Mars 2012 - Solig med rekordvärme

Trots ett ordentligt bakslag under de avslutande dagarna, så placerade sig årets marsmånad bland de tre varmaste som någonsin uppmätts. Medan mars 1990 var den varmaste i söder och mars 2007 var varmast längst i norr var mars 2012 den varmaste på flera platser i mellersta Sverige. På flera stationer med långa mätserier i Götaland och Svealand slogs även nya rekord för maximitemperatur. Månaden blev i allmänhet också solig och torr. I Visby och Växjö var det till och med rekordsoligt. I främst fjällkedjan från Jämtland och norrut var dock förhållandena de omvända och i det hårda men milda vädret kom det betydligt mer nederbörd än normalt.

Solig inledning

Mars inleddes som februari avslutades med för årstiden höga temperaturer. Framförallt den 1 men även den 2 var det stora temperaturöverskott i hela landet. Allra störst var avvikelserna i Norrland där dygnsmedeltemperaturen var hela 7-12 grader högre än normalt. Det var plusgrader i större delen av fjällkedjan och så långt norrut som i Medelpad noterades maximitemperaturer på över +10° den 1. Faktum är att vid flera stationer i Norrland noterades den högsta temperaturen under mars redan den 1.

Den 2 började ett högtryck växa in över landet västerifrån vilket inledde en period med några riktigt soliga dagar den 2-5. Samtidigt sjönk temperaturen, inte minst nattetid, vilket tillfälligt hindrade vårens vidare avancemang. Kylan kulminerade under morgonen den 4 i Svealand och Norrland och månadens lägsta temperatur på -27,4° noterades då i Nikkaluokta.

Väderomslaget från varmt till kallt ledde till hårda och snabba spår mellan Sälen och Mora, vilket bidrog till ett rekordsnabbt Vasalopp för elitåkarna. Men även motionsåkarna fick en mycket fin dag i fädrens spår (mot framtids segrar).

Soltidgivare bred.
Förhållandevis mycket solskenstid registrerades under mars. Bilden visar det instrument som SMHI använder för att mäta solskenstid. Foto Thomas Carlund.

Milt och blåsigt

Två snödroppar
Snödroppar Foto Thomas Carlund

Högtrycket över landet försköts så småningom mer och mer österut och den 7 började friska sydliga vindar dra upp över landet och en ostadigare period inleddes. Vädret styrdes den närmsta veckan i huvudsak av ett högtrycksområde söder och sydväst om Skandinavien och passerande lågtryck från Norska havet till Barents hav norr om Skandinavien. Som följd av detta rådde i huvudsak milda västliga till nordvästliga vindar över landet. I fjällen förekom ofta mycket hårda vindar och talrika snöbyar. Högsta byvinden på 42 m/s noterades vid Sylarna den 7.

Den 7-8 gav ett frontsystem snöfall främst i de västra delarna av landet. Mest nysnö fick Dalsland och sydvästra Värmland där snödjupet ökade med omkring 15 cm. Den 9 passerade ett nytt nederbördsområde över Norrland. Som mest kom det ca 1 dm snö i Västerbottensfjällen. Främst över södra Norrland föll dock en hel del av nederbörden som regn. Det var även mycket blåsigt och det var orkanstyrka i byarna vid den i och för sig väldigt utsatta stationen i Stekenjokk. Samtidigt avancerade våren upp över Götaland och Svealand till södra Norrland denna dag.

Den 10 blåste det även upp rejält över Götaland. I Småland rapporterades om omkullblåsta träd. Det förekom även åska på enstaka håll i Svealand och Götaland.

Snödjupskarta för 15 mars 2012.
Snödjup den 15 mars 2012. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 mars 2012.
Snödjup den 31 mars 2012. Förstora Bild

Fortsatt ostadigt

Ett nytt frontsystem passerade österut över Norrland den 11. Detta följdes den 12-13 av hårda nordvästliga vindar och talrika byar av snö eller regn i fjällen. Från morgonen den 11 till morgonen den 14 rapporterades sammanlagt 54 mm i smält form från Mierkenis i mellersta Lapplandsfjällen. Största dygnsnederbörden observerades i Storlien-Storvallen där det på morgonen den 13 uppmättes 31 mm. Denna nederbörd föll till stor del som regn med sjunkande snödjup som följd.

Den 14 gav en högtrycksrygg tillfälligt lugnare väder i norr och det blev en solig dag i synnerhet i de östra delarna av landet. Men redan till kvällen och under natten till den 15 kom ett nytt snöfallsområde in över Norrland. Det blev inga större nederbördsmängder men vinden ökade på i Lapplandsfjällen.

Orkanvindar

Den 16 blev mycket blåsig i fjällen vilket försvårade sökandet efter ett norskt militärflygplan som störtat i Kebnekaisefjällen. På stationen i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen uppmättes som mest hela 37 m/s i medelvind och 40 m/s i vindbyarna.

Utöver de redan milda vindarna bidrog sannolikt även en viss föhneffekt öster om fjällkedjan till att det åter blev för årstiden mycket höga temperaturer i de östra delarna av Norrland. Exempelvis noterades +14,4° i Hudiksvall.

Radarbild 201203190940
Radarbild från den 19 kl 09:40 med en smal men intensiv kallfront över Öland och Gotland. Källa: Baltrad. Förstora Bild

Den 17 rörde sig åter ett mindre snöfallsområde österut över Norrland varefter molntäcket lättade och det blev en ganska solig eftermiddag i norra halvan av Sverige medan det i söder var låga moln med dimma och till kvällen även regn på västkusten. Dessa förhållanden ändrades inte nämnvärt påföljande dag.

Morgonen och förmiddagen den 19 blev något mer dramatisk då en ganska smal men intensiv kallfront passerade över landet och gav snöfall i norr och regn i söder. I Götaland bildades åska längs fronten och det uppstod mycket kraftiga vindbyar som kan ha orsakats av fallvindar från cumulonimbusmolnen. Exempelvis på Hoburgen ökade vinden mycket snabbt från att ha varit frisk till hård i byarna till att plötsligt under en kort period nå 34 m/s, dvs orkanstyrka, i byarna. Efter kallfrontspassagen sjönk temperaturen tillfälligt den 19-20 till mer normala nivåer för årstiden.

Varm vecka

Den 21 inleddes en mycket varm vecka då ett högtryck med centrum över Nordsjön till stor del bestämde vädret över Sverige. Högtrycket styrde upp passerande lågtryck och nederbördsområden på en nordlig bana vilket gav fortsatt ostadigt men milt väder i norr. Mest nederbörd föll som vanligt i fjällen i det rådande västvindläget. I Storlien-Storvallen uppmättes 29 mm på morgonen den 23 och i Katterjåkk fick man 24 mm den 26-27. I söder var det däremot lugnt och soligt väder och riktigt höga dagstemperaturer.

En rad nya värmerekord för mars månad kunde noteras. I Uppsala uppmättes 19,0° den 22. Temperaturobservationer har utförts ända sedan 1739 i Uppsala och aldrig tidigare har en så hög temperatur observerats där i mars månad. Det tidigare rekordet på 18,0° var från den 26 mars 1779. Regelbundna observationer av maximitemperatur startade dock inte förrän 1839. Så det har inte varit så hög temperatur i mars i Uppsala på åtminstone 170 år och troligen inte heller på 270 år.

Landets högsta temperatur den 22 observerades annars i Oskarshamn där det som högst blev 19,9°.

Sommartemperaturer

I Götaland och Svealand fortsatte det soliga och varma vädret. Det nådde sin kulmen den 27 då det uppmättes över 20° på många håll. På inte mindre än sju stationer med mer än 100-åriga mätserier sattes nya värmerekord för mars månad denna dag. Både de nya och de tidigare rekorden från dessa stationer listas i tabellen nedan. Det blev även nytt rekord för hela Svealand då 21,3° uppmättes i Säffle.

Rekord av maximitemperatur (°C) i mars
Station Mätstart Maxtemp mars 2012 Tidigare rekord År
Karlstad 1859 (1881) 20,1 17,3 1990
Örebro 1858 (1881) 18,8 17,4 2007
Vänersborg 1860 (1882) 21,0 18,0 1903
Skara 1859 (1863) 19,1 18,0 1903
Ulricehamn 1892 (1892) 19,7 17,7 2007
Jönköping 1858 (1881) 18,7 18,5 1945
Karlshamn 1859 (1881) 20,6 20,2 1968

Årtal för mätstart inom parentes anger start för regelbundna observationer av maximitemperatur i tabellen ovan.


Månadens högsta temperatur uppmättes i Gendalen i Västergötland där temperaturen kom upp i hela 21,6°.

Bakslag avslutade

Det varma vädret tärde hårt på snötäcket som nu blivit ganska klent för att vara i slutet av mars. Under månadens sista dagar sjönk dock temperaturen till mer normala nivåer och tack vare ihärdiga snöbyar den 28-30 fylldes snötäcket åter på något i Jämtlands- och Lapplandsfjällen.

Även södra Sverige berördes av en del snöbyar i den kyliga avslutningen på månaden med i huvudsak nordliga vindar över landet. På morgonen den 31 låg ett tunt snötäcke på flera håll i främst östra delarna av Svealand och Götaland.

Windy skiing
Hårda vindar på fjället var vanligt förekommande i mars. Foto Thomas Carlund Förstora Bild

Temperatur,nederbörd och snö vid 10 mätstationer i mars 2012

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer mars 2012

Karta med soltimmar under mars 2012.
Antal soltimmar i mars 2012. Förstora Bild
Karta över medelmolnighet i mars 2012.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2012. Förstora Bild

Mycket varm marsmånad

Mars blev varmare eller mycket varmare än normalt i hela landet. Medan mars 1990 var den varmaste i söder och mars 2007 var varmast längst i norr var mars 2012 den varmaste på flera platser i mellersta Sverige. Nya maximirekord för månadsmedeltemperaturen noterades också på flera stationer med långa mätserier, bl.a. i Östersund/Frösön, Särna och Delsbo samt vid kuststationerna Bjuröklubb, Skagsudde och Brämön.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i mars 2012
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i mars 2012. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i mars 2012.
Medeltemperaturen i mars 2012. Förstora Bild

Både regn och snö i fjällen

I större delen av landet föll det mindre nederbörd än normalt och i det varma vädret drog sig snötäcket tillbaks ordentligt innan bakslaget i vädret under månadens sista dagar. Undantaget är främst fjällen från Jämtland och norrut. Där kom det sammanlagt stora mängder och nederbörden föll både i form av regn och snö. I exempelvis Storlien-Storvallen föll det sammanlagt 190 mm i mars vilket är den högsta noteringen på minst 50 år där.

Karta över nederbörd mars 2012.
Nederbörd under mars 2012. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under mars 2012
Nederbörd i procent av det normala under mars 2012. Förstora Bild
Karta över åskdagar i mars 2012.
Åskdagar under mars 2012. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i mars 2012.
Antal blixtar i mars 2012. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, mars 2012
Norrland +15.8° den 21,22 Gävle (Gästrikland)
Svealand +21.3° den 27 Säffle (Värmland)
Götaland +21.6° den 27 Erikstad-Bergarud (Dalsland) och Gendalen (Västergötland)
Lägsta temperatur, mars 2012
Norrland -27.4° den 4 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -19.6° den 4 Särna (Dalarna)
Götaland -11.8° den 6 Simonstorp (Östergötland)
Högsta nederbörd, mars 2012
Norrland 216 mm Sandnäs (Jämtland)
Svealand 26 mm Vällnora (Uppland)
Götaland 35 mm Marbäck (Halland)
Lägsta nederbörd, mars 2012
Norrland 2 mm Ockelbo (Gästrikland)
Svealand 2 mm Oxelösund (Södermanland) och Frändesta (Södermanland)
Götaland 1 mm Torsås (Småland)
Högsta lufttryck, mars 2012
Norrland 1035.6 hPa den 3 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 1035.4 hPa den 3 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1034.5 hPa den 6 Horn (Östergötland)
Lägsta lufttryck, mars 2012
Norrland 983.0 hPa den 16 Karesuando (Lappland)
Svealand 990.4 hPa den 31 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 990.0 hPa den 31 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, mars 2012
Norrland 190 cm den 15 Leipikvattnet (Jämtland)
Svealand 89 cm den 1 Gördalen (Dalarna)
Götaland 18 cm den 8 Bengtsfors (Dalsland)

Medelvind över 21 m/s i mars 2012

Dygnsnederbörd över 40 mm mars 2012