Mars 2012 - Tidig snösmältning i Norrland

Under senare delen av mars kom snösmältningen igång i stora delar av Norrland. Det ledde till för årstiden ovanligt höga vattenflöden framförallt i Jämtlandsfjällen.

Vattenföring

I början av månaden var vattenflödena i norra Sverige nära de normala. Under andra halvan av mars var det plusgrader långt upp i landet samtidigt som en del regn föll. Snösmältning och regn gjorde att flödena ökade i många vattendrag i södra och nordöstra Norrland och norra Svealand.

I delar av Jämtlandsfjällen föll mycket nederbörd och vattenflödena blev ovanligt höga för mars månad. Vid mätstationen Öster-Noren i Indalsälven uppmättes den 30 mars 285 m³/s. Detta är det högsta vattenflödet som uppmätts under perioden från augusti till april sedan mätningarna startade 1941. Jämför man med flödet under de normala vårflodsmånaderna är dock årets marsflöde inte så högt. Det är något lägre än en normal vårflod och vattenflödet är de flesta år högre i maj, juni eller juli.

De sista dagarna i månaden blev det åter minusgrader i området och flödesökningen avstannade. Det var bara en del av snötäcket som smälte och vi kan räkna med en andra vårflod senare.

I de nordvästra delarna av Norrland blev inte snösmältningen så stor och vattenflödena var hela månaden normala eller något över de normala.
I början av månaden var vattenflödena i östra Götaland över de normala. De har dock sjunkit och i slutet av mars hade de flesta vattendrag i Götaland vattenflöden under de normala för månaden. I södra Svealand var flödena nära de normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer i mars 2012

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar mars 2012

Snötillgång

I mitten av mars fanns ett sammanhängande snötäcke i nordvästra Svealand och nästan hela Norrland. Snöns vatteninnehåll var högre än det normala i större delen av Norrland. Snösmältningen kom i gång i stora delar av Norrland under senare delen av mars, vilket är ovanligt tidigt.
 
I slutet av månaden var det bara i Norrbotten, södra Lappland och Jämtlandsfjällen som snön hade ett högre vatteninnehåll än normalt för årstiden. De sista dagarna i månaden blev det åter kyligt och snösmältningen avstannade.

Grundvattennivå

Nivåer över eller mycket över de normala dominerade i mellersta och norra Norrland samt i norra Götaland och delar av Svealand. I övrigt var nivåerna nära de normala.

Sedan februari har grundvattennivåerna sjunkit med 10–20 cm i Norrland. I Götaland och Svealand har nivåerna i allmänhet stigit med 10–30 cm vilket är mer än normalt för årstiden.

Grundvattensituationen är för närvarande god i praktiskt taget hela landet. Utvecklingen de närmaste månaderna är svårbedömd, på grund av tidig snösmältning och att nederbördsmängderna varierat mellan olika delar av landet.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2012.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 mars 2012. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 mars 2012 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 mars 2012 enligt SGU. Förstora Bild