Januari 2018 - Mycket snörikt i Norrland och Dalarna

Årets första månad blev mild i stora delar av landet förutom i norra Lapplandsfjällen. Den 7 januari kom stormen Cora till norra Sverige. Vinden nådde orkanstyrka i fjällen och risken för laviner var stor. Det var mycket snö i delar av Dalarna och Norrland.

Temperatur - Varierande temperaturer

Medeltemperaturen i januari blev över det normala i större delen av landet. I söder i allmänhet två till fyra grader över det normala och i norr noll till tre grader över det normala. I södra Götaland har inte månadsmedeltemperaturen varit så hög i januari sedan 2015. I norra Lapplandsfjällen var medeltemperaturen däremot under det normala. I Nikkaluokta var det den kallaste januari sedan 2014. För Nikkaluoktas del är detta den fjärde kallaste januarimånaden under 2000-talet. Förutom 2014 var det kallare där i januari 2004 och 2003.

Det var en stor skillnad i temperaturavvikelsen mellan Nikkaluokta och Tarfala, som ligger ca 12 km ifrån varandra. Nikkaluokta hade 3,7° lägre än normalt och Tarfala hade endast 0,2° lägre än normalt. Detta beror på att Nikkaluokta ligger nere i en dalgång medan Tarfala är en höghöjdsstation belägen på drygt 700 m högre höjdnivå jämfört med Nikkaluokta.

Januari bjöd på stora skillnader mellan högsta och lägsta temperaturen. Den lägsta temperaturen uppmättes i Kvikkjokk-Årrenjarka där det var -37,8° morgonen den 23. Högsta temperaturen uppmättes i Norrköping på kvällen den 24 med 10,3°. (Temperaturdygnet räknas från kl. 19 till 19 påföljande dygn. Norrköpings värde bokförs därför den 25). I Jäkkvik i mellersta Lapplandsfjällen var det stor temperaturskillnad mellan den 9 och 10 januari. Den 9 var det 3,6° som varmast och den 10 var det -25,1° som kallast.

Karta över månadsmedeltemperaturen för januari 2018.
Månadsmedeltemperaturen för januari 2018. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2018. Förstora Bild

 

Nederbörd - Blötare än normalt

Nederbörden i januari var över det normala i stort sett i hela landet. Det blev i allmänhet den nederbördsrikaste januari sedan 2015. I fjällkedjan, främst den norra delen, var det torrare än normalt. Ritsem och Katterjåkk hade den torraste januarimånaden sedan 2014. 

Månadens största nederbördsmängd föll i Hattsjöbäcken i norra Ångermanland den 31 januari där det kom 47,2 mm

Karta över nederbörd januari 2018.
Nederbördssumma i mm januari 2018. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under januari 2018.
Nederbördens avvikelse från det normala under januari 2018. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i januari 2018 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i januari 2018 (92 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under januari 2018
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under januari 2018. Förstora Bild

Januari blev en rätt vindsvag månad. Större delen av landet hade i genomsnitt vindbyar under det normala. Undantaget är främst norra fjällkedjan där det blåste mer än normalt.

Den 7 januari drog stormen Cora in över landets norra delar. Det blåste orkan vid stationen i Stekenjokk i södra Lappland, där det registrerades 37,7 m/s i medelvind och 42,0 m/s i vindbyarna. I Blåhammaren i Jämtland kom medelvinden upp i stormstyrka med 31,1 m/s och orkanstyrka i vindbyarna med 42,2 m/s.

Snö

I början av året var stora delar av Sverige snötäckt, med undantag för kusten i södra Sverige och några delar av inlandet i södra Sverige. Snön smälte dock bort på de flesta håll i Götaland och östra Svealand redan till den 2. Den 17 var nästan hela landet snötäckt igen och det mesta av snötäcket låg kvar till den 24. Då kom det in mildare luft och nästan all snö smälte bort i Götaland.

Norrland och större delen av Svealand var snötäckt under hela januari. Ett flertal stationer i Norrland har haft ovanligt stora snödjup för januari. I Åkroken i Ångermanland mättes 110 cm den 18. Det största observerade januarivärdet av snödjup i Åkroken är 125 cm från år 1977. Månadens största snödjup i landet blev 155 cm, uppmätt i Kittelfjäll den 24.

Snödjupskarta för 31 januari 2018.
Snödjupskarta för 31 januari 2018. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 januari 2018.
Snödjupskarta för 15 januari 2018. Förstora Bild

Solskenstid

Januari blev i allmänhet en solfattig månad. I Umeå registrerades bara 8 soltimmar, vilket är det delat lägsta värdet där tillsammans med januari 1988 sedan stationen startade 1969. Lägst antal soltimmar hade Katterjåkk och Abisko med 0 timmar och flest antal soltimmar hade Nordkoster med 45 timmar.

Karta med soltimmar januari 2018.
Antal soltimmar i januari 2018. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2018.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2018. Förstora Bild

Åska

Endast några enstaka urladdningar registrerades den 27-28 januari.

Totalt antal blixtar under januari 2018.
Totalt antal blixtar under januari 2018. Förstora Bild
Antal åskdagar under januari 2018.
Antal åskdagar under januari 2018. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Blöt start på 2018

Under årets första dag var det ett lågtryck som dominerade vädret. Nästan hela landet fick nederbörd, med snö i norr och regn i söder. De största mängderna föll i inre Halland, södra Västergötland och västra Småland. Mest fick Horred i Västergötland med 22,6 mm. Temperaturen var över den normala i hela landet bortsett från nordvästra Norrland. Den 2 rörde sig snöområdet i Norrland långsamt vidare norrut. Södra Sverige fick mestadels uppehåll men en del skurar drog in från havet med västvindarna. Temperaturen var över den normala i hela landet.

Under den 3 drog snöområdet över Norrland bort och en ny front med nederbörd drog in över södra Götaland. Uddevalla i Bohuslän fick 23,6 mm nederbörd. Det blev kallare än normalt i stora delar av södra och mellersta Norrland, men i nordöstra Norrland var det fortsatt temperaturer mycket över det normala.

Under natten till den 4 spred sig nederbördsområdet norrut och senare under dagen var det splittrad nederbörd i Götaland, Svealand och södra Norrland. I Sänningstjärn i Hälsingland noterades 26,7 mm nederbörd. Temperaturen sjönk kraftigt i Lapplandsfjällen. Kallast var det vid stationen i Nikkaluokta som noterade -30,9°.

På morgonen den 5 låg nederbördsområdet kvar över Svealand och södra Norrland, men rörde sig norrut under dagen. Nederbörden föll mestadels som snö. Bakom nederbörden började klar och kall luft sprida sig söderut i landet.

Klart och kallt

Den klara och kalla luften spred sig ytterligare i landet under den 6. Snöfallet i Norrland drog vidare mot Finland och fram mot kvällen hade i stort sett hela landet klart väder. I Norrlandsfjällen drog dock snöbyar in i den tilltagande nordvästvinden.

Stormen Cora

Ett djupt och intensivt lågtryck rörde sig österut över mellersta Norrland den 7 och det blev mycket blåsigt. Den kraftigaste vinden mättes vid stationen i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen där det var orkanstyrka med 37,7 m/s i medelvind och 42,0 m/s i vindbyarna. I Blåhammaren i Jämtland kom medelvinden upp i stormstyrka med 31,1 m/s och orkanstyrka i vindbyarna med 42,2 m/s. Det kom även en hel del snö med stormen. Risken för laviner var stor i Jämtlands- och Härjedalsfjällen. Vägar stängdes av och tågtrafik ställdes in. I övriga landet var det mestadels klart och kallt väder.

Animering av stormen Cora - januari 2018

Högtrycksrygg

Den 8 hade vindarna efter Cora avtagit men ett nytt lågtryck passerade norr om Sverige och gav hård västlig vind i norra Lapplandsfjällen. En högtrycksrygg växte in över södra halvan av Sverige. Till en början med mestadels klart väder innan dimma och dimmoln spred sig i Götaland.

Högtrycksryggen låg kvar över södra Sverige den 9 men rörde sig långsamt åt nordost. Luftmassan var fuktig och det förekom en hel del dimma. Allt efter som högtrycksryggen rörde sig åt nordost klarnade det upp i söder. Temperaturen var mycket över det normala på vissa håll i norra Norrland. I Kvikkjokk-Årrenjarka var det 4,0° och i Jäkkvik var det 3,6° som varmast. Båda stationerna ligger i mellersta Lapplandsfjällen.

Dimmig morgon med frost på träden och gräset i Norrköping 10 januari 2018.
Dimmig morgon med frost på träden och gräset i Norrköping 10 januari 2018. Foto Lisette Edvinsson Förstora Bild

Den 10 låg högtrycket över norra Sverige och gav delvis klart väder i Norrland och Svealand. I södra Sverige växte ett nederbördsområde in från söder. Natten till den 11 blev kall på många håll i mellersta Sverige. Kallast var det i Gielas i södra Lapplandsfjällen där det noterades -31,7°. Högtrycket låg kvar i norra Sverige och i södra Sverige dominerade moln och dimma.

Högtrycket fortsatte att styra vädret den 12 med låga moln som dominerade vädret i den södra delen av landet. På en del håll i den norra delen av landet var det klarare med höga moln och en svag vind, vilket gjorde att det blev kallt. Kallast var det i Härjedalen där Sveg rapporterade -31,2°. Även den 13 var ett dygn som styrdes av högtrycket med kallt väder i delar av Norrland. Sveg var åter kallast med -31,6° som lägst. Den 14 började högtrycket att försvagas och ha mindre inflytande på vädret.

Lågtryck närmar sig

Ett lågtryck ute på Atlanten närmade sig den 15 och gjorde så att vinden vred om till sydlig och ökade i styrka. I Blåhammaren kom medelvinden upp i orkanstyrka då där registrerades 32,9 m/s. I Stekenjokk var det stormstyrka då medelvinden mättes till 29,9 m/s. På västkusten nådde flera stationer stormstyrka i vindbyarna. De kraftigaste vindbyarna noterades på Måseskär i Bohuslän med 27,1 m/s. Under kvällen kom ett nederbördsområde, med delvis snö, in ifrån väster i södra Sverige. Svaneholm i sydligaste Värmland fick 26,9 mm nederbörd.

Under natten till den 16 fortsatte nederbördsområdet långsamt österut och på morgonen täckte det stora delar av södra Sverige. Nederbörden föll mestadels som snö och nästintill hela Götaland blev snötäckt. Lillhamra i norra Dalarna fick 27,0 mm nederbörd omräknat till smält form. Det var åter igen ett blåsigt dygn i större delen av Sverige.

Den 17 låg nederbördsområdet nästan stilla i ett stråk från Gotland till södra Norrland och föll mestadels som snö.

Kall luftmassa

Till den 18 hade en kall och ostadig luftmassa dragit in över Sverige. Nästan hela landet var täckt av moln och snöbyar förekom här och var. En svag högtrycksrygg växte in norrifrån den 19. Molnen dominerade men på vissa håll kom solen fram.

Den kalla luftmassan låg kvar den 20 och det var mycket moln med några spridda snöbyar över landet. Mest snö kom det i sydöstra delen av landet. På morgonen den 21 mättes det 14 cm ökning av snötäcket det senaste dygnet i Orrefors i Småland.

Även den 21 var det en kall luftmassa med minusgrader på de flesta platser i Sverige. Molnen dominerade men på en del håll var det klart väder. Där det var klart sjönk temperaturen. Den 22 fortsatte samma väderläge med kall luftmassa och några utspridda snöbyar. Månadens lägsta temperatur observerades i Götaland och Svealand. I Götaland hade Visby -15,3° medan Särna i norra Svealand uppmätte -33,2°.

Lokal strålningsdimma över fältet i det kalla och klara vädret. Bilden är tagen i Norrköping 21 januari 2018.
Lokal strålningsdimma över fältet i det kalla och klara vädret. Bilden är tagen i Norrköping 21 januari 2018. Foto Lisette Edvinsson

Natten till den 23 blev kall med minusgrader på de flesta håll i landet. Kallast var det i Kvikkjokk-Årrenjarka med -37,8°, vilket blev månadens lägsta temperatur. Ett snöområde rörde sig österut över mellersta Sverige.

Mildare luft

Natten till den 24 var det ett omfattande nederbördsområde som täckte större delen av Sverige. Nederbörden kom mestadels som snö men det förekom även regn. Mildare luft med flera plusgrader spred sig över landets södra del, vilket gjorde att mycket av snön i Götaland smälte bort. På kvällen hade Norrköping 10,3°, vilket blev månadens högsta temperatur. Ett lågtryck närmade sig från Atlanten och ett nytt nederbördsområde drog in från sydväst. Nederbörden började som regn men övergick till snö när den närmade sig Norrland.

Den 25 passerade lågtrycket norra Sverige åt nordost. Det fortsatte att snöa i Norrland och det var blåsigt i södra Sverige. Vid Väderöarna i Bohuslän blåste det storm i medelvinden med som mest 25,1 m/s. Stationen i Kilsbergen-Suttarboda i Närke registrerade vindbyar på 23,3 m/s, vilket är mycket för att vara en inlandsstation. Den milda luften spreds vidare norrut. I Svealand och södra Norrland var medeltemperaturen mycket över den normala. I södra Norrland var det högst temperatur i Hudiksvall och Kuggören, båda i Hälsingland, där det mättes 7,3°. Detta blev månadens högsta temperatur i Norrland. I Svealand var det flera stationer som mätte över 7° och i Götaland var det flera stationer som mätte över 10°. (Temperaturdygnet räknas från kl. 19 till 19 påföljande dygn. Därför bokförs temperaturer som mättes på kvällen den 24 på den 25).

Den 26 delades landet av en front över mellersta Sverige. Söder om fronten var det plusgrader och norr om fronten var det minusgrader. En svag högtrycksrygg växte in över landet den 27 och solen visade sig på många håll. Det blev mycket kallt i norra Norrland, Nikkaluokta mätte -36,8°.

Lågtryck

Ett lågtryck som närmade sig från Atlanten drog in nederbörd i södra Sverige natten till den 28. Vinden tilltog och flera stationer på västkusten registrerade hård vind. Ett nytt lågtryck med tillhörande nederbörd drog in över landet den 29. I södra och västra Götaland föll nederbörden mestadels som regn men övergick till snö i nordöstra Götaland och norrut.

Den 30 blev en mellandag i väntan på nästa lågtryck, som drog in västerifrån den 31 med nederbörd över större delen av landet. Det var även blåsigt med sydliga eller sydostliga vindar. Det kom stora nederbördsmängder i östra delarna av södra Norrland. Hattsjöbäcken i norra Ångermanland fick 47,2 mm nederbörd omräknat till smält form, vilket gav en snödjupsökning på 32 cm. 47,2 mm var även månadens största nederbördsmängd.

Högsta temperatur, januari 2018
Norrland +7.3° den 25 Hudiksvall och Kuggören (Hälsingland)
Svealand +7.8° den 25 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +10.3° den 25 Norrköping (Östergötland)
Lägsta temperatur, januari 2018
Norrland -37.8° den 23 Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland)
Svealand -33.2° den 22 Särna (Dalarna)
Götaland -15.3° den 22 Visby flygplats (Gotland)
Högsta nederbörd, januari 2018
Norrland 141.7 mm Åsnorrbodarna (Hälsingland)
Svealand 114.6 mm Riddarhyttan (Västmanland)
Götaland 159.2 mm Källsjö (Halland)
Lägsta nederbörd, januari 2018
Norrland 6.6 mm Abisko (Lappland)
Svealand 34.0 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 31.6 mm Falsterbo (Skåne)
Högsta lufttryck, januari 2018
Norrland 1042.8 hPa den 13 Sveg (Härjedalen)
Svealand 1042.1 hPa den 13 Örskär (Uppland)
Götaland 1041.7 hPa den 12 och 13 Gotska Sandön (Gotland)
Lägsta lufttryck, januari 2018
Norrland 970.5 hPa den 25 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 976.0 hPa den 25 Hamra (Dalarna)
Götaland 974.5 hPa den 16 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, januari 2018
Norrland 155 cm den 24 Kittelfjäll (Lappland)
Svealand 133 cm den 24 Gördalen (Dalarna)
Götaland 27 cm den 20 Börrum (Östergötland)

Dygnsnederbörd över 40 mm januari 2018 (81 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i januari 2018 (81 kB, pdf)