Mars 2011 – Mild och blåsig

Den 5-9 mars anlände den av många efterlängtade våren till södra Sverige. Först ut i landet att få meteorologisk vår var Utklippan i Blekinge skärgård då dygnsmedeltemperaturen från den 5 och sju dygn framåt höll sig över 0° där. Längre norrut än sydöstra Svealand kom inte våren i mars då kortvariga kalluftsutbrott gjorde att dygnsmedeltemperaturerna hamnade under 0º innan sju dygn hunnit gå till ända. Trots att mars bjöd på lågtrycksbetonat väder i norra Sverige med mycket nederbörd i fjällen blev månaden rekordsolig på sina håll i östra Norrland, bland annat i Luleå och Umeå där solskensmätningar finns från 1957 respektive 1969.

Orkanvindar vid Stekenjokk

Ett högtryck över Sydsverige gjorde att månaden där inleddes med mestadels gråkallt väder och svaga vindar. Norr om högtrycket fördes milda västvindar in och Norrland fick en solig start på månaden men i fjällen förekom snöbyar. Det var för årstiden mycket milt i Norrland och den 2 rapporterade Torpshammar i Medelpad och Åre-Björnänge i Jämtland 9º.

Ett djupt lågtryck rörde sig samma dygn upp över Norska havet samtidigt som vinden tilltog i Norrland. Natten mellan den 2 och 3 kulminerade vinden och som mest uppmättes 44 m/s i medelvind vid Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen, vilket är en tangering av det svenska rekordet i medelvind från den 10 januari 2005, även det uppmätt i Stekenjokk. Även utanför fjällen var det mycket blåsigt, särskilt i norra Lappland där Karesuando uppmätte en byvind på 27 m/s. Detta följdes av en tillfällig uppklarning i främst östra Norrland samtidigt som vinden långsamt avtog. Det fortsatte att vara mycket milt i Norrland och mildluften började slå igenom även i söder med plusgrader allmänt i Svealand och delar av Götaland.

Ett nytt lågtryck på Norska havet rörde sig under natten och morgonen den 4 in över nordligaste Skandinavien samtidigt som det åter blev blåsigt. På dess baksida började kall luft dra ner över landet med nordvästvindar. I fjällen förekom det talrika snöbyar som bildades i den hårda vinden. Den 5 blev solig i stort sett hela landet och temperaturerna sjönk samtidigt som ett högtryck över Norska havet började växa in över landet.

Soligt Vasaloppsväder – därefter ostadigt

Natten till den 6 blev klar och kall i hela landet men temperaturen steg till strax över noll under dagen vilket gjorde att en del Vasaloppsåkare som inte hunnit gå i mål i Mora fick problem med vallan. Senare under eftermiddagen ökade molnigheten då ett lågtryck snabbt närmade sig västerifrån samtidigt som högtrycket försköts åt sydost. Det blev åter blåsigt i fjällen och där föll också en del snö.

Lågtrycket passerade snabbt österut den 7, men nya fanns redo ute på Norska Havet. Till att börja med gav dessa endast nederbörd i fjällen, men den 9 berördes hela landet av ett lågtrycksområde med både snö och regn i kombination med hård vind. I Skåne förekom även åska.

Ett mer intensivt lågtryck drog den 10 in från sydväst och Mollsjönäs i Västergötland fick då 25 mm. Lågtrycket fortsatte åt nordost och hade sent på kvällen nått upp till sydöstra Norrland. Under morgonen den 11 kulminerade vinden. Som mest förekom vindbyar på 30 m/s på Hanö och även in över land var det mycket blåsigt. Samtidigt klarnade det upp på många håll i södra och mellersta Sverige, vilket gjorde att det frös till och blev mycket halt på de våta vägbanorna. Lågtrycket hann på en del håll längs Norrlandskusten ge omkring 1 dm nysnö innan det senare drog bort över Finland. I söder drog samtidigt ett splittrat nederbördsområde in och i Skåne förekom åter åska.

Karta med soltimmar under mars 2011
Antal soltimmar i mars 2011. Förstora Bild
Medelmolninghet under mars 2011
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2011. Förstora Bild

Samma maximitemperatur tre dygn i följd i landet

Vårvarm luft över kontinenten rörde sig den 12 sakta upp över södra Götaland. Längst i norr låg kalluften kvar och den 13 rapporterade Nattavaara månadens lägsta temperatur med -30,0º. Mildluften i söder orkade upp till norra Svealand innan ett högtryck på Norska Havet började förstärkas in över landet natten till den 14 och då vred vinden över på nord och nordost. Därmed pressades mildluften långsamt söderut och molntäcket rensades upp norrifrån. Landets högsta temperatur blev den 12-14 exakt 9,3º, uppmätt i Kristianstad den 12, Munka-Ljungby den 13 och Helsingborg den 14. En sådan svit med identiska maximitemperaturer torde vara sällsynt.

Högtrycksväder följt av snöoväder

Natten till den 15 blev klar och kall i stort sett hela landet. Idre-Storbo uppmätte då Svealands lägsta temperatur för månaden med -26º. I Skåne drog resterna av ett regnväder från kontinenten bort och det blev en solig dag i nästan hela landet, men kyligare än tidigare. Sedan försköts högtrycket långsamt österut och molnigheten ökade efterhand.

Ett nederbördsområde från kontinenten nådde under kvällen den 17 Skåne. Detta fortsatte under natten norrut över Götaland där nederbörden huvudsakligen föll som snö men i kustområdena, liksom längst i söder, som snöblandat regn eller regn. Fram till morgonen den 18 hade delar av inre Götaland fått 1-2 dm nysnö. Flahult i Småland rapporterade på morgonen 25 mm i smält form. Snöfallet orsakade problem i trafiken då de våta vägbanorna frös till. Under dagen fortsatte snöfallsområdet långsamt norrut över Svealand och södra Norrland.

Snödjupskarta för 15 mars 2011
Snödjup, 15 mars 2011. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 mars 2011
Snödjup, 31 mars 2011. Förstora Bild

Vårvärme och därefter kallare

Till den 19 hade lågtrycket dragit bort över Finland och stora delar av landet fick en solig dag då ett högtryck över Brittiska öarna började etablera sig över södra Sverige och föra in mild luft över landet. Därmed tvingades lågtrycken på Atlanten istället ta en bana över norra Skandinavien med nederbörd i framför allt fjällen.

Med hjälp av friska vårvindar och sol steg dagstemperaturerna efterhand över 10 grader på många håll i södra och mellersta Sverige. Månadens högsta temperatur uppmättes i Gladhammar i Småland med 15,5º den 22. I fjällen var det fortsatt ostadigt med talrika snöbyar som drog in i den kraftiga nordvästvinden.

Aftonrodnad över SMHI 22 mars 2011
Aftonrodnad över SMHI på månadens varmaste dag den 22 mars. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Det milda vädret gick hårt åt snötäcket i södra Sverige och den 24 var det barmark i nästan hela Götaland. Kallare luft började nu föras ner över landet och i den friska nordvästvinden fortsatte det att driva in snöbyar i fjällen. Hemavan i södra Lappland fick den 20-24, liksom Storlien-Visjövalen i Jämtland den 21-24, totalt 81 mm i smält form. Snöbyarna i fjällen bestod även den 25, men i övrigt var det varierande molnighet. Vädret stabiliserades tillfälligt den 26 i samband med en mindre högtrycksrygg.

Den 27 hade Katterjåkk månadens största rapporterade snödjup, 198 cm, vilket är det tredje största som uppmätts där i mars sedan mätstarten 1969. Ett mindre lågtryck drog under dagen in från Norge och gav i södra Sverige ett tunt nysnötäcke. Till den 28 hade lågtrycket passerat landet och torra nordvindar gjorde att nästan hela landet fick en solig dag.

Ytterligare ett lågtryck drog under morgonen den 29 in över Svealand och norra Götaland med både snö och regn. I norra Sverige var det samtidigt klart och kallt, i Nedre Soppero uppmättes -28º både den 29 och 30. Sent på kvällen den 30 började ett omfattande nederbördsområde röra sig in över Götaland och långsamt vidare åt nordost och till kvällen den 31 hade detta nått upp över södra Norrland. Där, liksom i Svealand, fick man annars en solig inledning av dagen.

Temperatur, nederbörd och snödjup vid 10 mätstationer i mars 2011

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 mätstationer i mars 2011

Mild vårmånad

Med undantag för ett mindre område i norra Dalarna fick hela landet temperaturöverskott i mars. I södra Sverige låg överskottet på omkring 1 grad medan det i norr generellt var 1,5-3 grader över det normala. I norra Sverige var det den synnerligen milda inledningen av månaden som lade grunden till dessa överskott vilket det kyliga vädret i slutet av mars inte förmådde jämna ut. I söder var det mer omväxlande varmt och kallt. Där hade man sina varmaste dygn den 21-24 då även månadens högsta temperatur noterades i Gladhammar. För att finna en mildare marsmånad behöver vi för södra Sveriges del bara gå tillbaka till 2009 medan det i norra Sverige var varmare 2007 som för övrigt var mycket mild i hela landet, på sina håll även rekordvarm.

Karta över medeltemperaturen i mars 2011.
Karta över medeltemperaturen i mars 2011. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i mars 2011
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i mars 2011 Förstora Bild

Mycket nederbörd i fjällen

Större delen av landet fick med undantag för fjällkedjan och inre Götaland en torr eller mycket torr marsmånad. Ett högtryck som under månaden ofta låg över de norra delarna av kontinenten gjorde att lågtrycken tvingades ta en bana över norra Skandinavien vilket resulterade i att fjällen fick ta emot den mesta nederbörden. Särskilt den 21-24 var nederbördsrika dygn i fjällen. Hemavan/Tärnaby i södra Lappland med mätningar från 1893 hade sin näst nederbördsrikaste marsmånad efter 1953. Storlien-Visjövalen i Jämtland som dock har en betydligt kortare mätserie (startår 1962) hade sin blötaste mars. Nederbördsöverskottet i inre Götaland grundlades av tre kraftigare lågtryck som gav stora nederbördsmängder där den 10, 17 och den 31.

Karta över nederbörd mars 2011.
Karta över nederbörd i mars 2011 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under mars 2011
Karta över nederbörd i procent av det normala under mars 2011 Förstora Bild
Högsta temperatur, mars 2011
Norrland +13.5° den 22 Gävle (Gästrikland)
Svealand +14.4° den 22 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +15.5° den 22 Gladhammar (Småland)
Lägsta temperatur, mars 2011
Norrland -30.0° den 13 Nattavaara (Lappland)
Svealand -25.8° den 15 Idre-Storbo (Dalarna)
Götaland -13.4° den 7 Kosta (Småland)
Högsta nederbörd, mars 2011
Norrland 177 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 48 mm Kloten (Västmanland)
Götaland 71 mm Hid (Västergötland)
Lägsta nederbörd, mars 2011
Norrland 3 mm Svappavaara, Vidsel och Rensjön A (Lappland)
Svealand 5 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 9 mm Fårösund A (Gotland)
Högsta lufttryck, mars 2011
Norrland 1039.8 hPa den 2 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1042.5 hPa den 2 Karlstad flygplats och Blomskog (Värmland)
Götaland 1043.7 hPa den 2 Kosta (Småland)
Lägsta lufttryck, mars 2011
Norrland 974.7 hPa den 10 Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 980.0 hPa den 10,11 Örskär (Uppland) och Borlänge flygplats (Dalarna)
Götaland 982.4 hPa den 10 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, mars 2011
Norrland 198 cm den 27 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 98 cm den 11-13 Vitsand (Värmland)
Götaland 58 cm den 18 Sandhem (Västergötland)

Dygnsnederbörd över 40 mm, mars 2011

Mätstationer som noterat mer än 40 mm i dygnsnederbörd

Medelvindhastighet på minst 21 m/s, mars 2011

Mätstationer som noterat minst 21 m/s i medelvind