Juli 2011 - Lokalt kortvariga översvämningar

I de naturliga vattendragen var juli lugn ur flödessynpunkt. Däremot drabbades många orter av lokala översvämningar som en följd av kraftiga regnskurar.

Vattenföring

Östra delarna av Svealand och Norrland hade vattenflöden under de normala för juli månad. I västra Svealand och västra Norrland var flödena normala och i Götaland något över de normala för årstiden.

För de naturliga vattendragen kan månaden betraktas som lugn ur flödessynpunkt. Däremot inträffade lokalt  kortvariga översvämningar främst i städernas dagvattensystem som en följd av kraftiga regnskurar. I början av månaden drabbades orter i Skåne, sedan bland annat Sundsvall, Norrköping och Gotland.

Vattenföring vid 20 mätstationer

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar juli 2011

Markvatten

Största delen av landet hade normal markvattenhalt för månaden. Markvattenhalt högre än normalt återfanns i delar av Götaland, medan den i östra Svealand, Jämtland och södra Lappland var under den normala.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan i juni i allmänhet sjunkit med 10 – 40 cm vilket är normalt för årstiden. Vid ett fåtal mätstationer jämt fördelade över landet har dock nivåerna stigit med 5 – 20 cm.

I de sydöstra delarna av Götaland och Mälardalen samt den östra delen av mellersta Norrland var grundvattennivåerna under de normala för årstiden. I övriga delar av landet var nivåerna nära de normala eller över de normala.
Grundvattensituationen är god i större delen av landet. I de områden där nivåerna är under de normala kan dock problem med vattentillgången förekomma, framförallt i grunt grävda brunnar.
 

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2011
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2011 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 juli 2011 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 juli 2011 enligt SGU Förstora Bild