Januari 2011 - Mycket snö och stigande flöden i söder

Under första halvan av januari var hela landet snötäckt och vattenföringen i södra Sverige var låg och under det normala. Under andra halvan steg vattenföringen till över det normala. Grundvattennivåerna var nära det normala.

Vattenföring

I Götaland och östra delen av Svealand låg vattenföringen, för första delen av januari, kring eller under det normala. Under andra halvan steg vattenföringen till över det normala.
 
För västra delen av Svealand samt för sydvästra och nordöstra delen av Norrland låg vattenflödet under det normala för hela månaden. För övriga delar av Norrland låg den kring eller strax över det normala för månaden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i januari 2011

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar januari 2011

Snötillgången

I mitten av månaden var hela landet snötäckt. Över hela Götaland och stora delar av östra Svealand låg upp till tre gånger så mycket snö som normalt för årstiden. Även längs Norrlands kustland och i södra Jämtland låg mer snö än normalt.

Mest snö återfinns föga förvånande i Norrlands fjälltrakter. I södra Norrlands fjälltrakter låg dock mycket mind­re snö mot normalt. I Norra Norrlands fjälltrakter var snötäcket kring det normala.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan december sjunkit med 5–30 cm i större delen av landet. Undantaget var norra och östra Götaland där nivåerna istället steg med 5–40 cm.

Norrland, Svealand och Götaland hade nivåer nära eller under de normala för årstiden. Ett undantag var den östra fastlandsdelen av Götaland inklusive Öland som hade nivåer över de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2011
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 januari Förstora Bild
Grundvattennivån 15 januari 2011 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 januari 2011 enligt SGU Förstora Bild