Mars 2011 - Lugn snösmältning i Götaland

Under mars har den mesta snön i Götaland och sydöstra Svealand smält. Flödena i vattendragen har ökat, men inte nått några höga nivåer.

Vattenföring

I början av mars var vattenföringen normal eller något under den normala i hela Sverige. I de södra delarna av landet skedde snösmältning under två milda perioder den 8-12 och 21-24. Detta ledde till ökade flöden i vattendragen i Götaland, stora delar av Svealand och sydöstra Norrland. Vattenflödena steg dock inte till några höga nivåer.

I större delen av Norrland har vattenflödena under hela månaden varit låga, vilket är normalt för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar mars 2011

Snötillgången

I mitten av månaden var hela Norrland, nästan hela Svealand och stora delar av Götaland snötäckta. Barmark fanns i sydvästra och nordöstra Götaland. Mest snö fanns i fjälltrakterna, men snömängderna där var normala eller något under de normala för mars månad. Även i norra och sydvästra Norrland var snöns vattenvärde omkring det normala. I Svealand förutom fjälltrakterna och i sydöstra Norrland var snöns vattenvärde över det normala för årstiden. I snötäckta delar av Götaland varierade snömängderna från mindre än normalt till mer än normalt.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan den senaste månaden sjunkit med 10-30 cm i praktiskt taget hela landet. Nivåminskningen var normal för den har tiden på året.

Hela Norrland, västra Svealand och nordvästra Götaland hade grundvattennivåer som var under de normala för årstiden. I övriga delar av Svealand och Götaland var nivåerna normala eller över de normala.