Oktober 2011 – Mild och snöfattig

Oktober inleddes med sensommarvärme och några stationer med mer än 100-åriga mätserier slog sina gamla oktoberrekord. Avsaknaden av rejäla kalluftsutbrott gjorde att något varaktigt snötäcke inte etablerades och vid månadens slut rapporterade samtliga mätstationer barmark. Detta har på sin höjd endast inträffat någon enstaka gång sedan regelbundna snödjupsmätningar startade 1905. Månaden blev soligare än normalt i hela landet. I Visby, Borlänge, Lund och Umeå blev det den näst soligaste oktobermånaden som noterats.

Sensommarvärme

Sensommarvärmen som avslutade september fortsatte i början av oktober i landets södra och mellersta delar. Månadens högsta temperatur, 23,2°, noterades i Kristianstad den 1 och detta är den varmaste oktoberdagen sedan 1995. Längs västkusten och delar av sydvästra Svealand förmådde inte solen lösa upp morgondimman. Denna låg istället kvar under dagen och temperaturerna nådde här bara upp i 10°-15° på dagen.

För några stationer med mer än 100-åriga mätserier blev det nya stationsrekord. I Lund där mätningar pågått sedan 1753 sattes nytt rekord med 22,4°. Även Falsterbo i Skåne (19,1°), Örebro i Närke (20,2°) och Sveg i Härjedalen (21,6°) upplevde den varmaste oktoberdagen sedan mätningarna började 1880, 1858 respektive 1875.

Karta över åskdagar oktober 2011
Åskdagar under oktober 2011. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar oktober 2011
Antal blixtar oktober 2011. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Snödjupskartor för den 15 och 31 oktober utgår eftersom inget snödjup uppmätts.
 

Mycket regn över Svealand

Dygnsnederbörd i Svealand den 2 oktober
Figur 1. Dygnsnederbörd i mm (mätt från kl 08 den 2 t.o.m. kl 08 den 3) för Svealand den 2 oktober. Förstora Bild

Natten till den 2 rörde sig ett regnväder snabbt in över Norrland och drog bort under dagen följt av minskad molnighet. I gränszonen mellan den för årstiden mycket varma luften i söder och lite svalare luft i norr bildades ett mindre lågtryck över Sydnorge. Detta passerade huvudsakligen över Svealand och gav allmänt 15-25 mm där innan det drog bort under morgontimmarna den 3 (figur 1). Mest regn fick Norberg i Västmanland med 48 mm.

Den 3 bjöd på mycket moln i södra Sverige. Ett djupt lågtryck fick nu sitt centrum över Norska havet och kom att bestämma väderläget ett par dagar framåt. En front rörde sig in över landet natten till den 4. Nederbörden, som var lätt, hamnade i mellersta och norra Norrland. I söder blev det nu blåsigt med friska västvindar. Fronten drog snabbt bort österut under dagen och följdes av lättande molntäcke i södra och mellersta Sverige, men fortsatt blåsigt. Det var dock fortsatt varmt och Skagsudde vid Ångermanlandskusten noterade Norrlands högsta temperatur för dagen med 18°.

Intensivt lågtryck över norra Sverige

Dygnsnederbörd i mm för norra Norrland den 6 oktober
Figur 2. Dygnsnederbörd i mm för norra Norrland den 6 oktober. Förstora Bild

Den 5 blev en dag med mycket moln i hela landet och här och var en del skurar. Ett regnväder, vilket var resterna av den tropiska orkanen Ophelia, drog under kvällen in från väster över Götaland följt av ytterligare ett regnväder. Dessa gav lokalt stora regnmängder. Mollsjönäs fick 37 mm följt av Borås och Kållered, båda med 24 mm, alla tre stationerna ligger i Västergötland.

Till på dagen den 6 hade det ena regnområdet nått upp till mellersta Norrland medan det andra rörde sig över Götaland. Vid västkusten förekom lokalt stormbyar, som mest noterades 28 m/s vid Hallands Väderö. Lågtrycksområdet som tidigare haft sitt centrum över Norska havet fick under kvällen sitt centrum över norra Norrland samtidigt som det fördjupades. På dess baksida började kallare luft strömma söderut samtidigt som regnet blev ymnigt och på sina håll övergick alltmer till snöblandat regn. Lokalt förekom även åska.

På morgonen den 7 kunde därför säsongens första snötäcke på 2 cm rapporteras från Arjeplog-Myrheden i Lappland. Många stationer i de inre delarna av norra Norrland rapporterade denna morgon nederbördsmängder på 20-30 mm (figur 2). Mest fick Kittelfjäll i Lappland som kunde ståta med hela 52 mm.

Det tillhörande djupa lågtrycket hade ett lufttryck på omkring 962 hPa som lägst. För att finna ett lägre lufttryck i norra Norrland i oktober får man gå tillbaka till 1970. I Haparanda där mätningar finns från 1860 har det bara hänt två gånger tidigare att ett lägre lufttryck uppmätts i oktober, nämligen 1933 och 1869.
 

Karta över solskenstid under oktober 2011
Antal soltimmar i oktober 2011. Förstora Bild
Karta över medelmolnighet oktober 2011
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2011. Förstora Bild

Solig helg

Lågtrycket hade till den 8 dragit bort över norra Finland vilket tillät kyliga nordvindar att dra ner över hela landet och på många håll i landet blev det en solig dag. I Skåne och Blekinge bildades det dock en del regn- och åskskurar. En högtrycksrygg förstärktes in över landet och natten till den 9 blev klar och kall med frost ner till nordligaste Skåne. Månadens lägsta temperatur i landet rapporterades från Latnivaara i Lappland med -11,1°. Detta är den blygsammaste minimitemperatur som uppmätts för en oktobermånad sedan 1987.

Efter en solig morgon ökade molnigheten på alltmer under dagen samtidigt som det blåste upp med stormbyar vid västkusten då ett nederbördsområde närmade sig från Norska havet. Detta drog in under sena eftermiddagen och kvällen. I höglänt terräng i nordvästra Dalarna föll nederbörden mest som snö. På morgonen den 10 kunde invånarna i Gördalen (620 m.ö.h.) i Dalafjällen vakna upp till ett nysnötäcke på 17 cm vilket blev månadens största snödjup i Svealand.

Nederbördsområdet drog bort över södra och mellersta Sverige under dagen men dröjde sig kvar till middagstid i norra Norrland. Över Götaland drog ett nytt regnväder in från väster under dagen. I norra Skåne, Halland och ett mindre stråk över mellersta Småland föll 10-15 mm.

Långsamt stabilare väder

Den 11 blev en överlag fin höstdag i landets södra och mellersta delar men med en del skurar som drog in över södra Götaland i den friska västvinden. I Jämtlandsfjällen förekom snöbyar.

Från Norska havet började ett högtryck långsamt växa in över landet den 12 och vinden vred alltmer över till nordvästlig. I Lapplandsfjällen förekom en del lättare snöbyar.

Högtrycksväder

Högtrycket fortsatte att förstärkas och hade till den 13 fått sitt centrum över Sydnorge samtidigt som vinden avtog alltmer. Natten till den 14 blev klar och kall med frost i hela landet bortsett från södra Sveriges kustområden. Hagshult i Småland uppmätte -6,3° vilket blev månadens lägsta temperatur i Götaland. Dagen blev sedan solig i södra Sverige men i Norrland dominerade molnen.

Den 15-16 rörde sig högtrycket sakta bort åt sydost vilket öppnade upp för ett par svaga fronter med lätt nederbörd att ta sig in över nordligaste Sverige. I resten av landet blev det en solig och fin helg. De högsta temperaturerna uppmättes i norra Norrlands kusttrakter och Piteå i Norrbotten hade den 16 landets högsta temperatur med 15°.
 

Ostadigt och blåsigt

Till den 17 hade högtrycket försvagats och molnen dominerade i hela landet. I västra Götaland och Svealand förekom även lätt regn. På Nordsjön fanns ett omfattande nederbördsområde som rörde sig in över Götaland den 18 och spred sig norrut under dagen. De största nederbördsmängderna hamnade i västra Götaland och östra Norrland. Fotskäl i Västergötland fick Götalands största rapporterade mängd med 40 mm medan Järnboås i Västmanland och Torrböle i Ångermanland hade Svealands och Norrlands största mängd med 33 respektive 31 mm. Det blev även blåsigt och Väderöarna vid Bohuskusten rapporterade stormbyar på 26 m/s.

Till på dagen den 19 hade nederbördsområdet lämnat landet men områden med regnskurar eller i norr snöbyar drog in. Det fortsatte att vara blåsigt i hela Sverige. Till den 20 hade vädret börjat lugna ner sig i södra Sverige. I Norrland fortsatte det att bildas snöbyar i nordvästvinden som bara långsamt avtog. Till på morgonen den 21 hade automatstationen i Katterjåkk fått 52,7 mm i smält form, vilket är den största dygnsnederbörden i oktober för norra Norrland sedan 1993. Samtidigt kunde Storlien-Storvallen i Jämtland samma morgon ståta med månadens största snödjup, 20 cm, varav 12 cm i form av nysnö. I södra Sverige var det istället en kall morgon, särskilt i västra Svealand. Gustavsfors i Värmland hade -8,4° vilket blev Svealands lägsta temperatur för månaden. En svag högtrycksrygg medförde den 21 att det på många håll i landet blev en vacker höstdag. Under kvällen och natten rörde sig dock ett splittrat nederbördsområde in över Götaland från väst och den 22 blev en dag i molnens tecken.

Fastlåst väderläge

Höstfärgade träd.
Det milda vädret gjorde att det ännu söndagen den 23 oktober fanns många löv kvar på träden i Uppsala. Foto Amanda Pettersson

Ett mäktigt högtryck med centrum sydost om landet kom att dominera väderläget de följande dagarna med mycket moln i södra och mellersta Sverige i den i huvudsak sydliga luftströmmen även om vissa dagar bjöd på mer sol. Samtidigt styrdes fronter med lätt nederbörd upp över norra Skandinavien. Söndagen den 23 blev en solig dag i södra Sverige medan södra Norrland hade det bästa vädret den 24 och 25. Uppe på Sylarna (1030 m.ö.h.) i Jämtland rapporterades hela 11° den 25. Den 26 var det norra Norrlands tur att få det finaste vädret och högfjällsstationen Tarfala (1150 m.ö.h.) i Lappland rapporterade Norrlands högsta temperatur för dagen med snudd på 10°.

Tillfälligt ostadigare söderifrån

I södra Sverige lyckades ett regnväder från kontinenten ta sig förbi högtrycksblockeringen i sydost. Regnet rörde sig under kvällen och natten norrut. I det inre av norra Götaland och södra Svealand fick man på flera håll 10-15 mm fram till morgonen den 27. Mest fick Väse i södra Värmland med 20 mm. Regnet fortsatte under dagen norrut och hade till kvällen lösts upp helt.

Högtryck igen och mycket milt

Det seglivade högtrycket i sydost tog nu åter kommandot över södra Sverige samtidigt som för årstiden mycket mild luft fördes in över landet. Ett nederbördsområde drog under dagen den 28 in över norra Svealand och Norrland med sydvästvindar. Mest fick Gördalen i Dalarna med 14 mm.

Till den 29 hade nederbördsområdet lämnat landet men ett nytt stod på tur ute i väster att röra sig in över Norrland. I östra Götaland och östra Svealand blev det en fin höstdag. Vädret ändrade sig inte nämnvärt till den 30 utan högtrycket fortsatte att hålla i taktpinnen. I norr drog ytterligare ett nederbördsområde, dock splittrat, in medan södra Sverige fick en grådaskig dag med lätt regn här och var. Det var fortsatt mycket milt och Kristianstad i Skåne hade för årstiden imponerande 15°. Den 31 blev i stort sett en upprepning av föregående dygns väder.

Det märkliga inträffade att samtliga stationer i landet rapporterade barmark i slutet av månaden, något som på sin höjd kan ha inträffat någon enstaka gång sedan regelbundna snödjupsobservationer påbörjades 1905.

Vid Väderöarna ute vid Bohuskusten hade man fortfarande meteorologisk sommar vid månadens slut och hurtfriska personer kunde ta sig ett dopp i det vid västkusten och västra Vänern drygt 10° varma vattnet.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i oktober 2011

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer oktober 2011

Varmt i nästan hela landet

Oktober blev en varm månad i nästan hela landet. I norra Norrland låg temperaturen 2-3° över det normala. Framför allt var det den milda inledningen och avslutningen som bidrog till temperaturöverskotten. För att finna en varmare oktober i norra Sverige behöver vi dock bara gå tillbaka till 2007.

Inom ett mindre område i sydöstra Götaland fick man, precis som i september, smärre temperaturunderskott.
 

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i oktober 2011
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i oktober 2011. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i oktober 2011.
Medeltemperaturen i oktober 2011. Förstora Bild

Blött i norra Norrland men torrt i södra Norrland

I norra Norrland föll lokalt närmare 2,5 gånger mer nederbörd än normalt i oktober. Detta överskott grundlades huvudsakligen under det mycket nederbördsrika dygnet den 6 då det på många håll kom 15-30 mm där. Även den 18 var ett nederbördsrikt dygn.

Det torraste vädret hade södra Norrland, där man på sina håll inte kom upp i 50% av normal månadsnederbörd. Där var det dock lika torrt eller torrare så sent som i oktober 2010.

Karta över nederbörd oktober 2011.
Nederbörd under oktober 2011. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under oktober 2011
Nederbörd i procent av det normala under oktober 2011. Förstora Bild
Högsta temperatur, oktober 2011
Norrland +21.9° den 1 Sveg A (Härjedalen)
Svealand +20.6° den 1 Brattmon (Värmland)
Götaland +23.2° den 1 Kristianstad A (Skåne)
Lägsta temperatur, oktober 2011
Norrland -11.1° den 9 Latnivaara (Lappland)
Svealand -8.4° den 21 Gustavsfors A (Värmland)
Götaland -6.3° den 14 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, oktober 2011
Norrland 145 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 87 mm Gördalen (Dalarna)
Götaland 165 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, oktober 2011
Norrland 7 mm Mörsil (Jämtland)
Svealand 21 mm Hamra A (Dalarna)
Götaland 19 mm Mönsterås (Småland)
Högsta lufttryck, oktober 2011
Norrland 1036.2 hPa den 14 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1036.9 hPa den 14 Blomskog (Värmland)
Götaland 1037.3 hPa den 14 Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, oktober 2011
Norrland 962.1 hPa den 7 Jokkmokk flygplats (Lappland)
Svealand 978.5 hPa den 6 Hamra (Dalarna)
Götaland 984.6 hPa den 6 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, oktober 2011
Norrland 20 cm den 21 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 17 cm den 10 Gördalen (Dalarna)
Götaland - cm

Medelvind över 21 m/s i oktober 2011

Dygnsnederbörd över 40 mm oktober 2011