Januari 2023 - Mild och lokalt rekordblöt i söder

Det blev en händelserik inledning av väderåret 2023. Ovanligt höga temperaturer i sydligaste Götaland på nyårsdagen medförde att Lund och Malmö slog sina januarirekord. Därefter passerade två snöoväder över södra Sverige den 4 och 6 januari. Det snöade även ymnigt i Ångermanland den 7-8 januari. Lågtryck och mild luft dominerade sedan vädret i Sverige fram till den 19 januari, vilket bidrog till lokala månadsnederbördsrekord i södra Sverige och översvämningar.

Temperatur - Milt i hela landet

Medeltemperaturen för januari 2023 hamnade över medelvärdet för referensperioden 1991-2020 i princip i hela Sverige. För att hitta en mildare januari än årets räcker det i allmänhet att gå tillbaka till januari 2022 eller 2020. Januari 2021 var å andra sidan desto kallare än årets.

På Ölands södra udde vars mätserie startade 1938 blev det den fjärde mildaste januari som uppmätts. För en del stationer med långa mätserier i södra och östra Götaland samt östra Svealand, hamnade januari 2023 på plats 6-10 över mildaste januarimånader.

Främst Skåne och Blekinge berördes på nyårsdagen av ovanligt varm luft söderifrån som gav rekordhöga temperaturer på många håll i Europa. Bland längre stationsserier blev det januarirekord i Malmö och Lund. Allra varmast under nyårsdagen hade Kristianstad med 11,5°, vars januarirekord är 11,8° den 15 januari 2020. Det svenska värmerekordet för januari är 12,4° i Allgunnen i Småland den 5 januari 1973.

Stationer med nya värmerekord för januari
Station  1 januari 2023 Tidigare rekord Startår
Lund 11,1° 10,9° den 10 januari 2005 1753
Malmö 10,8° 10,6° den 10 jan 2005 och 10 jan 2007 1917

Perioder med kallare väder tog vid den 2-6 och 21-23 januari. Natten till den 7 januari sjönk temperaturen till -38,2° i Naimakka i nordligaste Lappland, vilket blev månadens lägsta temperatur.

Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under januari 2023
Månadsmedeltemperaturen under januari 2023. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2023.
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för januari 2023. Förstora Bild

 

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

 Jämförelse med tidigare januarimånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i januari i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i januari (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i januari (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Mycket i söder och öster

Lågtryck från Atlanten dominerade vädret under framförallt de första 19 dygnen av januari. Flera av dem passerade över Sverige. Det bidrog till att större delen av landet utom fjällen och delar av Jämtland fick högre januarinederbörd än medelvärdet för referensperioden 1991-2020.

I sydöstra Sverige kom det på många håll mer än två gånger så mycket nederbörd som januarimedelvärdet. Några stationer med långa eller mycket långa mätserier slog sina nederbördsrekord för månaden.

Stationer med nya nederbördsrekord för januari
Station Januari 2023 Tidigare januarirekord Startår
Lund 109,4 mm 103,8 mm från 1988 1749
Malmö 104,0 mm 101,8 mm från 1948 1918
Norrköping 83,5 mm 77,9 mm från 1939 1934
Växjö 128,1 mm 114,9 mm från 1988 1860
Örebro 112,0 mm 106,5 mm från 2015 1858

För Jönköping och Stordalen-Midlanda i Medelpad, vars mätserier började 1859 respektive 1944, blev det den näst nederbördsrikaste januarimånaden. De var omkring 40-50 mm från sina rekord.

För Västerås, Varberg, Halmstad och Kalmar var detta den tredje nederbördsrikaste januarimånaden.

På många håll var annars någon av januarimånaderna 2022, 2021, 2020, 2018 eller 2015 mer nederbördsrik än årets januari. I fjällen var januari 2021 torrare än 2023.

Störst dygnsnederbörd uppmättes i samband med snöovädret över södra Sverige den 4 januari. Malmbäck på småländska höglandet fick då 48,3 mm.

Nederbördens avvikelse från det normala under januari 2023.
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för januari 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördssumma under januari 2023
Nederbördssumma under januari 2023. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i januari 2023 (734 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i januari 2023 (25 kB, pdf)

Vind

Lågtrycken medförde att det tidvis var blåsigt.

Bland fjällstationerna hade Tarfala en byvind på 39,3 m/s den 24. Stekenjokk registrerade en medelvind på 32,3 m/s den 25 och Blåhammaren 29,9 m/s den 6.

Bland kuststationerna var de högsta byvindhastigheterna 31,4 m/s på Hanö i Blekinge den 15 och 29,5 m/s på Väderöarna i Bohuslän den 11. Medelvinden nådde upp i 23,9 m/s på Väderöarna den 11 och 22,4 m/s på Hanö den 15.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under januari 2023
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under januari 2023. Förstora Bild

Snö - Störst snödjup i mellersta Norrland

Det var barmark i södra Svealand och söderut i början och slutet av januari.

Snön som föll över södra Sverige första veckan i januari medförde att hela landet utom delar av Skåne och västkusten hade ett snötäcke morgonen den 7. Krakstad i Dalsland uppmätte då ett snödjup på 44 cm och Lillhamra i Dalarna 75 cm. Snön smälte dock snabbt i söder de följande dygnen. Den 18 och drygt en vecka framåt låg ett tunnare och tillfälligt snötäcke i delar av inre Götaland och Svealand.

Snödjupet i mellersta Norrland växte på sina håll med flera decimeter den 6-8 januari. Under tre dygn fram till morgonen den 9 januari ökade det från 49 cm till 107 cm i Hattsjöbäcken i Ångermanland. Hattsjöbäcken uppmätte som mest 123 cm den 19 och 20 januari. Allra mest i landet hade dock Almdalen i Jämtland med 125 cm den 19 januari. Inofficiellt förekom större snödjup i Skuleskogen.

Sverigekarta som visar snödjupet den 15 januari 2023
Snödjup den 15 januari 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar snödjupet den 31 januari 2023
Snödjup den 31 januari 2023. Förstora Bild

Solskenstid

Antalet soltimmar i Götaland och södra Svealand var på många håll lite färre än medelvärdet för referensperioden 1991-2020. På Svenska Högarna, Gotland och i norra Sverige var de dock nära eller över medelvärdet. Hoburg på Gotland fick flest soltimmar av alla stationerna.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2023
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar antal soltimmar under januari 2023
Antal soltimmar i januari 2023. Förstora Bild

Åska

I samband med ett omfattande lågtrycksområde registrerades trettio blixturladdningar i Götaland och sydvästligaste Värmland den 15 januari. När nästa lågtryck berörde södra Sverige den 18 registrerades en blixturladdning i Bohuslän öster om Orust. Månadens sista blixturladdning kom i västra Skåne den 31 januari.

Sverigekarta som visar antal åskdagar under januari 2023
Antal åskdagar under januari 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under januari 2023
Totalt antal blixtar under januari 2023. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Rekordvarm nyårsdag i delar av Skåne

Årsskiftet 2022/2023 blev mycket milt i Götaland och norra Norrland medan det var kallare och klarare väder i Dalarna och Härjedalen. På nyårsdagen noterades nya värmerekord i Malmö och Lund. Allra varmast hade Kristianstad i Skåne med 11,5°

Ett lågtryck som drog bort över Finland gav snöfall i nordöstra Norrland på nyårsdagen, medan ett annat lågtryck på Norska havet medförde snöfall och hårda västvindar i fjällen.

I södra Sverige bjöds det också på nederbörd den 1-2 januari. Regn övergick på många håll delvis eller helt till snö kvälls- och nattetid. Rångedala i södra Västergötland fick 22,0 mm i dygnsnederbörd den 2.

Kallare med början i norr

Den 2 januari varierade molnigheten i norr och det blev kallare i Norrland samt norra Svealand. Temperaturen sjönk till -29,1° i Ljusnedal i Härjedalen och -28,6° i Särna i norra Dalarna. Det var fortsatt mycket milt för årstiden i söder där Skillinge i östra Skåne samt Lund nådde upp i 9,8°.

En högtrycksrygg gav kallt väder i större delen av landet den 3 januari. Det var klart på många håll utom längst i söder och i norr. Älvsbyn i Norrbotten uppmätte -30,1°. Natten till den 4 ökade molnigheten.

Snöoväder i södra Sverige

Ett lågtryck från Atlanten passerade över Götaland den 4 januari och natten till den 5 innan det fortsatte mot sydost. Det medförde blåsigt väder och kraftig nederbörd i södra Sverige. Södra Götaland och västkusten fick regn medan norra Götaland och södra Svealand främst fick snö. Eftersom temperaturen låg runt nollan på många håll var snön blöt och tung. Flera trafikolyckor, nedfallna träd och strömavbrott rapporterades.

Analys av väderläget klockan 1 den 5 januari 2023.
Analys av väderläget klockan 1 den 5 januari 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Flertalet stationer uppmätte 20-35 mm i dygnsnederbörd. Malmbäck på småländska höglandet fick 48,3 mm och Kroppefjäll-Granan i Dalsland 45,4 mm. Morgonen den 5 hade snödjupet i Säffle i sydvästra Värmland ökat med 28 cm jämfört med föregående dygn. Malmbäck hade ett snödjup på 30 cm varav 24 cm var nysnö.

Kallare luft svepte kvällen den 5 ned över Götaland och vinden avtog långsamt. Det hängde samman med att ett högtryck över norra Norrland den 5-6 förflyttades åt sydost över Finland.

Nytt omfattande snöfallsområde på trettondagen

På trettondag jul, den 6 januari, drog ännu ett omfattande snöfallsområde in över västra Götaland samt Svealand och spred sig vidare österut och norrut. I södra Götaland och utmed västkusten bestod nederbörden helt eller delvis av regn. Mest nederbörd föll det väster om Vänern. I Dalsland uppmätte Krakstad 33,4 mm och Ånimskog 31,8 mm i dygnsnederbörd. Det var även blåsigt i främst de västra delarna av landet.

Högtrycksinflytande i norra Sverige gav klart och mycket kallt väder på sina håll i nordligaste Norrland. Tidigt på dygnet den 7 sjönk temperaturen i Naimakka till -38,2°, vilket blev månadens lägsta temperatur.

Snöfall följdes av mildare väder

Trettondagens snöfallsområde fortsatte norrut över Norrland den 7 januari och följdes av tilltagande syd- och sydostvindar som förde med sig mildare luft. Snön började smälta i söder. Ett annat, djupt lågtryck på Atlanten gjorde att en ny front med nederbörd drog in från sydväst. Upp till södra Svealand bestod nederbörden främst av regn.

Mycket snö i Ångermanland

Det snöade ymnigt i Ångermanland och Västerbotten den 7-8. I Ångermanland föll det 23,2 mm i Nordanbäck och 22,8 mm i Hattsjöbäcken den 7 januari samt 38,0 mm i Nora-Östanö, 35,0 mm i Härnösand och 32,9 mm i Västmarkum den 8. Under ett dygn fram till morgonen den 8 ökade snödjupet med 22 cm i Nordanbäck och 21 cm i Hattsjöbäcken. Morgonen den 9 hade det ökat med 29 cm i Aspeå och 24 cm i Hattsjöbäcken.

Det blev ännu mildare i hela landet den 8. Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen uppmätte 4,4° och Halmstad flygplats i Halland 8,4°.

Milt och ostadigt väder

Nederbörden i östra Norrland avtog den 9. Ett nytt regnområde drog in över sydvästra Sverige och fortsatte upp över landet den 9-10 samtidigt som det övergick i snöfall. I Sörmland fick Åda 23,5 mm och Vagnhärad 18,1 mm nederbördsdygnet den 9. Sent på kvällen den 10 tilltog vinden vid västkusten. I södra Sverige rapporterades det om översvämningar efter flera dagar med nederbörd och snösmältning.

Svintunabäcken översvämning 10 januari 2023
Översvämning i Svintunabäcken vid Kolmården i Östergötland den 10 januari 2023. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Blåsigt i söder och i Jämtlandsfjällen

Ett omfattande nederbördsområde med kraftiga vindar drog in västerifrån över södra Sverige under natten och passerade upp över landet den 11. På morgonen uppmätte Fotskäl i västligaste Västergötland 18,7 mm i dygnsnederbörd.

Lågtryck på Atlanten gav fortsatt ostadigt väder i Sverige den 12. Det blev ännu mildare i norra Norrland. Kallast i Sverige var Tarfala i norra Lapplandsfjällen med -11,8° som lägst.

Lågtryck i söder och kallare i norr

Den 13-14 passerade ett nytt lågtryck österut över södra Sverige. Den 13 fick Borås 23,2 mm nederbörd och Torup i Halland 21,8 mm. Temperaturerna i norra halvan av Sverige började sjunka framförallt i områden med klart väder. Den 14 hade Naimakka -29,5°.

Nästa lågtryck på Atlanten skickade in ett nederbördsområde över sydvästra Sverige kvällen den 14. 

Omfattande lågtryck passerade över mellersta Sverige

Lågtryckets centrum passerade över mellersta Sverige den 15-16 och rörde sig norrut över Norrland. Det blåste storm i byvindarna längs Östersjökusten den 15. Norra Sveland och Norrland fick i huvudsak snö medan det söderut var mest regn. Morgonen den 15 uppmätte Töcksfors i västligaste Värmland 21,5 mm i dygnsnederbörd och Krakstad i Dalsland 20,8 mm. Övertorneå i Tornedalen hade fått 25,8 mm morgonen därpå. 

Större delen av Svealand samt delar av Götaland och sydöstra Norrland fick en ganska solig dag den 16, men ett nytt lågtryck närmade sig Sverige från sydväst. Nederbörd började under kvällen falla i västligaste Götaland.

Nederbördsområde från sydväst

Nederbördsområdet rörde sig norrut över landet den 17. Störst nederbördsmängder observerades i södra Norrland. I Hälsingland fick Nianfors 25,9 mm och i Medelpad fick Sidsjö 24,4 mm.

Ett lågtrycksområde i väster gav fortsatt ostadigt väder den 18 och nederbörden föll främst som snö. Det kom omkring 10 mm på olika håll i landet. 

Den 19 stabiliserade sig vädret något. Solen visade sig bland annat i östra Götaland och sydöstra Svealand. Ett område med snö och regn berörde däremot västra Svealand medan ett annat nederbördsområde drog in över sydvästra Götaland mitt på dagen och fortsatte norrut.

Högtrycksrygg

Rimfrost på träd utanför Krokek i Östergötland den 22 januari 2023
Rimfrost på träd utanför Krokek i Östergötland den 22 januari 2023. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Ett högtryck växte till över Sverige den 20. I delar av västra Svealand och Norrland var det klart väder. Där blev det även kallare. Det föll små mängder nederbörd i Norrland och vinden ökade i norra Lapplandsfjällen.

Högtrycksryggen gav på många håll utom i fjällen kallt och rätt lugnt väder den 21-22. Ett lågtryck på Norska havet gjorde att ett snöfallsområde drog in över nordvästra Norrland den 21 och högtrycksryggen började förskjutas söderut den 22.

Lågtryckstrafiken på Norska havet kom att ge tidvis blåsigt väder och nederbörd i fjällen från den 21 januari och varje dygn resten av månaden.

Medan det blev mildare i norra Norrland den 22, var det mycket kallt i norra Svealand och stora delar av södra Norrland utom fjällen. Temperaturen sjönk till -31,2° i Särna i norra Dalarna och -29,5° i Sveg i Härjedalen.

Högre temperaturer i norr än i söder

Ett lågtryck norr om Sverige gav blåsigt väder den 23. Områden med regn och snö drog in över Norrland och Svealand. Digernäset i Jämtlandsfjällen fick 17,7 mm. Högtrycksryggen försköts söderut över södra Sverige och kylan i mellersta Sverige dämpades. Det uppmättes högre temperaturer i norr än i söder. Abisko i norra Lapplandsfjällen nådde upp i 5,4°, medan Skillinge i sydöstra Skåne fick 3,8°.

En varmfront drog in söderifrån över Norrland den 24. Mosekälla i södra Lapplandsfjällen fick 23,0 mm. Ishalka förekom i mellersta Norrland, bland annat Åre.

Ett lågtrycksområde från Norska havet passerade över nordligaste Norrland den 25. Områden med regn berörde även södra Sverige, främst västligaste Götaland. Nederbördsmängder på 10 mm uppmättes. Det var mycket milt i hela landet utom längst i söder. Östersund-Frösön flygplats hade 8,1°.

En ny högtrycksrygg

En högtrycksrygg började växa in från sydväst över Sverige den 26. Det klarnade upp i en stor del av landet. Under kvällen ökade molnigheten i norr medan södra Sverige fick en klar och kall natt.

Håris den 27 januari 2023 i Åby norr om Norrköping
Håris den 27 januari 2023 utanför Norrköping i Östergötland. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Högtrycksryggen gav lite lägre temperaturer i södra Sverige den 27 samtidigt som den rörde sig söderut. Delar av Götaland och östra Svealand fick tidvis klart väder. Ett lågtryck på Ishavet medförde att ett nederbördsområde rörde sig österut över norra Norrland. Det gav ett par millimeter utom i inlandet.

Natten till den 28 blev klar och kall i södra och östra Götaland. Temperaturen sjönk till -10,4° i Hagshult i Småland. Molnigheten ökade dock sedan i södra Sverige och vinden tilltog. Snöbyar drog in över fjällen och inlandet. Det var fortsatt mycket milt i Norrland. Kvikkjokk-Årrenjarka i mellersta Lapplandsfjällen uppmätte 6,1°.

Pärlemormoln vid Idre den 28 januari 2023.
Pärlemormoln vid Idre i Dalarna den 28 januari 2023. Foto Leif Hallingfors Förstora Bild

Lågtryck gav blåsigt väder

Det var milt och mycket moln i stort sett i hela landet den 29. Ett nytt djupt lågtryck med nederbörd närmade sig på Norska havet. Det passerade över mellersta Norrland under natten och morgonen den 30. Digernäset i Jämtlandsfjällen fick då 18,0 mm nederbörd.

Lågtrycket drog vidare mot Finland den 30. Det medförde blåsigt väder i en stor del av Sverige. Det föll mest små mängder nederbörd, lite mer i Jämtland där Gäddede fick 12,4 mm. På eftermiddagen började det klarna upp på många håll i landet.

En högtrycksrygg gav inledningsvis klart till halvklart väder på många håll utom i fjällen den 31. Södra Sverige berördes sedan av ett splittrat nederbördsområde bestående av regn och snö, som började dra in västerifrån på förmiddagen. Sunneränga i norra Småland fick 11,9 mm under månadens sista dygn.

Högsta temperatur, januari 2023
Norrland +8,1° den 25 Östersund-Frösön flygplats (Jämtland)
Svealand +7,2° den 25 Säffle (Värmland)
Götaland +11,5° den 1 Kristianstad (Skåne)
Lägsta temperatur, januari 2023
Norrland -38,2° den 7 Naimakka (Lappland)
Svealand -31,2° den 22 Särna (Dalarna)
Götaland -10,4° den 28 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, januari 2023
Norrland 138,7 mm Gåltjärn (Ångermanland)
Svealand 145,2 mm Töcksfors (Värmland)
Götaland 209,4 mm Källsjö (Halland)
Lägsta nederbörd, januari 2023
Norrland 14,9 mm Abisko Aut (Lappland)
Svealand 32,8 mm Örskär A (Uppland)
Götaland 50,1 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, januari 2023
Norrland 1038,7 hPa den 21 Sveg (Härjedalen)
Svealand 1040,5 hPa den 22 Berga och Floda (Södermanland) samt Gustavsfors (Värmland)
Götaland 1042,2 hPa den 23 Kosta (Småland) och Torup (Halland)
Lägsta lufttryck, januari 2023
Norrland 966,8 hPa den 30 Järnäsklubb (Ångermanland)
Svealand 971,8 hPa den 15 Blomskog (Värmland)
Götaland 970,0 hPa den 15 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, januari 2023
Norrland 125 cm den 19 Almdalen (Jämtland)
Svealand 97 cm den 18 Storbron (Dalarna)
Götaland 44 cm den 7 Krakstad (Dalsland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm januari 2023 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i januari 2023 (5 kB, pdf)