Juli 2011 – Varm månad med en del häftiga åskskurar

Sverige befann sig under en stor del av juli i gränsområdet mellan varm luft i öster och svalare luft i väster. Detta resulterade i ostadigt väder och vissa platser drabbades av åskskurar med stora regnmängder på kort tid. Luften var ändå ganska varm och när solen fick lysa orkade temperaturen ganska lätt upp till 20-25°. I norra Sverige var solskenstiden i allmänhet något över den normala medan man i södra Sverige inte kom upp i normalt antal soltimmar.

Varm luft i öster, svalare luft i väster

När juli inleddes sträckte sig en frontzon i nord-sydlig riktning genom Sverige. Den skiljde varm luft i öster från svalare luft i väster. Längs frontzonen förekom en hel del regn- och åskskurar. Höljes i Värmland fick 63 mm och Bäverträsk i Lappland 66 mm under det första julidygnet.

Följande dygn drabbades Köpenhamn av ett mycket häftigt skyfall. I Sverige var den största officiella regnmängden under 24 timmar 58 mm, som föll i Lund från kl 20 den 1 till kl 20 den 2. Lokalt kan det dock ha fallit betydligt större mängder. Till exempel i Bestorp söder om Linköping, där det enligt privata mätningar kom drygt 100 mm på någon timme lördagen den 2. Totalt under dygnet registrerades nästan 15 000 blixturladdningar över svenskt område.

En viss stabilisering skedde den 3 med regnskurar av måttligare karaktär.

Karta över åskdagar juli 2011
Åskdagar under juli 2011. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar juli 2011
Totalt antal blixtar juli 2011 Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Kartorna ovan är framtagna med hjälp av SMHIs blixtlokaliseringssystem. Det kan registrera multipla delurladdningar vid det vi människor uppfattar som en enda blixt. Presentationen bygger på de registreringar som systemet klassar som urladdningar till mark med strömstyrka större än 5000 A.
Kartan med åskdagar visar det antal dygn då systemet registrerat minst en urladdning inom en kvadrat med sidan 25 km (ytan 625 km²). Då blir avståndet från kvadratens mittpunkt till dess gräns i närheten av det största avstånd inom vilket åskan normalt kan höras (ca 15 km).

Kartan med urladdningar visar antalet urladdningar inom en kvad­rat med sidan 10 km (ytan 100 km²).
 

Nattfrost i norr, tromb i Värmland

En svag högtrycksrygg i norr gav klart väder natten till den 4 och temperaturen sjönk till -1° i Pajala och Latnivaara.

Högtrycksryggen växte tillfälligt ner över landet och den 5 blev en rätt solig dag på många håll i landet. Även den 6 blev rätt solig, men längst i norr bildades regn- och åskskurar kring en front.

Den 7 kom en annan front in över landet från väster. I samband med detta drog ett oväder (förmodligen en tromb) genom Molkom i Värmland. Träd fälldes och gravstenar vräktes omkull på Nyeds kyrkogård. Kraftiga regnskurar gav samma dag lokala översvämningar i Svenljungatrakten i Västergötland.

Tillfälligt varmare i öster och i norr

De följande dagarna kom det in varmare luft över östra och norra Sverige. Den högsta noteringen blev 29,7° i Sala den 8. Storön vid Norrbottenskusten hade en tropisk natt den 9 då temperaturen inte sjönk lägre än 20,6°. Senare på dagen den 9 nådde temperaturen 29,0° vid Skellefteå flygplats.

Längre västerut förekom åskskurar som gav över 30 mm på en del platser, till exempel i Kristinehamn som fick 36 mm den 8. Enligt privata mätningar föll den 9 hela 71 mm i samband med åskskurar i Vidsel på gränsen mellan Norrbotten och Lappland.

Karta över solskenstid under juli 2011
Antal soltimmar i juli 2011 Förstora Bild
Karta över medelmolnighet juli 2011
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2011. Förstora Bild

Fronter rör sig upp över landet

Den varmaste luften trängdes sedan undan i samband med att fronter kom in från sydväst åtföljda av regn- och åskskurar. Dessa förstärktes av att en portion kyligare luft kom in även från nordväst. I samband med detta fick Hedeviken i Härjedalen 36 mm den 11.

På dagen den 12 intensifierades regn- och åskskurarna ytterligare över södra Norrlandskusten. Torrböle i Ångermanland fick 43 mm och Sidsjö vid Sundsvall 42 mm. Lokalt i Sundsvallstrakten föll troligen ännu större mängder med översvämningar i dagvattensystemen som följd. Det förekom även hagelbyar som bildade drivor på marken som nästan kunde förväxlas med nysnö.

Hagel i Hudiksvall
Hageldrivor längs E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall på kvällen den 12 juli. Foto: Gunnar Ågren. Foto Gunnar ågren Förstora Bild

Nattfrost i mellersta Sverige följt av regn söderifrån

Hagelovädret följdes den 13 av en högtrycksrygg med lättande molntäcke och kyligt väder nattetid. Den 14 sjönk temperaturen till -1,3° i Börtnan i Jämtland, vilket blev månadens lägsta temperatur. Ytterligare ett par stationer i Dalarna och södra Norrland hade nattfrost. Natten till den 15 rapporterades lätt frost från Gielas och Vilhelmina i Lappland.

Samtidigt hade ett regnområde kommit in från kontinenten. Till en början berördes främst Skåne, men den 14 började regnet avancera norrut och gav då som mest 51 mm i Torsås i Småland. Regnet fortsatte de följande dygnen upp över landet och drog den 16 i försvagat och uppsplittrat skick bort över norra Norrland.

Nya nederbördsområden från sydväst

Den 17 kom ett nytt nederbördsområde in från sydväst och gav detta dygn som mest 32 mm i Kristinehamn. På sin väg vidare norrut följdes det av nya områden med regn och skurar. Exempelvis fick Tvärforsen i Hälsingland 42 mm och Fjällsjönäs i södra Lappland 41 mm den 18.

Den 19 och 20 blev något av mellandagar med en viss stabilisering. Lokalt förekom dock fortfarande rätt kraftiga skurar med mängder omkring 20 mm. 

Kontakten med varmluft i öster skapar omfattande områden med regn och åska

I gränsområdet till varm luft i öster bildades omfattande områden med regn och åska som till en början främst berörde södra delen av landet, senare främst den norra.

Den 21 fick exempelvis Falsterbo 55 och Mönsterås 48 mm. För Falsterbos del var detta den största regnmängden under ett dygn sedan 1984. Sent på kvällen den 21 var hela Gotland strömlöst på grund av omfattande åska.

Den 22 rapporterades från Nyhyttan i Dalarna 55 mm och Hedeviken i Härjedalen 52 mm. Samma dygn fick Norrköping 43 mm, varav 39 mm föll under 60 minuter natten mot den 23.

Totalt den 21-22 registrerades 38 000 blixturladdningar i Sverige.

Översvämning i Norrköping
Översvämning på Söderleden i Norrköping efter det häftiga regnet den 22-23 juli 2011. Foto: Fredrik Ottosson. Förstora Bild

Varmluften påverkade främst landets östra delar, där Uppsala den 22 noterade månadens högsta temperatur i landet med 30,3°. Natten mot den 23 var lokalt i Mälardalen en tropisk natt med 20,1° i minimitemperatur i Adelsö och Stockholm/Bromma.

Nya områden med regn och åska gjorde sig gällande och tyngdpunkten försköts norrut. Den 23 rapporterades den största mängden från Östmark-Lämbacken i Värmland med 59 mm. Den 24 fick Sörbyn och Klöverträsk i Norrbotten 66 respektive 59 mm.

Åskskurarna försvagas

Den 25 var det i allmänhet mindre med regn- och åskskurar i landet, men Nyhyttan och Falun i Dalarna fick 26 respektive 21 mm.

I samband med en kallfront som kom in över norra Sverige den 26 fick Gällivare och Tjåmotis i Lappland 35 respektive 34 mm. Denna kallfront drog i försvagat skick vidare österut den 27.

Nya områden med regn och åska från öster

Den 28 kom nya områden med regn- och åskskurar in österifrån. Dessa gav exempelvis 66 mm i Sanda på Gotland och 31 mm i Skillinge i Skåne. Även i fjällen förekom lokalt rätt kraftiga åskskurar med 27 mm i Storlien-Visjövalen.

Kring ett mindre lågtryck som den 29 rörde sig ner över Östersjön förekom riktigt kraftiga regnväder. Mest fick Mönsterås vid Smålandskusten med 81 mm, vilket blev månadens högsta officiella dygnsmängd i Sverige.

Medan skurarna i söder försvagades den 30 bildades lokalt kraftiga regn- och åskskurar i Lapplandsfjällen, där Mierkenis fick 45 och Marsliden 31 mm. Under månadens sista dag var det områdena nära norska gränsen som hade den mest omfattande åskan.
 

Temperatur, nederbörd och snödjup vid 10 mätstationer i juli 2011

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer juli 2011

Varmast i norr och öster

Hela Sverige fick en månadsmedeltemperatur över normalvärdet för perioden 1961-1990.

I västra Skåne, som låg närmast den svala luften över Västeuropa, var temperaturöverskotten endast en halv grad.

I östra Svealand och stora delar av Norrland var månaden däremot 2-3 grader varmare än normalt. På många håll i norra Norrland var denna julimånad den varmaste sedan 2003.

Månadens allra högsta temperatur, 30,3° i Uppsala, är blygsam jämfört med många andra julimånader. Antalet högsommardagar (≥25°) var dock fler än normalt i östra och norra Sverige. Uppsala hade sammanlagt 14 stycken.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2011
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2011 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i juli 2011.
Karta över medeltemperaturen i juli 2011. Förstora Bild

Regnrekord i Falsterbo - i Stockholm torraste juli på över 50 år

Större delen av Sverige fick mer regn än normalt under juli.

I ett stråk från Gotland ner till Skåne föll på många håll mer än dubbelt så mycket regn som normalt, lokalt till och med mer än tre gånger det normala. I sydligaste Götaland var det i allmänhet ännu regnigare i juli 2007, men i Falsterbo var årets juli den regnigaste sedan mätningar började 1880.

Torrast var det i Uppland med lokalt mindre än 25% av den normala julimängden. I Norrland fanns några områden med hälften av normal julinederbörd.

Stockholm fick endast 13 mm under månaden. För att finna en torrare juli i huvudstaden får man gå tillbaka till 1959.

Karta över nederbörd juli 2011.
Karta över nederbörd juli 2011. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under juli 2011
Karta över nederbörd i procent av det normala under juli 2011. Förstora Bild
 
Högsta temperatur, juli 2011
Norrland +29.0° den 9 Skellefteå flygplats (Västerbotten)
Svealand +30.3° den 22 Uppsala (Uppland)
Götaland +29.0° den 2 Kristianstad A (Skåne)
 
Lägsta temperatur, juli 2011
Norrland -1.3° den 13 Blåhammaren och den 14 Börtnan (Jämtland)
Svealand -0.3° den 14 Grundforsen (Dalarna)
Götaland +2.8° den 14 Horn (Östergötland)
 
Högsta nederbörd, juli 2011
Norrland 170 mm Hedeviken (Härjedalen)
Svealand 148 mm Höljes (Värmland)
Götaland 192 mm Knopparp (Skåne)
 
Lägsta nederbörd, juli 2011
Norrland 18 mm Kuggören A (Hälsingland)
Svealand 13 mm Stockholm (Uppland)
Götaland 53 mm Malmbäck (Småland)
 
Högsta lufttryck, juli 2011
Norrland 1024.6 hPa den 28 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 1021.8 hPa den 14 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1020.8 hPa den 27 Väderöarna (Bohuslän) och Vinga (Västergötland)
 
Lägsta lufttryck, juli 2011
Norrland 995.6 hPa den 18 Storlien-Visjövalen (Jämtland)
Svealand 995.9 hPa den 23 Blomskog (Värmland)
Götaland 992.7 hPa den 23 Vinga (Västergötland)
 
Största snödjup, juli 2011
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Medelvind över 21 m/s i juli 2011

Dygnsnederbörd över 40 mm juli 2011