Januari 2011 - Mildare vinterväder

Redan under nyårsnatten kom i södra Sverige det första avbrottet i den tidigare ihållande kylan. Vädret skulle sedan komma att pendla mellan kalla och milda perioder med en viss övervikt för de milda inslagen.

Med undantag för fjällen blev det mestadels något soligare än normalt. Det i början av månaden ganska magra snötäcket i fjällen växte flera decimeter. I Götaland och södra Svealand krympte det istället rejält och de första fläckarna med barmark tittade fram i Skåne och längs västkusten.

Lågtryckspassage under nyårsnatten

Temperaturen, som steg över nollan i södra Sverige under nyårsnattens lågtryckspassage, sjönk åter till minussidan under nyårsdagens gång i takt med att lågtrycket snabbt drog bort österut. I de östra delarna av Svealand och Norrland föll snö liksom i den nordliga vinden i fjällen där snödjupet ökade med en knapp decimeter på sina håll.

Den 2-3 rådde lätt högtrycksbetonat väder vilket gav en del solsken i söder. Enstaka snöbyar förekom dock ännu i norr. Det relativt stabila och klara vädret höll i sig i norra Norrland den 4 och gav riktigt låga temperaturer. På morgonen den 5 noterades -38.7° i Nikkaluokta vilket blev månadens lägsta temperatur i landet.

I söder inleddes natten mot den 4 en ostadig period då flera snöfallsområden passerade förbi t o m den 7. Snöfallen drog in från sydväst och rörde sig i nordostlig till nordlig riktning upp längs framförallt Norrlandskusten. Den sammanlagda snödjupsökningen blev under dessa dygn 1-3 dm i Götaland, Svealand och östra Norrland upp till Västerbotten.

Månadens största snödjup uppmättes i Härnösand som på morgonen den 7 hade 132 cm, vilket är nytt januarirekord där sedan snödjupsmätningarna startade 1905. Det blev också landets högsta rapporterade snödjup i januari. I fjällen rådde samtidigt ofta hårda vindar men det kom inte mycket snö.

Snödjupskarta för 15 januari 2011
Snödjup, 15 januari 2011. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 januari 2011
Snödjup, 31 januari 2011. Förstora Bild

Halt och blött

Den 8-9 passerade ett nytt frontsystem upp över landet. Nederbörden började falla som snö men övergick i söder ganska snabbt i regn som även var underkylt. Temperaturer omkring noll i Göta­land och Svealand orsakade på många håll svår halka.

Det blev även i främst Götaland påtagliga trafikproblem på grund av översvämmade vägar när regn och smältvatten hindrades att rinna av vägbanorna av blockerande is och snövallar. I Norrland föll all nederbörd som snö men det kom inga större mängder.

Medan en del lättare snöfall fortsatte i norra Norrland den 10 blev det i den södra delen av landet en solig dag med flera plusgrader. Påföljande dag gav istället fler luckor i molntäcket i norr.

Den 12 passerade ett mindre lågtryck i söder och i östra Svealand föll en dryg decimeter snö som mest. I den nordliga vinden på baksidan av lågtrycket sjönk sedan temperaturen allmänt och på de flesta håll var temperaturerna låga för årstiden den 13-15. I norra Norrland noterades minimitemperaturer under -35° på flera håll.

Snösmältning i söder

Under natten mot den 15 närmade sig åter en varmfront i väster. Med väst- och sydvästvindar började mild luft tillsammans med snö, som i Götaland och Svealand övergick i regn, sakta avancera österut över landet den 15-16.

Framför­allt i fjällen blev det blåsigt och i Jämtlandsfjällen nådde vinden stormstyrka på exempelvis Sylarna och Blåhammaren. Den mesta nederbörden hamnade dock utanför fjällen.

Största mängderna föll i västra Götaland där det på sina håll totalt kom drygt 25 mm i smält form. Längs södra Norrlandskusten förekom underkylt regn med ishalka som följd. I Norrbotten och Västerbotten föll nederbörden som snö och gav 1-2 dm nysnö.

Den 17 rådde för årstiden höga temperaturer i hela landet och månadens högsta temperatur på 6.8° uppmättes i Barkåkra i nordvästra Skåne. Ett regnområde passerade över södra Götaland under morgontimmarna den 18. Med undantag för en och annan snöby i norr var annars den 18-20 en vädermässigt lugn period.

Under de milda dagarna mellan den 16-19 orsakade dock det ovanligt tjocka snötäcket i Götaland att stora mängder smältvatten tillsammans med regnvatten hade svårt att rinna undan. I södra Skåne svämmade vattendrag över och vägar fick stängas av i bl a Löderup.

Karta med soltimmar under januari 2011
Antal soltimmar i januari 2011. Förstora Bild
Medelmolninghet under januari 2011
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2011. Förstora Bild

Mild och blåsig avslutning

En högtrycksrygg växte in över landet, vilket gjorde framförallt den 20 till en fin vinterdag. Även allra längst uppe i norr tittade solen fram en stund.

Den 21-24 fördes mild luft och flera nederbördsområden in över landet. De största mängderna fick Jämtlandsfjällen där det föll både snö och regn.
Därefter följde högtrycksbetonat väder den 25-26 med en hel del sol men också lägre temperaturer. Flera stationer i Norrlands inland rapporterade åter minimitemperaturer under -30°.

Medan högtrycket låg kvar över södra Sverige den 27 började en period då kraftiga väst­vindar förde in mild luft i norr. I södra Lapplandsfjällen noterades som mest 39 m/s i medelvind i Stekenjokk (1036 m ö h) den 28. Både regn och snö förekom i den varma västvinden i fjällen där Katterjåkk fick 36 mm i smält form den 27 och Hemavan 38 mm den 28. Dagen efter var det över +6° på flera platser längs mellersta Norrlandskusten.

Under månadens sista dagar dominerade friska och huvudsakligen milda västvindar vilka förde med sig ytterligare snöfall över Norrland. I framförallt de västligaste fjälltrakterna ökade då snödjupet till omkring metern.

Genom de höga och mestadels tunna molnen över östra och södra delarna av landet sken däremot solen en hel del den 30 och i något mindre utsträckning även den 31.
 

Temperatur, nederbörd och snödjup vid 10 mätstationer i januari 2011

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 mätstationer i januari 2011

Temperatur: Övervägande milt

I skarp kontrast till den kalla december blev det i januari varmare än normalt i praktiskt taget hela landet. Vanligtvis är januari kallare än december men med undantag för norra Lappland blev nu medeltemperaturen för januari högre än den för december. I södra Götaland blev ökningen till och med den största på minst hundra år. Januari blev också betydligt mildare i år än förra året men man behöver inte gå längre tillbaks än till 2008 för att finna en varmare januarimånad i hela landet.

Karta över medeltemperaturen i januari 2011.
Karta över medeltemperaturen i januari 2011. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i januari 2011
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i januari 2011 Förstora Bild

Nederbörd: Många nederbördsdagar

Nederbördsmängderna i januari var nära de normala i stora delar av landet. Medan riktigt höga värden av dygnsnederbörd uteblev helt var nederbörden istället fördelad över många dygn. På flera håll i Norrland rapporterades 25 eller fler nederbördsdygn. I södra och östra delarna av landet föll huvuddelen av nederbörden under månadens första hälft medan nederbörden i Norrlandsfjällen i huvudsak föll den sista veckan.

Karta över nederbörd januari 2011.
Karta över nederbörd i januari 2011 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under januari 2011
Karta över nederbörd i procent av det normala under januari 2011 Förstora Bild
Högsta temperatur, januari 2011
Norrland +6.4° den 28 Härnösand (Ångermanland)
Svealand +5.8° den 17 Brattmon (Värmland)
Götaland +6.8° den 17 Barkåkra (Skåne)
Lägsta temperatur, januari 2011
Norrland -38.7° den 5 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -31.6° den 14 Särna (Dalarna)
Götaland -18.9° den 27 Horn (Östergötland)
Största månadsnederbörd, januari 2011
Norrland 165 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 78 mm Vitsand (Värmland)
Götaland 98 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta månadsnederbörd, januari 2011
Norrland 16 mm Kuggören A (Hälsingland)
Svealand 22 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 20 mm Visingsö A (Småland), Måseskär A (Bohuslän) och Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, januari 2011
Norrland 1031.0 hPa den 20 Sveg (Härjedalen)
Svealand 1031.9 hPa den 20 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1032.0 hPa den 21 Falsterbo A (Skåne)
Lägsta lufttryck, januari 2011
Norrland 980.1 hPa den 29 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 979.3 hPa den 1 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 979.5 hPa den 1 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, januari 2011
Norrland 135 cm den 31 Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 88 cm den 7,8 och 16 Finnbacka (Dalarna)
Götaland 91 cm den 1,2 och 3 Kråkemåla (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm, januari 2011

Mätstationer som noterat mer än 40 mm i dygnsnederbörd

Medelvindhastighet på minst 21 m/s, januari 2011

Mätstationer som noterat minst 21 m/s i medelvind