Maj 2022 - Tät lågtryckstrafik

Maj 2022 var en månad som mestadels präglades av passerande lågtryck. Mycket av nederbörden fastnade i fjällen och första halvan av maj var trots tät lågtryckstrafik torr. Månaden avslutades med allmänt ostadigt väder och, förutom längst i norr, blygsamma temperaturer.

Temperatur 

I maj 2022 låg temperaturen allmänt kring det normala. Natten mot den 5 blev kylig och Naimakka i Lappland rapporterade månadens lägsta temperatur på -18,4°. Månadens högsta temperatur var i Oskarshamn i Småland som den 19 nådde 27,1°.

Ett lågtryck från Norska havet pressade in en kallare luftmassa under de första dagarna i maj som då blev något kyligare än normalt i stort sett i hela landet. Därefter följde en period av tät lågtryckstrafik som gav varma perioder varvat med kyligare perioder. Den 19 blev varmare än normalt förutom i norra Norrland som istället blev varmare än normalt från den 21. Kring denna period var en högtrycksrygg etablerad öster om landet som stod emot lågtryckens försök till införsel av kyligare luft i delar av landet. Det resulterade i högre temperatur än normalt i norr som framåt den 26 begränsades till nordostligaste Norrland. I övriga landet kring det normala eller något lägre. Maj avslutades med ostadigt väder och i stort lägre temperatur än normalt. I norra Norrland tidvis varmare än normalt.

Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under maj 2022
Månadsmedeltemperaturen under maj 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2022
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare majmånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i maj i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i maj (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i maj (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

I maj 2022 fick stora delar av Götaland, Svealand samt fjälltrakterna en nederbörd kring eller något över det normala. Ritsem (startår 1981, Lappland) hade sin blötaste maj månad sedan 2007. I övriga Norrland samt i östra Götaland låg nederbörden kring eller under det normala. I trakterna kring Västernorrlands- och Gävleborgs län var maj månad torr men välbehövligt regn nådde även dessa trakter den 31.

Trots den allmänt täta lågtryckstrafiken så bjöds det inte mer än på splittrad nederbörd i små mängder under perioden den 1 till 18 med undantag för 10 och 11. Det mesta av nederbörden fastnade istället i fjällkedjan. Den 10 och 11 passerade en kallfront österut med välbehövligt regn. På sin färd över Sydsvenska höglandet försvagades dock nederbörden och det blev därför fortsatt torrt öster därom. Den 19 präglades av mycket energi i lufthavet som gav kraftiga skurar och åska. Månadens största dygnsnederbörd på 34,0 mm rapporterades denna dag från Dala-Järna i Dalarna. Maj månad avslutades med ostadigt och lågtrycksbetonat väder där månadens toppnoteringar i störst dygnsnederbörd inföll från den 19 och framåt.

Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under maj 2022
Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördssumma under maj 2022
Nederbördssumma under maj 2022. Förstora Bild

 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i maj 2022 (683 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i maj 2022 (24 kB, pdf)

Vind

Maj 2022 präglades av lågtryckstrafik vilket bidrog till att större delen av Sverige fick lite blåsigare än normalt.

Den allra högsta byvindhastigheten rapporterades från Tarfala i nordligaste Lapplandsfjällen med 45,0 m/s i samband med ett intensivt lågtryck på Ishavet den 7 maj.

Högst byvindhastighet vid kuststationer blev 26,0 m/s som rapporterades från Bjuröklubb i Västerbotten den 2 maj och från Hanö i Blekinge den 26 maj.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under maj 2022
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under maj 2022. Förstora Bild

Snö

I början av månaden var snötäcket utbrett i norra Norrland och södra Norrlands fjälltrakter. Ett lågtryck förde inledningsvis in en del snöbyar i fjällen som bättrade på snödjupet. Månadens största snödjup på 177 cm uppmättes i Katterjåkk i Lappland den 2.

Kring perioden den 5 till 12 tärde lågtryckens kraftiga vind, blandade nederbörd och stundtals vårvärme vilket fick snötäcket att retirera från stora delar av kust- och inlandet.

I mitten av månaden kvarstod snötäcket i fjälltrakterna och i Norrbottens län inland. Vårvärmen tog därefter över på allvar i norr och framåt slutet av månaden begränsades snötäcket till fjällen.

Sverigekarta som visar snödjupet den 15 maj 2022
Snödjup den 15 maj 2022. Förstora Bild

Solskenstid

Under maj 2022 pendlade solskenstiden omkring det normala i Sverige. Det var i allmänhet inte några rekordvärden åt något håll. Men Tarfala tangerade med 137 timmar sitt bottenrekord från maj 2011. Flest soltimmar redovisade Hoburg på södra Gotland med 326 soltimmar .

Sverigekarta som visar antal soltimmar under maj 2022
Antal soltimmar i maj 2022. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2022
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2022. Förstora Bild

Åska

Tolv dagar med åska inföll under maj månad. Som mest blixturladdningar var det den 31 med 320 urladdningar när ett lågtryck drog in söderifrån. Näst mest aktiva dag var den 27 med 264 urladdningar. Dessa skedde främst i ett område kring Gästrikland och Uppland när två fuktiga luftmassor möttes. Dagarna dessförinnan hade 116, respektive 164 urladdningar, då främst i mellersta Norrland samt delar av Götaland och östra Svealand. Den 19 hade 181 urladdningar kring Gotland, Östergötland, Småland och Skåne. Övriga dagar med åska var den 11 till 13, 22 och 23 samt 29 till 31.

Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under maj 2022
Totalt antal blixtar under maj 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar antal åskdagar under maj 2022
Antal åskdagar under maj 2022. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Lågtryckstrafik från Norska havet

Ett annalkande lågtryck utmanade delvis det högtryck som befann sig över landet den 1. Med tillhörande varmfront gav det varierande molnighet och enstaka skurar i norr medan det i söder var fortsatt högtrycksbetonat med växlande molnighet. I fjälltrakterna dök det upp en och annan snöby.

Lågtrycket landsteg i norr den 2 med besvärligt väder i fjällkedjan i form av blåst och snöfall. Öster om fjällen rapporterades stormbyar från kuststationen Bjuröklubb i Västerbotten. Även i övriga landet var dagen blåsig med, främst i norr, splittrad nederbörd i blandad form. I söder kikade solen tidvis fram.

Den 3 tog Kolahalvön över ansvaret för lågtrycket och i dess kölvatten svepte något kyligare luft ner över landet. I norr var det blåsigt och tätare stackmoln bildades. I södra Götaland gav det sista av kallfronten en del moln och skurar. I övrigt var det mest soligt väder.

Den 4 startade soligt men efterhand ökade molnigheten västerifrån till följd av ett nytt lågtryck över Norska havet. Efterhand drog det in en del skurar i mellersta Norrlands fjälltrakter och lokalt även i söder. Natten mot den 5 rapporterade Naimakka månadens lägsta temperatur på -18,4°.

Lågtrycket präglade vädret den 5 och åtföljdes av ytterligare ett lågtryck den 6. Den 5 blev det varierande molnighet med främst i söder, utrymme för sol. Kring Östersjölandskapen växte stackmolnen till sig frampå dagen och gav växlande molnighet. Svealand och Norrland fick ta del av en del splittrad nederbörd. Varmare luft fördes in och främst den 6 blev på många håll en dag med försommarvärme och sol. I norra fjällen blåsigt.

Växlande molnighet i Aspa utanför Nyköping
Växlande molnighet vackert inramat av ett ladugårdsfönster i Aspa utanför Nyköping, Södermanland, den 5 maj Foto Eric Silfver Förstora Bild

Natten mot den 7 sammanfogades de båda lågtrycken som med gemensamma krafter drev in splittrad nederbörd följt av, på dagen, kyligare luft och efterhand utrymme för en del sol. I fjällen var det fortsatt blåsigt med snöbyar.

Högtryck på tillfälligt besök

Den 8 tog ett högtryck i sydväst tillfället i akt att etablera sig över landet. Förutom några skurar i Götaland den 8 gav det soligt väder i söder både 8 och 9. I norr sol som dagtid fick samsas med stackmoln. Efterhand den 9 ökade molnigheten i norr med regn över Norrlands inland, i fjällen snö eller blötsnö.

Välbehövligt regn

Den ökade molnigheten skvallrade om ett nytt lågtryck som den 10 närmade sig med regn. Regnet drog in från sydväst och passerade under dagen norrut och österut. Allmänt mycket moln och främst längs Östersjölandskapen var både den 10 och 11 varma dagar. Den 11 präglades av mest molnigt väder, skurar, solglimtar och månadens första åska som dök upp i norra Götaland, södra Svealand och någon blixturladdning i mellersta Norrland.

Den 12 var det fortsatt lågtrycksbetonat väder och i Götaland blev det en blåsig dag. Moln varvades med lite sol. Skurar med ett och annat blixtnedslag dök upp i södra Götaland samt i södra Norrland.

Lågtryck i norr och stora kliv av den meteorologiska sommaren

Den 13 startade soligt följt av växlande molnighet frampå dagen. Skurar drog efterhand in längs västkusten och Skåne och under natten mot den 14 drogs ett mer sammanhängande område med regn in västerifrån av den kallfront som svepte in. Regnet var av splittrad karaktär och frampå dagen befann det sig i norra Norrland. Under denna period tog den meteorologiska sommaren stora kliv i delar av Götaland, Svealand och Gävleborgs län.

Den 15 var en dag som fortfarande präglades av ett lågtryck som precis svept förbi. Blåsigt och kyligt med snöbyar i fjällen. I övriga landet var det gott om sol med växlande molnighet.

Torrt och kyligt

Den 16 och 17 växte ett högtryck sig allt starkare. Kyligare luft gav minusgrader nattetid i stora delar av landet. Det bjöds på en hel del sol, i norra halvan av landet växte stackmolnen till sig dagtid. Mest uppehåll med undantag för norra Norrland där blandad nederbörd föll tidvis.

Högsommarvärme, skurar och åska

Varmare luft letade sig in den 18 och gav högst dagstemperatur i södra Norrland. Soligt på flera håll men i norra Norrland, mer moln. Den 19 fick istället södra Sverige högst temperatur med högsommarvärme. Det blev årets dittills varmaste dag med 27,1° i Oskarshamn samt högst temperatur i maj månad. I söder var det allmänt skurbetonat väder och en hel del åska, då främst i sydöstra Götaland. Månadens största dygnsnederbörd rapporterades från Dala-Järna i Dalarna med 34,0 mm. I norr var det växlande molnighet och periodvis en del sol.

Den 20 bjöd på moln och skurar i söder samtidigt som Norrland fick en del sol och värme.

Midnattssolens ankomst

Den 21 till 24 var det allmänt varmt i norr och något kyligare i söder. I norr valde molnen att lämna lite plats för midnattssolens ankomst men främst den 22 och 23 i norra Norrland var det en och annan skur och lokalt åska. I söder först mycket moln och tidvis regn men den 22 till 24 fanns det utrymme för perioder av sol och den 23 var det mest uppehåll.

Midnattssol vid Riksgränsen
Riksgränsen, Lappland, i ljuset av midnattssolen den 26 maj kl 21:30. Foto Marie Lundström Förstora Bild

Lågtrycksbetonat väder månaden ut

Den kyligare luften pressade på norrut men värmen behöll sitt grepp i nordostligaste Norrland både den 25 och 26 och det blev landets varmaste och allmänt soligaste plats att befinna sig på. Den meteorologiska sommaren vann mark i stora delar av norra Norrlands kust- och inland. Söder därom var det en hel del moln med skurar och lokalt åska. För boende på västkusten blev Kristi himmelsfärdsdagen en blåsig historia.

Den 27 och 28 var det allmänt kyligt och skurbetonat väder i hela landet. Den 27 var en av de dagar under maj månad med flest blixturladdningar, då främst kring nordostligaste Svealand där vissa av skurarna var kraftiga.

I söder bjöd den 29 en hel del sol som frampå dagen fick samsas med stackmoln. I Norrland var det mer moln och tidvis regn. Åter igen varmast i nordostligaste Norrland och sydligaste Götaland hamnade på andraplats efter en jämn match.

Den 30 och 31 smög sig ett lågtryck in söderifrån och fick sista ordet för maj månad. Den 30 var det allmänt växlande molnighet med tätare molnpartier över norra Norrland samt södra Götaland. Längst i norr var det soligt och varmare än normalt. I söder något kyligare än normalt med skurar på sina håll. Månaden avslutades med åska över Svealand samt södra Norrland och blev den dag i maj med flest blixturladdningar.

Högsta temperatur, maj 2022
Norrland +23,9° den 18 Torpshammar (Medelpad) och Hudiksvall (Hälsingland) samt den 31 Haparanda (Norrbotten)
Svealand +23,9° den 19 Stockholm A (Uppland)
Götaland +27,1° den 19 Oskarshamn (Småland)
Lägsta temperatur, maj 2022
Norrland -18,4° den 5 Naimakka (Lappland)
Svealand -8,4° den 4 Särna (Dalarna)
Götaland -6,0° den 4 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, maj 2022
Norrland 97,9 mm Jormlien (Jämtland)
Svealand 93,0 mm Stora Spånsberget A (Dalarna)
Götaland 98,0 mm Markaryd (Småland)
Lägsta nederbörd, maj 2022
Norrland 11,0 mm Talljärv (Norrbotten)
Svealand 21,4 mm Uppsala Aut (Uppland)
Götaland 11,7 mm Horn A (Östergötland)
Högsta lufttryck, maj 2022
Norrland 1029,5 hPa den 8 och 17 Storlien-Storvallen (Jämtland) och den 8 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1031,2 hPa den 9 Berga och Landsort (Södermanland)
Götaland 1033,6 hPa den 9 Hoburg (Gotland)
Lägsta lufttryck, maj 2022
Norrland 985,8 hPa den 2 Karesuando (Lappland)
Svealand 991,6 hPa den 12 Hamra (Dalarna)
Götaland 995,9 hPa den 28 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, maj 2022
Norrland 177 cm den 2 Katterjåkk A (Lappland)
Svealand -
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm maj 2022 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i maj 2022 (4 kB, pdf)