Juli 2011 - Fortsatt uppvärmning av havsvattnet trots en hel del moln

Trots att juli dominerades av molnigt väder, rapporterades i kustnära områden flera perioder med ytvattentemperaturer omkring eller strax över 20 grader.

Inledningsvis var södra Östersjön och Kattegatt insvepta i täta moln, vilket effektivt hindrade soluppvärmningen. Molnen dominerade även i norr men de var inte fullt så täta.

Från och med den 3 började det att spricka upp med början längs Bottenvikskusten i samband med att en svag högtrycksrygg växte in över Skandinavien. Påföljande vecka steg ytvattentemperaturen raskt till närmare 20 grader längs samtliga kuststräckor även om Västkusten till och från drabbades av regn och åska.

I mitten av juli hade ett temperaturöverskott på 2-3 grader byggts upp men säg den glädje som varar för evigt… En kallfront åtföljd av frisk nordvästvind passerade Norrlandskusten den 12-13 och förde snabbt ut det varma ytvattnet. Lokalt sjönk temperaturen i badvikarna i Sundsvallsområdet med 8-10 grader under ett enda dygn!

Samtidigt utvecklades ett omfattande lågtryck över norra Tyskland och ett flertal regnområden rörde sig under de kommande 10-14 dagarna upp över landet. Mellan dessa blev det plats för högtrycksryggar med sol, vilket höll uppe vattentemperaturerna.
Vid månadsskiftet juli-augusti var det åter drygt 20 grader varmt i Östersjöns skärgårdar. Från Stockholms skärgård och norrut var det svalare men ändå uppemot 3 grader varmare än normalt vid våra mätplatser längs Norrlandskusten.

Ytvattentemperatur i kustvatten juli 2011

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2011
Ytvattentemperatur i havet 15 juli. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2011
Ytvattentemperatur i havet 31 juli. Förstora Bild

Mestadels små variationer i vattenståndet

Svängningarna i havsvattenståndet längs våra kuster var relativt små under juli månad.

På Bohuskusten pendlade vattenståndet mestadels mellan +10 och -15 cm på grund av tidvattnets inverkan. Tidvis sjönk vattenståndet ned mot -30. Månadens högsta värde för Västkusten, +36 cm uppmättes vid Smögen den 25.

Inne i Östersjön är normalt vattenståndet i juli månad årets lägsta. I år inleddes dock månaden med kraftiga ostvindar i söder, varvid Skanörs pegel fr o m morgonen den 2 t o m kvällen den 4 juli visade 30 till 40 cm över medelvatten. En liknande 6-timmarsperiod i Skanör uppträdde den 14.

I norra Bottenviken var det mestadels ’platt vatten’ fram till den 20. Följande tre dagar sjönk vattnet i Kalix successivt till -25 till -30 cm.
En rekyl i vattenståndet noterades den 24-25, då vattenståndet under natten steg till +35 cm. Även i detta fallet är data hämtade från Kalix.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juli 2011

Periodvis hög sjö

Ett lågtryck rörde sig den 1-2 in över Sydöstra Östersjön. Åtföljande nordostliga kulingvindar på den svenska sidan av Bottenhavet medförde under det kommande dygnet vågor omkring 3 meter. De högsta uppmätta värdena den 3 vid Finngrundet var 2,2 m signifikant våghöjd, max 3,6 m. På Östersjön blev vågorna beskedligare med som mest 2.5 meter utanför polska kusten i inledningsskedet.

Därefter följde 10 dagar med relativt lugnt väder frånsett områden med åska. Vågorna höll sig då i allmänhet under 1 meter i samtliga farvatten.

Den 13-14 var det åter dags för en blåsigare period. Ett lågtryck fördjupades över norra Finland. Dess kallfront med vågor omkring 1,5 meter passerade snabbt Bottniska viken.
Samtidigt fördjupades ett annat lågtryck med centrum över norra Tyskland alltmer. Åtföljande hårda och byiga ostvindar berörde Södra Östersjön den 14. Hanöbukten och Ölands ostkust drabbades då av den cirka 3 meter grova sjön.

Månadens sista oväderslågtryck bildades på Tyska Bukten den 24. Friska sydvindar byggde kortvarigt upp vågor mellan 2,5 och 3,0 meter invid mätplatsen Huvudskär Ost. Vindbandet spred sig sedan under försvagning norrut till Bottenhavet och vågorna klingade då snabbt av.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.