Oktober 2020 - Milt men tillfälligt lite is

Första halvan av månaden var förhållandevis mild och ytvattentemperaturerna höll sig på de flesta platser nära de normala. Den 25 kunde man skönja en tunn nyis i nordligaste Bottenviken. Det var små variationer i vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta nivåerna observerades kring mitten av månaden i norr och söder. Det var relativt små signifikanta våghöjder i oktober och den högsta observerades vid Knolls grund.

Mild oktober, men en kallare period i mitten av månaden gav tillfälligt lite is längst i norr

Första halvan av oktober var förhållandevis mild med passerande lågtryck och tidvis blåsigt väder. Avkylningen av ytvattentemperaturen gick därmed långsamt i samtliga havsbassänger.

I mitten av månaden blev vädret mer variabelt med en del kallare perioder som hjälpte till att kyla av ytvattnet. Framförallt fick norra Skandinavien kallare väder med tidvis snöfall och vid norra Bottenvikskusten var det flera dygn med minusgrader den 20-25. Därmed kyldes ytvattnet snabbt ner i kustnära vatten och den 25 kunde man på satellitbilder skönja en tunn nyis och issörja i grunda skyddade vikar i nordligaste Bottenviken.

Dagarna därefter återvände dock mildare och blåsigare väder och det kalla ytvattnet blandades snabbt upp med varmare djupvatten igen. När ytvattentemperaturkartan gjordes för den 26 oktober, fanns ingen nyis kvar att finna.

I slutet av månaden hade det typiska höstmönstret med kallare ytvatten vid kusterna och varmare vatten längre ut etablerats väl. Ytvattentemperaturen i centrala Bottenviken var då 6-8 grader, i centrala Bottenhavet 8-10 och i de centrala delarna av Östersjön och Västerhavet 10-13 grader. I Vänern var det 8-12 grader.

Månadsmedelvärdet för ytvattentemperaturen höll sig på de flesta platser nära det normala, jämfört med åren 2006-2020. Hoburgen, Väderöarna och Såtenäs hade varmare än normalt i medeltal.

Ett nytt maximirekord för ytvattentemperaturen noterades i Forsmark med 14,8°.  

Från och med oktober 2020 är tabellen med ytvattentemperaturmätningar uppdaterad med fler stationer. Bland annat har bojen Knolls Grund samt stationerna Forsmark, Landsort Norra och Kungsholmsfort tillkommit. I Vänern har Såtenäs tillkommit. Samtidigt har några gamla och nedlagda stationer tagits bort. Nya medelvärden har beräknats för de stationer som har data för referensperioden 2006-2020.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2020.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2020. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2020.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2020. Förstora Bild

 

Vattenstånd

Oktober började med vattenstånd* omkring det normala. Sedan blev det en relativt lugn oktobermånad med små rörelser i vattenståndet och inga extrema vattenstånd åt något håll. Månadsmedlen hamnade omkring det normala.

Under oktobers första dagar var det mestadels ostliga vindar och vattenstånden sjönk något. Sedan började lågtryck påverka Skandinavien och vattenståndet steg något. I mitten av månaden blev det en period med något högre lufttryck och vattenstånden sjönk.

Den 14 var det en nord till nordostlig vind på Östersjön som pressade vattnet åt sydväst. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Skanör med +86 cm och Kungsholmsfort hade +48 cm.

Den 19 passerade ett lågtryck norra Sverige och följdes av en nordostlig vind på Bottenviken. Vattnet pressades åt sydväst och månadens lägsta vattenstånd observerades i Kalix med -72 cm och Ratan hade -55 cm.

Under andra halvan av månaden passerade flera lågtryck men det hände inte så mycket med vattenstånden. I slutet av månaden var vattenstånden omkring det normala eller något över.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2020 (140 kB, pdf)

Höga vågor

I oktober observerades den högsta signifikanta våghöjden* på de östra farvattnen. Oftast brukar detta vara på de västra. Inga rekordnoteringar observerades utan det var ganska normalt för att vara en oktobermånad.

Den 4 befann sig ett lågtryck på Nordsjön och på Östersjön var det en nordostlig vind på 14 m/s. Vid Huvudskärsbojen steg den signifikanta våghöjden till 3,0 meter. På övriga mätplatser var det lä från land och inga större vågor noterades. På Bottenhavet blåste det 9 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,0 meter.

Den 14 befann sig ett lågtryck sydost om Sverige och på Östersjön var det en nordlig vind på 17 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Knolls grund med 4,2 meter.

19 oktober befann sig ett lågtryck över Finland och på Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,8 meter.

På västkusten observerades de högsta signifikanta våghöjderna den 25 oktober. Då befann sig ett lågtryck söder om Island och det var en sydlig vind på 18 m/s på Skagerrak. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,3 meter och vid Brofjorden till 2,3 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2020.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2020. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2020.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2020. Förstora Bild