Januari 2023 - Riklig nederbörd och milt väder ledde till översvämningar i södra Sverige

Stora nederbördsmängder och snösmältning i södra Sverige ledde till snabb påfyllning av sjöar och markvattenmagasin men också höga vattenflöden och översvämningar.

.