Mars 2011 - Lugn snösmältning i Götaland

Under mars har den mesta snön i Götaland och sydöstra Svealand smält. Flödena i vattendragen har ökat, men inte nått några höga nivåer.

Vattenföring

I början av mars var vattenföringen normal eller något under den normala i hela Sverige. I de södra delarna av landet skedde snösmältning under två milda perioder den 8-12 och 21-24. Detta ledde till ökade flöden i vattendragen i Götaland, stora delar av Svealand och sydöstra Norrland. Vattenflödena steg dock inte till några höga nivåer.

I större delen av Norrland har vattenflödena under hela månaden varit låga, vilket är normalt för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar mars 2011

Snötillgången

I mitten av månaden var hela Norrland, nästan hela Svealand och stora delar av Götaland snötäckta. Barmark fanns i sydvästra och nordöstra Götaland. Mest snö fanns i fjälltrakterna, men snömängderna där var normala eller något under de normala för mars månad. Även i norra och sydvästra Norrland var snöns vattenvärde omkring det normala. I Svealand förutom fjälltrakterna och i sydöstra Norrland var snöns vattenvärde över det normala för årstiden. I snötäckta delar av Götaland varierade snömängderna från mindre än normalt till mer än normalt.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan den senaste månaden sjunkit med 10-30 cm i praktiskt taget hela landet. Nivåminskningen var normal för den har tiden på året.

Hela Norrland, västra Svealand och nordvästra Götaland hade grundvattennivåer som var under de normala för årstiden. I övriga delar av Svealand och Götaland var nivåerna normala eller över de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2011
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 mars 2011 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 mars 2011 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 mars 2011 enligt SGU Förstora Bild