vi i nordöstra Norrland liksom i Östersjölandskapen. De minsta temperaturöverskotten noterades lokalt i fjällvärlden. Den 1-9 bjöd på milt eller i norra Norrland mycket milt väder. Månadens högsta temperatur blev 19,3° uppmätt i Mörbylånga på Öland den 4 oktober. Den 10-17 bjöd på mest milt väder i norr medan det i söder var kyligare än normalt. För Sverige som helhet blev den 18-19 kyliga i hela landet. Därefter milt i söder men kallt i norr från den 20 fram till den 25. Mildluften lyckades sedan etablera sig igen från den 26 till den 29 i praktiskt taget hela landet. Undantaget var i nordligaste delen av Lapplandsfjällen där temperaturen sjönk rejält i vindsvaga dalgångar. Här uppmättes även månadens lägsta temperatur den 31 då Naimakka rapporterade -24,0°.

Månadsmedeltemperaturen under oktober 2020.
Månadsmedeltemperaturen under oktober 2020. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2020.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

 

Medeltemperaturer i oktober i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i oktober (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i oktober (data från CRU). Förstora Bild

Även om oktober 2020 var varmare än normalt i hela Sverige, så kan Sverigemedeltemperaturen inte mäta sig med de allra varmaste oktobermånaderna 1961 och 2000.

Nederbörd - Mycket blött i östra Norrland

Ett antal passerande nederbördsområden innebar i framför allt östra delen av landet ovanligt stora nederbördsmängder.

Nederbördsmässigt blev oktober 2020 en blöt historia i nästan hela Sverige. Detta gäller särskilt i östra Norrland men lokalt även i Svealand. I Vindeln-Sunnansjönäs (startår 1946) i Västerbotten blev det en rekordblöt oktober. Där slogs det gamla rekordet på 130,0 mm från 1967. I Haparanda (startår 1859) i Norrbotten blev det den näst nederbördsrikaste oktobermånaden som observerats. Endast i oktober 1893 har det fallit mer nederbörd där. Även i Hudiksvall (startår 1934) blev det den näst blötaste oktobermånaden som observerats. I Örnsköldsvik (Ångermanland, startår 1941), Västerås (Västmanland, startår 1859), Gustavsfors (Värmland, startår 1917), Delsbo/Bjuråker (Hälsingland, startår 1878) och Holmön/Holmögadd (Västerbotten, startår 1855) blev det den tredje nederbördsrikaste oktober som registrerats. I Uppsala där nederbörden mätts i obruten följd sedan 1773 är det bara oktobermånaderna 1832, 1935, 1980 och 2006 som varit blötare.

Månadens största dygnsnederbördsmängd blev 55,2 mm uppmätt i Lövånger i Västerbotten den 18.

Den 6 oktober föll 16,3 mm på 15 minuter i Malexander i Östergötland, vilket är den största 15-minuters mängd som hittills uppmätts i Sverige i oktober.

Karta över nederbörd oktober 2020.
Nederbördssumma i mm oktober 2020. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2020.
Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

 

 

 

 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i oktober 2020 (369 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i oktober 2020 (100 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2020. Förstora Bild

Det var ont om riktigt blåsiga tillfällen i landet. Endast två av våra stationer vilka dessutom är vindutsatta, Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen och Sylarna i Jämtlandsfjällen, mäktade med att uppnå stormstyrka i medelvinden. Allra mest blåste det i Sylarna (1030 möh) med 25,7 m/s i medelvind den 25. där uppmättes även månadens högsta byvind på 35,4 m/s. Vid den betydligt mer lågt liggande stationen i Abisko uppmättes samma dag en byvind på 32,3 m/s. 

Utanför fjällen var den högsta uppmätta medelvinden 21,0 m/s vid Bjuröklubb i Västerbotten den 18. Där var högsta byvinden denna dag 26,5 m/s men några dagar tidigare, den 14, hade Utklippan i Blekinge uppmätt en byvind på 26,8 m/s.

Snö

Ett stadigvarande snötäcke etablerades i norra Norrland från den 18. Som mest utbrett var snötäcket den 21-25. Det största snödjupet på 31 cm uppmättes den 22 i Koler i södra Norrbotten. Mildare väder under slutet av månaden gjorde att utbredningen av snön minskade. 

Snödjup den 31 oktober 2020.
Snödjup den 31 oktober 2020. Förstora Bild

Solskenstid - Allmänt mindre sol än normalt

Största delen av landet fick mindre sol än brukligt i oktober. I Umeå (startår 1969) och Kiruna (startår 1958) var det en mycket solfattig oktobermånad. Ett undantag från gråvädret utgjorde västkusten där Göteborg, Nordkoster och Falsterbo fick något mer sol än normalt. Detsamma gäller nordligaste Lapplandsfjällen. Månadens enskilt soligaste dygn blev den 18-19 medan solen knappt visade sig någonstans den 21 och den 25. 

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2020.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2020. Förstora Bild
Karta med soltimmar under oktober 2020.
Antal soltimmar i oktober 2020. Förstora Bild

Åska - Få urladdningar

Få urladdningar registrerades under månaden. Den 12 detekterades totalt 97 urladdningar i ett stråk över i huvudsak mellersta Götaland.

Totalt antal blixtar under oktober 2020.
Totalt antal blixtar under oktober 2020. Förstora Bild
Antal åskdagar under oktober 2020.
Antal åskdagar under oktober 2020. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Ostadig inledning med ett nytt oktoberrekord

Månaden inleddes med ett kompakt molntäcke som skymde solen i princip hela landet. Ur molnen föll det lokalt lätt regn i norra Norrland. Där var det också mycket milt eller lokalt extremt milt. I Naimakka (startår 1944) i nordligaste Lappland uppmättes 13,3° vilket är den högsta oktobertemperatur som observerats där. Vid grannstationen Karesuando (startår 1878) drygt sex mil bort var det 13,9° vilket är den näst högsta temperatur som uppmätts där i oktober. Det högsta värdet inträffade 1938 då det var hela 16,0° varmt där. 

Månadens högsta temperatur uppmättes i Mörbylånga på Öland

Vädret ändrades inte mycket till på lördagen den 3 utan det fortsatte att vara grått, milt och vindar från syd och ost. Till den 4 friskade vinden i över Götaland. Detta hörde ihop med ett omfattande regnområde som senare under dagen rörde sig norrut. De största mängderna föll då i ett stråk från nordvästra Götaland upp till sydöstra Norrland. Lillhamra i nordligaste Dalarna fick 40,4 mm till på morgonen den 5. För Lillhamras del var detta den näst största oktobermängden som observerats efter 1980 då det föll 48,3 mm där. Söndagens högsta temperatur stod Mörbylånga på Öland för där man kom upp i 19,3°.

Kortvarig Brittsommarkänsla i södra Sverige

Under måndagen den 5 gav en mycket svag högtrycksrygg uppehållsväder och en del sol i Götaland och södra Svealand. Temperaturerna var även behagliga med 14-18 grader på de allra flesta håll. Högsta temperaturen uppmättes i Observatoriekullen i Stockholm där man kom upp i 19,2°. Värdet är bara en grad ifrån Stockholms oktoberrekord på 20,2° från 1985. Vi behöver dock inte gå längre bak i tiden än 2018 för att finna en högre temperatur i huvudstaden då det var 19,5° där.

Från norra Svealand och norrut var det däremot ostadigt väder, främst i den södra delen av området. Detta hörde ihop med gårdagens regn som nu nått upp hit. 

Ett omfattande lågtrycksområde väster om Skandinavien styrde nu vädret och flera områden med regn och skurar matades in över landet de efterföljande dagarna från den 6 till den 12. Ett sådant rörde sig från kontinenten upp över landet med stora mängder regn den 6. Allra mest fick Malexander i Östergötland med 51,2 mm på 12 timmar. Värmlands-Ekenäs fick 46,6 mm medan Klöverträsk i Norrbotten uppmätte 39,8 mm.

De efterföljande dygnens största dygnsmängd blev

  • 7 oktober: 24,1 mm Måseskär i Bohuslän
  • 8 oktober: 22,4 mm Eftra i Halland
  • 9 oktober: 45,6 mm Tavelsjö i Västerbotten
  • 10 oktober: 44,5 mm Charlottenberg i Värmland
  • 11 oktober: 38,0 mm Slättån i Medelpad
  • 12 oktober: 20,5 mm Örnsköldsvik i Ångermanland

Till eftermiddagen den 12 hade lågtrycksområdet i väster försvagats såpass mycket att en högtrycksrygg efterhand kunde växa in från väster. Vädret stabiliserades under de följande dagarna vilket gav utrymme för en hel del sol i landet. 

Högtrycksläge följt av busväder i nordöstra Norrland

Högtrycket i väster fick sitt centrum över Färöarna. I södra Götaland blev det blåsigt den 14 då ett lågtryck över Polen försökte leta sig norrut. Högtrycket höll dock emot. Efterhand vred vindarna alltmer över till nord. Till den 16 fanns ett lågtryck över Ishavet som rörde sig på en sydsydostlig bana samtidigt som det fördjupades under det följande dygnet. Till kvällen den 17 hade lågtrycket nått Bottenviken där det blev i princip stillaliggande under det kommande dygnet samtidigt som det var blåsigt. På sina håll i nordöstra Norrland föll stora mängder nederbörd. Allra mest uppmättes i Lövånger i Västerbotten den 18 där det kom hela 55,2 mm medan Kalix i Norrbotten rapporterade 45,0 mm. Först på morgonen den 19 började lågtrycket avvecklas och dra sig bort över Finland. Kalluften hade nu dragit ned över hela landet. I både Götaland och Svealand var både den 18 och den 19 soliga dagar. Natten till den 19 samt sena kvällen den 19 (bokförs på den 20) stod på många håll i Götaland och Svealand även för månadens lägsta temperaturer. Hagshult i Småland hade -6,0° den 19 medan Tullinge i Södermanland hade -6,2° den 20.

Åter mildare i söder

Det kalla vädret i söder blev inte långvarigt. Redan under natten den 20 rörde sig en portion mildluft med omfattande nederbördsområde in från sydväst. De största mängderna föll i Svealand och södra Norrland. Hennan i Hälsingland uppmätte 37,3 mm.

Nya nederbördsområden rörde sig nu nära nog dagligen in över landet. Några av dessa gav ifrån sig stora mängder nederbörd. Undantaget var den 23 som blev en mellandag och med utrymme för en del sol på sina håll.  Innan nästa nederbördsområde drog in från väster hann Särna i Dalarna på kvällen (bokförs på den 24) notera -8,0° vilket blev Svealands lägsta temperatur i oktober. I samband med den strida strömmen av nederbördsområden gav några av dessa ifrån sig stora mängder. De största mängderna från den 21 till den 29 var

  • 21 oktober: 43,1 mm Fotskäl i Västergötland
  • 25 oktober: 36,0 mm Gillastig i Skåne
  • 29 oktober: 34,6 mm Södra Vi i Småland

Mildluften kopplade samtidigt ett allt fastare grepp om landet. Inledningsvis var det kallare än normalt i en stor del av Norrland. Från den 26 hade mildluften tagit kommandot över i princip hela Sverige. Undantaget var ett par kalla och vindsvaga dalgångar i norra Lappland. Där uppmättes även månadens lägsta temperatur på -24,0° i Naimakka den 31. 

Högsta temperatur, oktober 2020
Norrland +17.3° den 5 Gävle (Gästrikland)
Svealand +19.2° den 5 Stockholm A (Uppland)
Götaland +19.3° den 4 Mörbylånga (Öland)
Lägsta temperatur, oktober 2020
Norrland -24.0° den 31 Naimakka (Lappland)
Svealand -8.0° den 24 Särna (Dalarna)
Götaland -6.0° den 19 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, oktober 2020
Norrland 216.3 mm Lövånger (Västerbotten)
Svealand 192.5 mm Charlottenberg (Värmland)
Götaland 203.8 mm Ullared A (Halland)
Lägsta nederbörd, oktober 2020
Norrland 17.8 mm Ritsem A (Lappland)
Svealand 40.6 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 30.9 mm Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, oktober 2020
Norrland 1033.7 hPa den 14 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1031.6 hPa den 14 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1028.9 hPa den 14 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, oktober 2020
Norrland 988.3 hPa den 25 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 989.2 hPa den 22 Floda (Södermanland)
Götaland 987.7 hPa den 22 Vinga (Västergötland)
Största snödjup, oktober 2020
Norrland 31 cm den 22 Koler (Norrbotten)
Svealand 12 cm den 21 Storbron (Dalarna)
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm oktober 2020 (90 kB, pdf)

Medelvindhastighet på minst 21 m/s (89 kB, pdf)