Oktober 2020 - Blött i mark och vattenföring över det normala

En nederbördsrik månad som gav vattenflöden över det normala i östra Norrland och även i västra Svealand och västra Götaland. I norra Norrland föll även nederbörden som snö och ett snötäcke bildades. Hjälmarens vattenstånd som varit lågt under en längre tid har ökat under månaden.

Vattenföring

Vattenflödena ökade efter ett antal passerande nederbördsområden under månaden. I östra Norrland var flödena högre än normalt för oktober. Lika så på sina håll i västra delarna av Götaland och Svealand, främst i slutet av månaden.

I västra Norrland var flödena kring det normala för månaden. Södra och östra delarna av Götaland och på Gotland hade däremot låga vattenflöden.

Vattenföring vid 20 mätstationer oktober 2020 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Nivån i Hjälmaren som var rekordlåg i september har haft ökande vattenstånd under oktober månad även om nivån är fortsatt låg. I oktober 1989 var det tre centimeter lägre än i år, 21,43 mot 21,46 i år. Årets nivå är den andra lägsta inte bara för oktober månad utan för hela året. I slutet av månaden var vattennivån ungefär 0,15 m under månadsmedel.

Vattenståndet i Storsjön och Siljan ökade under oktober och låg över medel vid slutet av månaden. De andra stora sjöarna, Mälaren, Vänern och Vättern har alla haft en nivå något under det normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar oktober 2020 (84 kB, pdf)

Markvatten

I mitten av månaden var markvattenhalten över eller mycket över det normala i stora delar av Norrland förutom fjälltrakterna där den var kring det normala.

Östra delarna av Svealand och Götaland hade markvattenhalt under normalt eller nära normalt.

Snö

Under oktober lade sig ett snötäcke i norra Norrland. I mitten av månaden fanns ett snötäcke i norra Norrlands fjälltrakter. Snötäcket var som mest utbrett kring den 21-25 oktober och minskade med mildare väder mot slutet av månaden.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2020.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2020. Förstora Bild
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 oktober 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 198
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 oktober 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild

Grundvattennivå

Nivåerna har stigit på flera håll men i sydöstra Sverige dominerade alltjämt nivåer som var låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

I de små magasinen syntes en påfyllning tydligast i västra och norra Sverige men i de större magasinen skedde ännu ingen betydande höjning av nivåerna.

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 20 oktober 2020 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 20 oktober 2020 enligt SGU. Förstora Bild

Små grundvattenmagasin

I Götaland och Svealand dominerade nivåer som var lägre än normalt för årstiden, längs ostkusten mycket lägre än normalt. I Norrland var det istället till övervägande del nivåer över de normala, på sina håll mycket över de normala. Nivåer nära de normala fanns framför allt längs västkusten och på enstaka håll i Norrland och nordvästra Svealand.

Stigande nivåer syns tydligast i Norrland och i de västra delarna av Svealand och Götaland. För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen krävs mer nederbörd än normalt i sydöstra Sverige.